Διακυβέρνηση

Η DEGIRO ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ στις 3 Ιουνίου 2009. Στις 7 Μαΐου 2021, η DeGiro B.V. συγχωνεύθηκε με την αδελφή της εταιρεία, flatexDEGIRO Bank AG. Μάθετε για τη νομική δομή και τις ρυθμιστικές αρχές της DEGIRO και συναντήστε τη διοίκηση του παραρτήματος μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της flatexDEGIRO Bank AG και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της flatexDEGIRO Bank AG ταυτόχρονα.

Επίβλεψη DEGIRO

Η DEGIRO ιδρύθηκε ως DeGiro B.V., μια ολλανδική ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (besloten vennootschap, στα ολλανδικά). Η DeGiro B.V. συγχωνεύθηκε με την αδελφή της εταιρεία, flatexDEGIRO Bank AG, στις 7 Μαΐου 2021. Μετά τη συγχώνευση, η δραστηριότητα της DEGIRO συνεχίζεται από την flatexDEGIRO Bank AG μέσω του ολλανδικού υποκαταστήματός της – flatexDEGIRO Bank Dutch Branch.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εσωτερική εποπτεία

Για να διασφαλίσουμε ολοκληρωμένη εποπτεία των λειτουργιών της DEGIRO, έχουμε εφαρμόσει μια δομή διακυβέρνησης που αποτελείται από τρία επίπεδα.

Πρώτα και κύρια, η FlatexDEGIRO Bank Dutch Branch έχει τη δική του Διεύθυνση παραρτήματος. Η Διεύθυνση παραρτήματος αποτελείται από πέντε Διευθυντές παραρτημάτων και είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές λειτουργίες της DEGIRO. Εντός της ομάδας Διοίκησης παραρτημάτων υπάρχει σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων, με κάθε Διευθυντή παραρτημάτων να έχει τα δικά του σημεία εστίασης.

Η Διεύθυνση παραρτημάτων της DEGIRO δίνει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της γερμανικής μας έδρας, flatexDEGIRO Bank AG. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση και τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας στο σύνολό της. Όσον αφορά τον καθορισμό της στρατηγικής της DEGIRO, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας συνεργάζεται στενά με τη Διοίκηση του παραρτήματος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας εποπτεύεται από το Εποπτικό Συμβούλιο της τράπεζας. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τη παροχή συμβουλών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιστεύουμε ότι αυτή η δομή διακυβέρνησης είναι η πιο κατάλληλη ρύθμιση για τη διασφάλιση σωστών ελέγχων και ισορροπιών εντός της DEGIRO και της υπόλοιπης εταιρείας.

Εξωτερική εποπτεία

Ως γερμανική ρυθμιζόμενη τράπεζα, η flatexDEGIRO Bank AG στο σύνολό της εποπτεύεται κυρίως από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή, την Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»).Η Bafin είναι το γερμανικό αντίστοιχο της Ολλανδικής Αρχής για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές (Autoriteit Financiele Markten, «AFM»). Επιπλέον, η flatexDEGIRO Bank AG υπάγεται στην έμμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μπορείτε να δείτε την εγγραφή μας στο δημόσιο μητρώο της DNB εδώ.

Branch Management

Muhamad Said Chahrour

Muhamad Said
Chahrour

CEO of DEGIRO

Εκτός από Διευθύνων Σύμβουλος της DEGIRO, ο Muhamad είναι επίσης ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της flatexDEGIRO AG.

Πριν ενταχθεί στην flatexDEGIRO το 2015, ο Muhamad Said Chahrour ήταν CFO στη Lamudi, ένα από τα βασικά εγχειρήματα της Rocket Internet SE, και κυρίως υπεύθυνος για την οικονομική χρηματοδότηση και τις επενδυτικές σχέσεις των παγκόσμιων οντοτήτων με περισσότερους από 500 υπαλλήλους.

