Ασφαλής & Αξιόπιστη

Η DEGIRO διαβεβαιώνει πως οι επενδύσεις σας διατηρούνται ασφαλείς.

Στην DEGIRO μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι επενδύσεις σας κρατούνται με ασφάλεια. Η DEGIRO χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή θεματοφυλακή για να κρατά τα περιουσιακά σας στοιχεία, αυτό σημαίνει ότι είναι διαχωρισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO. Το μόνο καθήκον της θεματοφυλακής είναι να διαχειρίζεται και να διαφυλάσσει τις επενδύσεις σας. Σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Στην απίθανη περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία στους πιστωτές της DEGIRO, αλλά θα παραμείνουν στη διαφύλαξη της θεματοφυλακής.

Degiro
Στον ισολογισμό Διατηρούνται ξεχωριστά
Μετοχές & Ομόλογα
Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς
Παράγωγα

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Η DEGIRO δεν είναι τράπεζα αλλά μία επενδυτική επιχείρηση. Μια τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που κρατούν οι πελάτες της σε αυτήν για δικούς της (επιχειρηματικούς) σκοπούς, χορήγηση δανείων σε τρίτους και άλλες επενδύσεις. Δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται με ένα ρίσκο, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες. Επειδή η DEGIRO δεν είναι τράπεζα, δεν επιτρέπεται να κατέχει χρήματα των πελατών της στον ισολογισμό της ή να τα χρησιμοποιεί για δικές της επενδύσεις. Έτσι δεν κρατάτε χρήματα στη DEGIRO. Τα χρήματα που λαμβάνει η DEGIRO από εσάς επενδύονται απευθείας (βάση της πάγια εντολής) σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς είναι επενδυτικά κεφάλαια που αποσκοπούν, με το μικρότερο δυνατό ρίσκο, για να επιτύχει απόδοση ίση με αυτή της αγοράς στο σχετικό νόμισμα. Η αξία αυτών των funds μπορεί να έχει διακυμάνσεις, όπως και με οποιαδήποτε άλλη επένδυση. Αν δεν θέλετε να επενδύετε ή να επενδύσετε λιγότερα στα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς, μπορείτε να επενδύσετε την αξία αυτή σε άλλα Χρηματοπιστωτικά Μέσα της επιλογής σας. Ακόμα μπορείτε να δώσετε στη DEGIRO την εντολή να μεταφέρετε χρήματα πίσω στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία στα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς διαχειρίζονται χωριστά από τον εκδότη του κεφαλαίου και συνεπώς δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο σε περίπτωση χρεοκοπίας της DEGIRO ή του εκδότη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών

Εφαρμόζεται το ολλανδικό καθεστώς προστασίας των επενδυτών (Beleggerscompensatiestelsel), καθώς η DEGIRO είναι εγκεκριμένη επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας από την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM) για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Πληροφορίες σχετικά με το Ολλανδικό Σχέδιο Προστασίας Επενδυτών μπορείτε να βρείτε στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της De Nederlandsche Bank (Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα) εδώ.

Ποιος εποπτέυει τη DEGIRO;

Η DEGIRO λειτουργεί υπό την εποπτεία συμπεριφοράς της Ολλανδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM) και την προληπτική εποπτεία της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (DNB). Η DEGIRO καταχωρείται επίσης στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό 595455.

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα
Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα
  • Απίστευτα χαμηλά τέλη.
  • Πλήρη εργαλεία, δυνατότητες και υπηρεσίες.
  • Παγκοσμίως. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Ασφαλής δομή.
  • Απίστευτα χαμηλά τέλη.
  • Πλήρη εργαλεία, δυνατότητες και υπηρεσίες.
  • Παγκοσμίως. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Ασφαλής δομή.

Συνεργατες και παροχοι υπηρεσιων

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.