Είναι τα χρήματά μου ασφαλή με τη DEGIRO;

Τα χρήματά σας θα παραληφθούν στη DEGIRO από ένα ξεχωριστό ίδρυμα.
Εάν δεν επενδύσετε άμεσα, αυτά τα χρήματα θα επενδυθούν αυτόματα σε ένα από τα
αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς του Fundshare Fund Management.
Αυτό γίνεται με την πάγια εντολή που έχετε δώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας.

Aμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Η DEGIRO πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι πελάτες να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η δομή των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς. Η DEGIRO δεν είναι τράπεζα, αλλά επενδυτική εταιρεία. Στην Ολλανδία, οι επενδυτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα για πελάτες. Όταν γίνεστε πελάτης στη DEGIRO, δίνετε μία μόνιμη εντολή να επενδύσετε χρήματα σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (FundShare Cash Funds).Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς που έχει στη διάθεσή της η DEGIRO είναι όλα αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Για κάθε νόμισμα διαθέσιμο στην πλατφόρμα του WebTrader, ένα ξεχωριστό αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς είναι επίσης διαθέσιμο. Το κόστος διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων συμπεριλαμβάνεται στην απόδοση του κεφαλαίου. Λόγω των τρεχουσών χαμηλών επιτοκίων για μερικά νομίσματα, η απόδοση του αντίστοιχου αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αρνητική. Μία αρνητική απόδοση, ως αποτέλεσμα των χαμηλών επιτοκίων σε συνδυασμό με τα κόστη διαχείρισης, θα αποζημιώνεται από τη DEGIRO μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Ένας από τους στόχους των αναγνωρισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς είναι η έκδοση απόδοσης η οποία θα είναι ισοδύναμη με το επιτόκιο της αγοράς με όσο το δυνατό χαμηλότερο κίνδυνο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του χαμηλού κινδύνου είναι, ότι, οι συμμετοχές σας στο αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς, όπως ακριβώς και οι άλλες σας επενδύσεις, κρατούνται αυστηρώς διαχωρισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται συχνά από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, για τη διατήρηση μεγάλων χρηματικών ποσών με ασφαλή τρόπο. Περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ διακρατούνται σήμερα σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς στην Ευρώπη. (Πηγή)

"Ο στόχος των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς είναι να επιτύχει απόδοση που ισούται με το επιτόκιο της αγοράς με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο."

Φορέας Παροχής Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τα Cash Funds του FundShare διαχειρίζονται από το FundShare Fund Management, μία αδελφή εταιρεία της DEGIRO. To FundShare Fund Management διαχειρίζεται αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς σε EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, και DKK. Όλα αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια είναι αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, που σημαίνει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρά απαιτούμενα.

Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να δείτε την επενδυτική πολιτική ανά αμοιβαίο κεφάλαιο.

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς

Με βραχεία διάρκεια

Ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς έχει μέση βραχεία διάρκεια 60 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου αποπληρώνονται κατά μέσο όρο εντός 60 ημερών. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο μη-αποπληρωμής. Για παράδειγμα, είναι αρκετά απίθανο το ολλανδικό κράτος να μην είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός 60 ημερών.

Ένα χαρτοφυλάκιο με ρευστότητα

Ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς επενδύει σε λεγόμενα ρευστοποιήσιμα ομόλογα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα και επομένως μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε ρευστό χρήμα.

Ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο

Η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών παρακολουθείται συνεχώς, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα απρόβλεπτων καθυστερήσεων. Σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας μιας οντότητας, το αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται πλέον να επενδύει στο σχετικό δάνειο.

Κίνδυνος

Ο κύριος σκοπός των αναγνωρισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς του FundShare Fund Management είναι να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Με την αυστηρή επενδυτική πολιτική, ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ χαμηλός. Σύμφωνα με το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του fund, είναι 1 σε κλίμακα από το 1 έως το 7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τον δείκτη κινδύνου όπως καθορίζεται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, σας παραπέμπουμε στο ενημερωτικό δελτίο (prospectus), στις αναφορές θέσης και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID) που έχει καταρτίσει ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Risicometer

Παρακαλώ σημειώστε: οι απώλειες που προκαλούνται από αυτούς τους κινδύνους δεν θα αντισταθμιστούν από την DEGIRO. Αν επενδύετε, διατρέχετε οικονομικό κίνδυνο. Η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να διακυμαίνεται. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν δεν εγγυώνται το μέλλον.

 

Λήψεις:

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς Αναφορά Θέσης Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus)
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

Παρακαλώ σημειώστε: οι απώλειες που προκαλούνται από αυτούς τους κινδύνους δεν θα αντισταθμιστούν από την DEGIRO. Αν επενδύετε, διατρέχετε οικονομικό κίνδυνο. Η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να διακυμαίνεται. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν δεν εγγυώνται το μέλλον.

Κόστη και αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς του FundShare Fund Management

Επί του παρόντος, το επιτόκιο της αγοράς για βραχυπρόθεσμα ομόλογα σε ευρώ με χαμηλό κίνδυνο είναι αρνητικό. Ως αποτέλεσμα αυτού, μεταξύ άλλων το αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς στο EUR επιτυγχάνει σήμερα αρνητική απόδοση αρνητικό αποτέλεσμα.