Προηγουμένως εργάστηκε στην M&A και Υπηρεσίες Συναλλαγών στην UBS και την PwC όπου διαχειριζόταν πολλαπλές συναλλαγές με συνολικό όγκο συναλλαγών άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Stefan Armbruster

Stefan
Armbruster

Branch Manager

Εντός της Διεύθυνσης Υποκαταστήματος, ο Stefan είναι υπεύθυνος για τα τμήματα operations και brokerage.

Πριν γίνει μέλος της DEGIRO, ο Stefan ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και Συνεπικεφαλής B2C στην flatexDEGIRO Bank AG, εστιάζοντας στην εμπορική ανάπτυξη συνεργασιών προϊόντων, προσφορών προϊόντων και του γραφείου εξυπηρέτησης πελατών

Πριν από την ένταξή του στον όμιλο flatexDEGIRO, ο Stefan ήταν – μεταξύ άλλων θέσεων – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bank Vontobel Europe AG, Global Co-Head Retail Structured Products στην Deutsche Bank AG και Director Structured Products στην ABN AMRO Bank AG.

Stephan Simmang

Stephan
Simmang

Branch Manager

Ο Stephan είναι ο επικεφαλής του τμήματος πληροφορικής της DEGIRO και είναι ο flatexDEGIRO Group-CTO.

Ο Stephan εργάστηκε στην Goldman Sachs για σχεδόν 20 χρόνια (τελευταία ως Executive Director Banking Divisional Systems), πριν ενταχθεί στον όμιλο flatexDEGIRO το 2016.

Frans Kuijlaars

Frans
Kuijlaars

Branch Manager

Ως Διευθυντής παραρτήματος, ο Frans εστιάζει στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Ο Frans εντάχθηκε στον όμιλο flatexDEGIRO ως Country Manager για την Ολλανδία στην flatexDEGIRO Bank AG. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Frans απέκτησε σημαντική εμπειρία ως τραπεζίτης, με εξειδίκευση σε δομημένες λύσεις προϊόντων και λιανική τραπεζική. Έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις, μεταξύ άλλων, στις ABN AMRO, RBS και BNP Paribas.

Διοικητικό συμβούλιο flatexDEGIRO Bank

Frank Niehage

CEO της flatexDEGIRO Bank AG

Εκτός από Διευθύνων Σύμβουλος της flatexDEGIRO Bank AG, ο Frank είναι επίσης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου flatexDEGIRO.

Ο Frank Niehage έχει τεράστια εμπειρία σε όλους τους τομείς της λιανικής και εμπορικής τραπεζικής, εργαζόμενος ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Goldman Sachs μέχρι τον Αύγουστο του 2014, όταν εντάχθηκε στην flatexDEGIRO. Σε προηγούμενες θέσεις, είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Bank Sarasin AG ως Διευθύνων Σύμβουλος στη Γερμανία.

Πριν από αυτό, ο Frank είχε υπηρετήσει σε διάφορες ανώτερες θέσεις στην Commerzbank, την Credit Suisse, την UBS και τη διεθνή νομική εταιρεία Beiten Burkhardt, τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς, ιδιαίτερα στην Ασία.

Ο Frank είναι δικηγόρος στη Γερμανία και έχει λάβει το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα διεθνή οικονομικά από το Νομικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Χιούστον.

Jörn Engelmann

CRO της flatexDEGIRO Bank AG

Ο έχει εκτενή εμπειρία στους τομείς του κινδύνου και των τραπεζικών εργασιών, εντάχθηκε στην flatexDEGIRO Bank ως CRO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2019.

Πριν από την ένταξή του στην flatexDEGIRO Bank, ήταν ο CRO της Kommunalkredit Austria AG και πριν από αυτό διετέλεσε Διευθυντής Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου στην Berenberg για περισσότερα από 11 χρόνια.

Steffen A. Jentsch

CIO τηςflatexDEGIRO Bank AG

Ο Steffen έχει μεγάλη εμπειρία σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορική.

Οι προηγούμενες θέσεις περιλαμβάνουν τη θητεία ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fiducia & GAD IT, πριν ενταχθεί στον Όμιλο flatexDEGIRO το 2017.

