Οι επενδύσεις σας είναι ασφαλείς με τη DEGIRO

Μπορείτε να επενδύσετε με ασφάλεια μέσω της DEGIRO. Οι επενδύσεις σας είναι 100% διαχωρισμένες και διατηρούνται σε ξεχωριστή οντότητα θεματοφυλακής. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία σας είναι διαχωρισμένα με ασφάλεια από τη DEGIRO BV, την εταιρεία πίσω από τη DEGIRO. Τα μοναδικό καθήκον αυτού του θεματοφύλακα είναι η διαχείριση και φύλαξη των επενδύσεων σας. Όπως απαιτείται από το νόμο, δεν εκτελεί καμία άλλη δραστηριότητα. Στην απίθανη περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, τα κεφάλαια των πελατών θα επιστραφούν στους πελάτες αντί να αντιμετωπίζονται ως αποδοτέα περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα είναι σαφώς διαχωρισμένα, και διατηρούνται με ασφάλεια στα κεφάλαια του θεματοφύλακα και δεν αναμιγνύονται με τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO.

Το επίπεδο προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και η κατάσταση των επενδύσεων είναι κάτι που πολλοί από τους υπάρχοντες επενδυτές εξακολουθούν να αγνοούν με τον υπάρχοντα πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τους.

Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό τραπεζικό περιβάλλον, με τη DEGIRO δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την πιστοληπτική ικανότητα μας.

H DEGIRO είναι διαδικτυακός πάροχος χρηματιστηριακών υπηρεσιών
ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ
 Ομόλογα & Μετοχές
 Μετρητά (Ταμείο Μετρητών)
 Παράγωγα

Cash Fund

Η DEGIRO δεν είναι τράπεζα αλλά μία επενδυτική επιχείρηση. Μια τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που κρατούν οι πελάτες της σε αυτήν για δικούς της επιχειρηματικούς σκοπούς, χορήγηση δανείων σε τρίτους και άλλες επενδύσεις. Αν κάτι πάει λάθος, τα χρήματά σας χάνονται. Ως εκ τούτου, διατρέχεται κίνδυνο με την τράπεζα. Δεδομένου ότι πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο, είναι διαθέσιμο το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Επειδή η DEGIRO δεν είναι τράπεζα, η DEGIRO δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που κατέχει για τους πελάτες της για τις δικές της επενδύσεις. Όλες οι χρηματικές ροές διέρχονται μέσω ξεχωριστής οντότητας. Η DEGIRO ανταλλάσσει αμέσως (σε συνεχή βάση) τα χρήματα που μεταφέρετε σε ένα από τα Cash Funds. Τα Cash Funds είναι επενδυτικά funds που στοχεύουν, με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο, για να επιτευχθεί μια απόδοση που είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την κανονική ισοτιμία της αγοράς στο σχετικό νόμισμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις στα Cash Funds μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ. Δεν κρατάτε χρήματα στη DEGIRO. Τα χρήματα που λαμβάνει η DEGIRO από εσάς επενδύονται αμέσως σε ένα Cash Fund. Η αξία του Cash Fund μπορεί να έχει διακυμάνσεις, όπως και με οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Αν δεν θέλετε να επενδύσετε ή να επενδύσετε λιγότερα στο Cash Fund, μπορείτε να επενδύσετε την αξία των επενδύσεών σας στο Cash Fund μέσω άλλων Χρηματοοικονομικών Μέσων της επιλογής σας. Ακόμα μπορείτε να δώσετε στη DEGIRO την εντολή να μεταφέρετε χρήματα πίσω στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Cash Fund διαχειρίζονται χωριστά από ανεξάρτητη νομική οντότητα και συνεπώς δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο σε περίπτωση χρεοκοπίας της DEGIRO.

Σύστημα Προστασίας Επενδυτή

Εφαρμόζεται το ολλανδικό καθεστώς προστασίας των επενδυτών (Beleggerscompensatiestelsel), καθώς η DEGIRO είναι εγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας από την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM) για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό προστατεύει μεμονωμένους πελάτες μέχρι € 20.000. Πληροφορίες σχετικά με το Ολλανδικό Σχέδιο Προστασίας Επενδυτών μπορείτε να βρείτε στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της De Nederlandsche Bank (Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα) εδώ.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΗ DEGIRO;

Η DEGIRO λειτουργεί υπό την κανονιστική εποπτεία κεφαλαίων της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (DNB) και σύμφωνα με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο της Ολλανδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM).