Διακυβέρνηση

Η DEGIRO είναι μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ στις 3 Ιουνίου του 2009. Μάθετε περισσότερα για τη νομική διάρθρωση και τα ρυθμιστικά όργανα της DEGIRO και ταυτόχρονα και για τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού μας συμβουλίου.

Επίβλεψη της DEGIRO

Επίβλεψη της DEGIRO

Η DEGIRO είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, “Besloten Vennootschap”, σύμφωνα με τον ολλανδικό νόμο.

Από την 1η Αυγούστου 2020 και έπειτα η DEGIRO ανήκει στην Flatex AG. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Η DEGIRO διαθέτει δομή διοικητικού συμβουλίου δύο επιπέδων που αποτελείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Εποπτικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων με καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έχει τα δικά του σημεία εστίασης. Το Εποπτικό μας Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι η δομή δύο επιπέδων είναι η πιο ολοκληρωμένη εγκατάσταση για να διασφαλιστεί η σωστή επίβλεψη και ισορροπία εντός της εταιρείας.

Εκτός από αυτά τα διοικητικά συμβούλια, η DEGIRO λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ολλανδικής Αρχής για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές (AFM). Η άδεια του AFM εξουσιοδότησε την DEGIRO να εκτελεί επενδυτικές υπηρεσίες από τις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Δίπλα σε αυτή, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα (DNB) προσφέρει την προληπτική εποπτεία της. Επίσης, ισχύει το Ολλανδικό Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών (Beleggerscompensatiestelsel), παρακαλούμε βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.εδώ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Esmond Berkhout

Esmond Berkhout

Διευθύνων Σύμβουλος της DEGIRO
από την 1η Ιανουαρίου του 2019

Ο Esmond εντάχθηκε στην DEGIRO τον Απρίλιο του 2018 ως Chief Operations Officer. Πριν από αυτό, ήταν Chief Compliance Officer της GarantiBank International N.V. Ο Esmond ήταν επίσης Διευθυντής Συμμόρφωσης στην Kempen & Co. Πέραν αυτού, εργάστηκε επίσης στην προαναφερθείσα Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM). Η τελευταία του θέση ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Εισαγωγής Αγοράς.

Peter Verberne

Peter Verberne

CFRO της DEGIRO
από την 1η Ιανουαρίου 2018

Ο Peter είχε την δική του εταιρεία που ονομάζεται IN2Risk. Υπήρξε προσωρινός CFRO για Delta Lloyd και Argenta. Πριν από αυτό, ήταν CFO και CRO στην εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Nationale-Nederlanden και Διευθυντής Διοίκησης & Οικονομικής Λογιστικής στην ING Real Estate Finance.

Andreas Holmberg

Andreas Holmberg

CTO της DEGIRO
από την 1η Ιανουαρίου 2019

Προτού ξεκινήσει ο Andreas στην DEGIRO, ήταν επικεφαλής του Digital Business Interactive στο Cognizant και ακόμα πιο πριν διευθυντής συμβούλων στην Global Business Unit της Tax & Utilities στην Oracle. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής Τεχνικού Έργου στο Stratus.

Peter Verberne

Stefan Armbruster

COO της DEGIRO
από τις 10 Δεκεμβρίου 2020

Πριν ενταχθεί στην DEGIRO, ο Stefan ήταν διευθύνων σύμβουλος, Co-Head B2C στη flatex Bank AG. Στο επίκεντρό του ήταν η εμπορική ανάπτυξη συνεργασιών για προϊόντα, προσφορών προϊόντων και το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών. Μαζί με αυτό, ο Stefan ήταν μέλος της επιτροπής πληροφορικής. Πριν από τις θέσεις του στη flatex Bank AG, ο Stefan ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bank Vontobel Europe AG, Global Co-Head Retail Structured Products στην Deutsche Bank AG και Director Structured Products στην ABN AMRO Bank AG, μεταξύ άλλων.

Εποπτικό Συμβούλιο

Ben Knüppe

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της DEGIRO
από τις 10 Ιανουαρίου 2019

Ο Ben ήταν συνεργάτης στους δικηγόρους της AKD. Εκτός από αυτό, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Dexiabank Nederland και είναι ο διαχειριστής εκκαθάρισης της DSB Bank. Είναι επίσης σύμβουλος, επιμελητής και διαχειριστής πολλών αδιευθέτητων εταιρειών. Πριν από την πρόσληψή του στο εποπτικό συμβούλιο της DEGIRO, ο Ben υπήρξε μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ASZ Dordrecht για 11 χρόνια.

Frank Niehage

Μέλος του εποπτικού συμβουλίου της DEGIRO
από τις 21 Αυγούστου 2020

Ο Frank έχει τεράστια εμπειρία σε όλους τους τομείς της λιανικής και της εμπορικής τραπεζικής. Κατείχε διάφορες θέσεις ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για πολλά χρόνια. Αυτήν την στιγμή είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της flatexDegiro AG. Στις προηγούμενες θέσεις του περιλαμβάνονται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs και Διευθύνων Σύμβουλος της Bank Sarasin AG. Επίσης, ο Φρανκ ανέλαβε ανώτερους ρόλους στις Commerzbank, Credit Suisse, UBS και το διεθνές δικηγορικό γραφείο Beiten Burkhardt τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ασία.

Ada van der Veer

Μέλος του εποπτικού συμβουλίου της DEGIRO
από τις 19 Αυγούστου 2019

Η Ada ήταν Διευθύντρια της Stranergy από το 2007. Πριν από αυτό, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Currence Holding και Γενικός Διευθυντής πέντε άλλων εταιρειών PIN BV, iDEAL BV, Currence Incasso BV, Acceptgiro BV και Chipknip BV. Από το 2000 έως το 2002, η Ada ήταν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Διεύθυνσης KPN Business Solutions. Εκτός από αυτό, είχε πολλές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Achmea Bank Holding BV και Staal Bankiers NV. Πέρα από το εποπτικό συμβούλιο της DEGIRO, η Ada είναι σήμερα πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου τεσσάρων άλλων εποπτικών συμβουλίων, καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια και σύμβουλος/επόπτρια σε πολλά συμβαλλόμενα μέρη.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.