Benon Z. Janos

CFO της flatexDEGIRO Bank AG

Ο Benon εντάχθηκε στον Όμιλο flatexDEGIRO το 2016 και επί του παρόντος υπηρετεί ως CFO της flatexDEGIRO Bank AG.

Μεταξύ άλλων θέσεων, ο Benon έχει διατελέσει στο παρελθόν ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου για την επενδυτική μπουτίκ σταθερού εισοδήματος nord IX και ως Διευθύνων Σύμβουλος στο Τμήμα Κεφαλαιαγοράς της Goldman Sachs.

Ο Benon είναι κάτοχος Ph.D. στην Επιστήμη και τη Μηχανική Υλικών από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέττης.

Muhamad Said Chahrour

CEO της DEGIRO

Δείτε παραπάνω.

flatexDEGIRO Bank εποπτικό συμβούλιο

Martin Korbmacher

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Αφού τελείωσε τις σπουδές του στα μαθηματικά, τη φυσική και την επιστήμη των υπολογιστών, ο Martin Korbmacher ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 στην JP Morgan όπου υπηρέτησε ως Head of Trading πριν ενταχθεί στην Dresdner Kleinwort το 1997 ως Global Head of Fixed Income Trading, όπου ανέλαβε την ευθύνη ως Global Head of Equites το 2000.

Το 2005 ο Martin ανέλαβε ως Επικεφαλής του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής στην Credit Suisse για τη Γερμανία και την Αυστρία και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το 2011, ίδρυσε την Event Horizon Capital & Advisory και συμβουλεύει πολλές εταιρείες στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης και της καινοτομίας. Από το 2014 ο Martin Korbmacher είναι ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της flatexDEGIRO AG και από το 2017 και της flatexDEGIRO Bank AG.

Hans Peter Peters

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Ο Hans Peter Peters εντάχθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο το 2018 και ξεκίνησε την καριέρα του στη Citibank όπου πέρασε 13 χρόνια στα γραφεία της στη Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Παρίσι, τη Στουτγκάρδη και το Σαντιάγο της Χιλής.

Αργότερα, διορίστηκε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της WestLB και Διευθύνων Σύμβουλος της WestLB (Europe) AG στο Ντίσελντορφ. Μετά από διορισμούς ως Chief Financial Officer της VIAG AG και Chief Executive Officer της Morgan Stanley Bank AG, ο Hans Peter ίδρυσε την Peters Associates AG το 1999.

Stefan Müller

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Ο Stefan Müller ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα το 1985 με την Bayerische Hypo- und Vereinsbank (σήμερα: HVB, θυγατρική της UniCredit) και πέρασε από διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και της ιδιωτικής τραπεζικής. Το 2002, εντάχθηκε στην πρώην flatex Holding AG και έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι το 2014.

Σήμερα, είναι ο γενικός αντιπρόσωπος της Börsenmedien AG, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες χρηματοοικονομικών μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία. Ο Stefan είναι αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της flatexDEGIRO AG και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της flatexDEGIRO Bank AG.

Η Ιστορία μας

Το 2013, η DEGIRO ξεκίνησε τις διαδικτυακές χρηματιστηριακές υπηρεσίες στην Ολλανδία. Έκτοτε, η DEGIRO έχει επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες επιτρέποντας στους ιδιώτες επενδυτές να επωφεληθούν από μια πολύ ανταγωνιστική δομή προμηθειών. Ως αποτέλεσμα, η DEGIRO έγινε γρήγορα μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές στην Ευρώπη.

