Φορολογία

Σε αυτές τις Συχνές Συνήθεις Ερωτήσεις θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, όπως φόρους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, φόρους που παρακρατούνται στην πηγή και φορολογική κατοικία. Το παρόν έγγραφο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να αποτελέσει φορολογική συμβουλή. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι γενικού χαρακτήρα και δεν θεωρούνται εξαντλητικές. Η φορολογική μεταχείριση εξαρτάται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε πελάτη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Το έγγραφο αυτό έχει συνταχθεί με μεγάλη προσοχή, ωστόσο η DEGIRO δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενό. Σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε το δικό σας φορολογικό σύμβουλο πριν πάρετε οποιαδήποτε φορολογική απόφαση.

Below is a selection of available products and markets.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.