ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗ DEGIRO

Μπορείτε να επενδύσετε με ασφάλεια μέσω της DEGIRO. Οι επενδύσεις σας είναι 100% διαχωρισμένες και διατηρούνται σε ξεχωριστή οντότητα θεματοφυλακής. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία σας είναι διαχωρισμένα με ασφάλεια από τη DEGIRO BV, την εταιρεία πίσω από τη DEGIRO. Τα μοναδικό καθήκον αυτού του θεματοφύλακα είναι η διαχείριση και φύλαξη των επενδύσεων σας. Όπως απαιτείται από το νόμο, δεν εκτελεί καμία άλλη δραστηριότητα. Στην απίθανη περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, τα κεφάλαια των πελατών θα επιστραφούν στους πελάτες αντί να αντιμετωπίζονται ως αποδοτέα περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα είναι σαφώς διαχωρισμένα, και διατηρούνται με ασφάλεια στα κεφάλαια του θεματοφύλακα και δεν αναμιγνύονται με τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO.

Το επίπεδο προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και η κατάσταση των επενδύσεων είναι κάτι που πολλοί από τους υπάρχοντες επενδυτές εξακολουθούν να αγνοούν με τον υπάρχοντα πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τους.

Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό τραπεζικό περιβάλλον, με τη DEGIRO δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την πιστοληπτική ικανότητα μας.

H DEGIRO είναι διαδικτυακός πάροχος χρηματιστηριακών υπηρεσιών
ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ
 Ομόλογα & Μετοχές
 Μετρητά (Ταμείο Μετρητών)
 Παράγωγα
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ
 Μετρητά
 Παράγωγα
 Ομόλογα & Μετοχές

CASHFUND

Στη DEGIRO, όλες τις επενδύσεις σας (συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων) συγκρατούνται με ασφάλεια σε μια ξεχωριστή οντότητα θεματοφυλακής. Ωστόσο, πάμε ένα βήμα παραπέρα για να βεβαιωθείτε ότι τα χρήματά σας είναι ακόμα πιο ασφαλή. Τοποθετούμε τα χρήματά σας δωρεάν για σας σε ένα «FundShare Cash Fund». Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντελώς αυτόματα και δεν θα παρατηρήσετε καμία διαφορά στο λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε άλλο σημείο. Με τον τρόπο αυτό τα χρήματά σας είναι πλήρως διαχωρισμένα από τη DEGIRO και από τρίτους. Μόνο αν έχετε επενδύσει σε παράγωγα με τη DEGIRO, ή κάνετε χρήση του «χρεωστικού σε χρήματα» ή «χρεωστικού σε αξιόγραφα», μπορεί να μεταφέρουμε τα χρήματά σας σε ένα «Margin Cash Fund». Οι επενδύσεις σε ένα «Margin Cash Fund» μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για τις θέσεις που η «Beleggersgiro» συμβάλει για τους πελάτες με τρίτους. Για περαιτέρω επεξηγήσεις, ανατρέξτε στο έγγραφο «Επενδυτικές Υπηρεσίες» στο «Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες»..

ΤΟΚΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ

Εισπράττεται τόκος για τα χρήματα που κρατούνται στο «Cash Fund». Για το Cash Fund σε EUR, αυτό ισοδυναμεί με το EONIA με μέγιστη έκπτωση 0,25% σε ετήσια βάση. EONIA σημαίνει «Effective Overnight Index Average» και τα τελευταία 10 χρόνια έχει κυμανθεί μεταξύ 4,30% και 0,05%. Στη χειρότερη περίπτωση, θα λάβετε μηδενικό τόκο, ως αποτέλεσμα αυτής της έκπτωσης.

Αποζημίωσης Επενδυτών

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία υπάρχει ένα σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών , για τις επιχειρήσεις όπως η DEGIRO το εγγυημένο ποσό είναι € 20.000. Ωστόσο, κατ’ εμάς, το καθεστώς αυτό είναι περιττό λόγω της παρουσίας του θεματοφύλακα και του Cash Fund.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΗ DEGIRO;

Η DEGIRO λειτουργεί υπό την κανονιστική εποπτεία κεφαλαίων της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (DNB) και σύμφωνα με το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο της Ολλανδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM).

Ναι, επιθυμω να γινω πελατης Επιθυμω να μαθω περισσοτερα