Ξεκινήστε να επενδύετε
2021

Συνεχής ανάπτυξη

Το 2021 ήταν μια συναρπαστική χρονιά. Παράλληλα με την άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της πελατειακής μας βάσης, κάναμε σημαντικές βελτιώσεις στην πλατφόρμα και τις προσφορές μας. Προσθέσαμε έναν εκτεταμένο αριθμό οικονομικών δεδομένων, όπως αξιολογήσεις ESG και γνώμες αναλυτών, ξεκινήσαμε τη δημιουργία λογαριασμών μετρητών flatexDEGIRO, μια νέα λύση διατήρησης μη επενδυμένων χρημάτων και αυξήσαμε τη λίστα με τα ETF χωρίς προμήθεια. Για να μην ξεχνάμε, η συγχώνευση με τη flatex ολοκληρώθηκε και εφαρμόσαμε τις συναλλαγές στο Tradegate Exchange.

2020

Το επόμενο κεφάλαιο

Το 2020, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τη flatex AG, γίνοντας μία από τους μεγαλύτερες χρηματιστηριακές στην Ευρώπη. Συμμετείχαμε επίσης στο SDAX, κάνοντας τη flatexDEGIRO μία από τις 160 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στη Γερμανία. Συλλογικά, εξυπηρετούμε περισσότερους από 1.000.000 επενδυτές.

2019

Καινούρια πλατφόρμα συναλλαγών

Το 2019 η DEGIRO εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα συναλλαγών βασισμένη στα σχόλια των πελατών και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Χάρη σε αυτούς τους πελάτες, η DEGIRO κέρδισε και πάλι πολλά διεθνή βραβεία φέτος. Επιπλέον, πάνω από 450.000 πελάτες επωφελούνται τώρα από τις υπηρεσίες της DEGIRO.

2018

Περισσότεροι από 350.000 πελάτες και 40+ βραβεία

Το 2018 η DEGIRO ξεπέρασε τους 350.000 πελάτες. Χάρη στους πελάτες της, η DEGIRO έχει κερδίσει περισσότερα από 40 χρηματιστηριακά βραβεία σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Best Broker και του Best Mobile App Award, που απονεμήθηκαν από τους Financial Times & Investors Chronicle.

2017

Περισσότεροι από 200.000 πελάτες

Μέχρι στιγμής το 2017 έχει ήδη ξεπεράσει τους 200.000 πελάτες και έχει γίνει μια από τις πέντε μεγαλύτερες χρηματιστηριακές στην Ευρώπη με βάση τις συναλλαγές ετησίως. Η DEGIRO συνέχισε να κερδίζει βραβεία συμπεριλαμβανομένου της καλύτερης χρηματιστηριακής στη Γερμανία από την Handelsblatt Χρηματιστηριακή Σύγκριση.

2016

Μεγαλύτερη χρηματιστηριακή στην Ολλανδία

Το 2016 DEGIRO, έγινε η μεγαλύτερη διαδικτυακή χρηματιστηριακή στην Ολλανδία όσον αφορά συναλλαγές που διεκπεραιώνονται ανά έτος. Και έφερε την Ελβετία στην οικογένεια DEGIRO καθιστώντας την 18η χώρα που θα επωφεληθεί από τα χαμηλά τέλη συναλλαγής.

Switzerland
2015

Η DEGIRO εισέρχεται στη Βόρεια Ευρώπη και την Ιταλία

Το 2015 έφερε τη συνεχή επέκταση σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη και την Ιταλία, κερδίζοντας πολλά διεθνή βραβεία στην πορεία, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου κύρους Golden Bull στην Ολλανδία.

Sweden Denmark Italy Norway Finland United%20Kingdom Ireland
2014

Επέκταση σε 9 χώρες

Το 2014 η DEGIRO ξεκίνησε την επέκτασή της προσφέροντας υπηρεσίες σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Η DEGIRO ενίσχυσε επίσης την ολλανδική αγορά της κερδίζοντας το βραβείο Best Broker.

France Czech Austria Germany Spain Poland Hungary Greece Portugal
2013

Έναρξη της DEGIRO

Το 2013 η DEGIRO πρόσφερε στους Ολλανδούς πελάτες λιανικής τη δυνατότητα να επενδύσουν με θεσμικά τέλη. Κατέστησε τις επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο προσιτές.

Netherlands

Το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πού πηγαίνουμε; Μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε.

Διαβάστε περισσότεραread more

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.