Ετησίως ποσό 0,09% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου χρεώνεται ως κόστος διαχείρισης για τα ειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ωστόσο, οποιαδήποτε θετική απόδοση της επένδυσής σας είναι δική σας, η αρνητική απόδοση ως αποτέλεσμα του τρέχοντος κόστους των τόκων και των κεφαλαίων αντισταθμίζεται επί του παρόντος από την DEGIRO σε μη δεσμευτική βάση. Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες. Τα αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς είναι που διαθέσιμα στη DEGIRO δεν έχουν έξοδα εισόδου και εξόδου.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της κατάστασης ανά αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018:

Σημαντικό: από τις 15 Νοεμβρίου θα σταματήσουμε μερικώς την αποζημίωση, για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς Τρέχον Επιτόκιο Αποζημίωση
EUR Αρνητικό Ναι
USD Θετικό N/a
GBP Θετικό N/a
CHF Αρνητικό Ναι
SEK Αρνητικό Ναι
NOK Θετικό Ν/a
DKK Αρνητικό Ναι

Σημειώστε ότι: η αποζημίωση ισχύει μόνο για τις αρνητικές αποδόσεις ως αποτέλεσμα των αρνητικών τόκων και κόστη διαχείρισης. Ζημιά που υπέστη από επένδυση που έγινε από το fund δεν θα αποζημιωθεί από την DEGIRO. Αυτός ο κίνδυνος είναι μικρός.

Eonia επιτόκιο

cashfund

Eonia επιτόκιο

cashfund

Ερωτήσεις

Κατ 'αρχήν, εάν ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός συμβεί με δάνειο χωρίς εξασφάλιση, μπορεί να χαθεί ολόκληρο το ποσό που έχει επενδυθεί στο ίδρυμα έκδοσης. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτίθενται σε ποσοστό 5% σε ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός, τότε η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί κατά 5%. Κάθε 100 ευρώ στις συμμετοχές του ταμείου μετρητών αποτιμάται έπειτα 95 ευρώ. Ο κίνδυνος για ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός είναι πολύ χαμηλός.
Όχι, στην Ολλανδία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα πελατών. Ως εκ τούτου, έχει συσταθεί η δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου της χρηματαγοράς.
Δεν υπάρχει κανένα κόστος που να συνδέεται με την αγορά και πώληση συμμετοχών στα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Το κόστος διαχείρισης για του αμοιβαίου κεφαλαίου χρηματαγοράς περιλαμβάνεται στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό το κόστος μπορεί να βρεθεί στο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, δείτε την ιστοσελίδα του FundShare Fund Management Η DEGIRO έχει αποφασίσει να αποζημιώνει αυτή την αρνητική απόδοση ως αποτέλεσμα του κόστους διαχείρισης και του αρνητικού επιτκοκίου της αγοράς σε μία δεσμευτική βάση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ερώτηση "Πως λειτουργεί η αποζημίωση της αρνητικής απόδοσης του των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς του FundShare Fund Management;

Για πολλούς πελάτες το επιτόκιο της αγοράς του τοπικού τους νομίσματος θα είναι αρνητικό. Θέλουμε να εμποδίσουμε τους πελάτες μας να επηρεαστούν από αυτό το αρνητικό επιτόκιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να αποζημιώσουμε σε μη δεσμευτική βάση την αρνητική απόδοση των Cash Funds ως αποτέλεσμα των εξόδων τόκων και διαχείρισης.

Είναι πιθανό η αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς να πέσει ως αποτέλεσμα των ζημιών που υπέστησαν από μια επένδυση που πραγματοποίησε το Fund. Αυτό μπορεί να συμβεί αν, για παράδειγμα, το ολλανδικό ή το γερμανικό κράτος μπορεί απροσδόκητα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του. Στην περίπτωση αυτή, η DEGIRO δεν θα προσφέρει καμία αποζημίωση για τις ζημίες που υποστεί. Αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός.

Η αποζημίωση είναι εντελώς μη δεσμευτική και δεν δημιουργεί δικαιώματα και δεν υποχρεώνει τη DEGIRO να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση στο μέλλον. Η DEGIRO καταβάλλει αυτή την αποζημίωση βάσει εμπορικών εκτιμήσεων. Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από αυτή την αποζημίωση. Η DEGIRO θα σας ενημερώσει εγκαίρως. Η αποζημίωση θα αποδίδεται άμεσα σε εσάς κάθε τρίμηνο.

Σημαντικό: από τις 15 Νοεμβρίου θα σταματήσουμε μερικώς την αποζημίωση, για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Η αποζημίωση των αρνητικών αποδόσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) είναι δαπανηρή. Λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων και του αυξανόμενου αριθμού πελατών, το κόστος συνεχώς αυξάνεται. Αυτό καθιστά δυσκολότερη τη δυνατότητα προσφοράς ένα προϊόντος υψηλής ποιότητας έναντι χαμηλών χρεώσεων.

Λόγω του προαναφερθέντος λόγου, θα κάνουμε αλλαγές στην πολιτική αποζημίωσής μας στις 15 Νοεμβ:

  • Η αποζημίωση θα δοθεί μόνο για τις πρώτες 2.500 χιλιάδες ευρώ που κρατούνται στα ΑΚΧΑ. Εάν έχετε πληρώσει 350€ ή περισσότερο σε τέλη συναλλαγής σε διάρκεια 60 ημερών, θα ισχύσει για εσάς το όριο των 100.000€. Αυτό θα επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση.
  • Θα λάβετε αποζημίωση μόνο τις θέσεις σας στο νόμισμα βάσης.
Για την ευκολία των πελατών της, η DEGIRO παρέχει το ενημερωτικό δελτίο σε πολλές γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση του ενημερωτικού δελτίου (μπορεί να βρεθεί εδώ) θα είναι η αρχική έκδοση.
Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα
Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα
  • Απίστευτα χαμηλά τέλη.
  • Πλήρη εργαλεία, δυνατότητες και υπηρεσίες.
  • Παγκοσμίως. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Ασφαλής δομή.
  • Απίστευτα χαμηλά τέλη.
  • Πλήρη εργαλεία, δυνατότητες και υπηρεσίες.
  • Παγκοσμίως. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Ασφαλής δομή.

Συνεργατες και παροχοι υπηρεσιων

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.