Ισχυρά και αξιόπιστα

Η διαφύλαξη των επενδύσεων και των μετρητών σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η DEGIRO χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή οντότητα θεματοφυλακής για τη φύλαξη των περιουσιακών σας στοιχείων. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπιστούν ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία από τους πιστωτές. Επιπλέον, όταν ανοίγετε έναν επενδυτικό λογαριασμό μαζί μας, ανοίγουμε επίσης έναν τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμός μετρητών) στο όνομά σας στην τράπεζα flatexDEGIRO. Όλα τα μη επενδυμένα χρήματά σας προστατεύονται μέχρι 100.000 € στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων

Η διαφύλαξη των επενδύσεών σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε μια ξεχωριστή νομική οντότητα (SPV) για να διαχωρίσουμε τα περιουσιακά σας στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι κρατούνται ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO. Το μόνο καθήκον αυτής της οντότητας είναι να διαχειρίζεται και να διαφυλάσσει τις επενδύσεις σας. Σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί στη DEGIRO, οι επενδύσεις σας δεν θα αντιμετωπίζονται ως ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία στους πιστωτές, αλλά θα παραμείνουν στη φύλαξη της ξεχωριστής οντότητας. Αυτή η οντότητα θα κατέχει τα περιουσιακά σας στοιχεία με τρίτους. Όπου είναι εφικτό ή νομικά απαιτείται, η DEGIRO θα απαιτήσει από αυτά τα τρίτα μέρη να εξασφαλίσουν διαχωρισμό των περιουσιακών σας στοιχείων, ώστε, να προστατεύσουν τις επενδύσεις των πελατών μας έναντι της πτώχευσής τους. Οι κανόνες όσον αφορά τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων είναι διαφορετικοί σε κάθε χώρα (τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός της ΕΕ). Εάν δεν υπάρχει διαχωρισμός στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με τρίτο στην αλυσίδα θεματοφυλακής, τότε τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται με αυτό το τρίτο μέρος ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση πτώχευσης του εν λόγω μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε τις Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες .

Λογαριασμός μετρητών

Όταν εγγραφείτε στην DEGIRO, θα ανοίξετε επίσης έναν τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμός Μετρητών) στην flatexDEGIRO Bank. Τα μη επενδυμένα χρήματά σας θα φυλάσσονται στη συνέχεια σε έναν διαχωρισμένο προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό με προσωπικό IBAN. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας είναι τότε επίσης εγγυημένα μέχρι 100.000 €, καθώς ισχύει το σχετικό γερμανικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Ο νέος σας λογαριασμός μετρητών θα συνδεθεί άμεσα με τον υφιστάμενο επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO. Δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του λογαριασμού μετρητών για άλλες τραπεζικές υποθέσεις. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε μόνο για τη φύλαξη χρημάτων ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για επενδύσεις στον λογαριασμό σας DEGIRO.

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών

Σχέδιο αποζημίωσης επενδυτών και σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Ως πελάτης, τα περιουσιακά στοιχεία σας διαχωρίζονται σε ξεχωριστές οντότητες και έτσι προστατεύονται από την αφερεγγυότητα της DEGIRO. Στην απίθανη περίπτωση που τα διαχωρισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να επιστραφούν σε πελάτες, η DEGIRO εμπίπτει στο Γερμανικό Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών, το οποίο αντισταθμίζει τυχόν απώλειες από μη επιστρεφόμενα περιουσιακά στοιχεία έως και 90% (με μέγιστο ποσό 20.000 ευρώ.
Επιπλέον, τυχόν χρήματα που κατατίθενται σε λογαριασμό μετρητών DEGIRO στο flatexDEGIRO Bank AG θα είναι εγγυημένα έως και ποσό EUR 100.000 στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων
Πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό σύστημα προστασίας επενδυτών και το γερμανικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά στον ιστότοπο BaFin εδώ.

Ποιος εποπτέυει τη DEGIRO;

Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch η οποία λειτουργεί με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό παράρτημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κυρίως από τη γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch υπόκειται στην εποπτεία ακεραιότητας από την DNB και στην εποπτεία από την AFM.

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.

Logo

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 € στις χρεώσεις συναλλαγών

Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO πριν από την 1η Ιουλίου 2024, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

 • Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2024.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, οι νέοι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό θα λάβουν επιστροφή έως και 100 ευρώ σε χρεώσεις συναλλαγών.
 • Οι πρώτες χρεώσεις συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης έως 100 ευρώ εντός του χρονικού πλαισίου έως τις 31 Ιουλίου 2024 θα επιστραφούν.
 • Τα τέλη χειρισμού συναλλάγματος (AutoFX και Manual) δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων με αυτή την προωθητική ενέργεια.
 • Θα σας επιστρέψουμε τις χρεώσεις συναλλαγών και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης που δαπανήσατε (έως 100 € κατ' ανώτατο όριο) στο λογαριασμό σας στην DEGIRO στις αρχές Αυγούστου 2024.
 • Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες με ελληνικό λογαριασμό DEGIRO.
 • Μόλις υπογράψετε τη Συμφωνία Πελάτη, ο λογαριασμός σας ενεργοποιείται και αρχίζει η περίοδος προσφοράς.
 • Για να ξεκινήσει τις συναλλαγές και να χρησιμοποιήσει το κουπόνι των 100 ευρώ, ο νέος πελάτης πρέπει να κάνει μια πρώτη κατάθεση (το ελάχιστο ποσό είναι 0,01 ευρώ).
 • Οι νέοι πελάτες που ξεκίνησαν την εγγραφή τους πριν από την περίοδο της προσφοράς, αλλά ενεργοποιούν το λογαριασμό τους στην DEGIRO κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, είναι επίσης επιλέξιμοι για αυτή την προσφορά.
 • Εάν ένας υφιστάμενος λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με τη διεύθυνση του νέου πελάτη, η συμμετοχή αποκλείεται.
 • Κάθε νέος πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την πίστωση συναλλαγών 100 ευρώ μόνο μία φορά.
 • Η παρούσα προωθητική ενέργεια διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο.

Αποδοχή των όρων της προσφοράς

Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την προσφορά πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της εκστρατείας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

icon_close