Διακυβέρνηση

Η DEGIRO είναι μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ στις 3 Ιουνίου του 2009. Μάθετε περισσότερα για τη νομική διάρθρωση και τα ρυθμιστικά όργανα της DEGIRO και ταυτόχρονα και για τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού μας συμβουλίου.

Επίβλεψη της DEGIRO

Επίβλεψη της DEGIRO

Η DEGIRO είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, “Besloten Vennootschap”, σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο.

Η LPE Capital N.V. κατέχει το 90,4% της DEGIRO, ενώ η flatex AG κατέχει το 9,6%. Επί του παρόντος, οι 5 ιδρυτές της LPE Capital N.V. κατέχουν πάνω από το 90% των μετοχών της LPE Capital N.V. Το υπόλοιπο ανήκει σε μεγάλο ποσοστό στους υπαλλήλους του ομίλου LPE.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της DEGIRO είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διοίκηση της εταιρείας. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει μια κατανομή αρμοδιοτήτων σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει τα δικά του σημεία εστίασης. Το Εποπτικό Συμβούλιο της DEGIRO είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πέραν αυτών των συμβουλίων, η DEGIRO λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ολλανδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM). Η άδεια της AFM εξουσιοδότησε την DEGIRO να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες από τις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Επιπλέον η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα (DNB) προσφέρει προληπτική εποπτεία. Επίσης, το ολλανδικό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών (Beleggerscompensatiestelsel) είναι εφαρμόσιμο για το οποίο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Esmond Berkhout

Esmond Berkhout

Διευθύνων Σύμβουλος της DEGIRO
από την 1η Ιανουαρίου του 2019

Ο Esmond εντάχθηκε στην DEGIRO τον Απρίλιο του 2018 ως Chief Operations Officer. Πριν από αυτό, ήταν Chief Compliance Officer της GarantiBank International N.V. Ο Esmond ήταν επίσης Διευθυντής Συμμόρφωσης στην Kempen & Co. Πέραν αυτού, εργάστηκε επίσης στην προαναφερθείσα Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM). Η τελευταία του θέση ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Εισαγωγής Αγοράς.

Peter Verberne

Peter Verberne

CFRO της DEGIRO
από την 1η Ιανουαρίου 2018

Ο Peter είχε την δική του εταιρεία που ονομάζεται IN2Risk. Υπήρξε προσωρινός CFRO για Delta Lloyd και Argenta. Πριν από αυτό, ήταν CFO και CRO στην εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Nationale-Nederlanden και Διευθυντής Διοίκησης & Οικονομικής Λογιστικής στην ING Real Estate Finance.

Andreas Holmberg

Andreas Holmberg

CTO της DEGIRO
από την 1η Ιανουαρίου 2019

Προτού ξεκινήσει ο Andreas στην DEGIRO, ήταν επικεφαλής του Digital Business Interactive στο Cognizant και ακόμα πιο πριν διευθυντής συμβούλων στην Global Business Unit της Tax & Utilities στην Oracle. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Τεχνικού Έργου στο Stratus.

Εποπτικό Συμβούλιο

Ben Knüppe

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της DEGIRO
από τις 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Ben ήταν συνεργάτης στους δικηγόρους της AKD. Εκτός από αυτό, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Dexiabank Nederland και είναι ο διαχειριστής εκκαθάρισης της DSB Bank. Είναι επίσης σύμβουλος, επιμελητής και διαχειριστής πολλών αδιευθέτητων εταιρειών. Πριν από την πρόσληψή του στο εποπτικό συμβούλιο της DEGIRO, ο Ben υπήρξε μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ASZ Dordrecht για 11 χρόνια.

Michael Enthoven

Μέλος του εποπτικού συμβουλίου της DEGIRO
από τις 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Michael εργάστηκε για τράπεζες στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Αμστερνταμ. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της NIBC Bank και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της NL Financial Investment. Επίσης ο Michael έχει προηγούμενη εμπειρία ως μέλος εποπτικών συμβουλίων, συγκεκριμένα της Fortis και της ABN AMRO. Ο Michael είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της NIB Capital και αργότερα της NIBC Holding.

Ada van der Veer

Μέλος του εποπτικού συμβουλίου της DEGIRO
από τις 19 Αυγούστου 2019

Η Ada ήταν Διευθύντρια της Stranergy από το 2007. Πριν από αυτό, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Currence Holding και Γενικός Διευθυντής πέντε άλλων εταιρειών PIN BV, iDEAL BV, Currence Incasso BV, Acceptgiro BV και Chipknip BV. Από το 2000 έως το 2002, η Ada ήταν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Διεύθυνσης KPN Business Solutions. Εκτός από αυτό, είχε πολλές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Achmea Bank Holding BV και Staal Bankiers NV. Πέρα από το εποπτικό συμβούλιο της DEGIRO, η Ada είναι σήμερα πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου τεσσάρων άλλων εποπτικών συμβουλίων, καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και σύμβουλος/επόπτρια σε πολλά συμβαλλόμενα μέρη.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.