DEGIRO και Χρήματα

Κατά τη διάρκεια του 2018 θα τεθεί σε ισχύ μία νέα νομοθεσία σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς.
Για λόγους διαφάνειας, θα θέλαμε να σας παράσχουμε περισσότερες εξηγήσεις και
πληροφορίες σχετικά με αυτές και τις σχετικές αλλαγές.

Νέα νομοθεσία

Λόγω αυτής της νέας νομοθεσίας για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς θα εφαρμοστούν πιο αυστηροί κανόνες για όλα τα Cash Funds του FundShare . Επιπλέον ο διαχειριστής των κεφαλαίων έχει αποφασίσει για αρκετά από τα Cash Funds να τα χαρακτηρίσει ως «αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς». Αυτό για παράδειγμα θα συμβαίνει για τα Cash Funds του FundShare EUR, το Cash Fund του FundShare USD και το Cash Fund του FundShare GBP. Η αυστηρότερη και ασφαλέστερη επενδυτική πολιτική θα εφαρμοστεί για αυτά τα funds. Αυτό σημαίνει ότι οι διάρκειες των δανείων σε αυτά τα fund που επενδύονται θα γίνουν συντομότερες και οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των δανείων υψηλότερες.

Aμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Η DEGIRO πιστεύει ότι είναι σημαντικό οι πελάτες να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η δομή των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς. Η DEGIRO δεν είναι τράπεζα, αλλά επενδυτική εταιρεία. Στην Ολλανδία, οι επενδυτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα για πελάτες. Όταν γίνεστε πελάτης στη DEGIRO, δίνετε μία μόνιμη εντολή να επενδύσετε χρήματα σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (FundShare Cash Funds). Ως εκ τούτου, στη DEGIRO δεν κρατάτε χρήματα. Για κάθε διαθέσιμο νόμισμα στο Webtrader υπάρχει διαθέσιμο, ξεχωριστό αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς. Ο στόχος των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς είναι να επιτύχει απόδοση που ισούται με το επιτόκιο της αγοράς με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα μαζί με τον χαμηλό κίνδυνο είναι ότι οι συμμετοχές σας στο Cash Fund, όπως ακριβώς και οι υπόλοιπες επενδύσεις σας, διατηρούνται αυστηρά ξεχωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO.

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται συχνά από θεσμικούς επενδυτές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, για τη διατήρηση μεγάλων χρηματικών ποσών με ασφαλή τρόπο. Περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ διακρατούνται σήμερα σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς στην Ευρώπη. (Πηγή)

Επαγγελματική Δομή

Η DEGIRO ιδρύθηκε αρχικά ως χρηματιστηριακή για θεσμικούς επενδυτές, κάτι που απαιτεί υψηλό βαθμό ασφάλειας. Η δομή της DEGIRO, περιλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς, δημιουργήθηκε για να συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις και παρέμεινε αμετάβλητη από την ίδρυσή της. Οι ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιούν την ίδια δομή όπου χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και τη συμμετοχή των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς, διαχωρίζονται αυστηρά από τα περιουσιακά στοιχεία της DEGIRO. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση των χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών σε ξεχωριστές οντότητες θεματοφυλακής. Στην περίπτωση των συμμετοχών στο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς, αυτές κρατούνται ακόμη και απευθείας στο δικό σας όνομα. Τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών δεν είναι, ως εκ τούτου, εκτεθειμένα στους κινδύνους της DEGIRO. Έτσι, σε αντίθεση με τις τράπεζες, δεν απαιτείται σύστημα εγγύησης των καταθέσεων για την προστασία των επενδυτών από την πτώχευση του παρόχου υπηρεσιών.

"Ο στόχος των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς είναι να επιτύχει απόδοση που ισούται με το επιτόκιο της αγοράς με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο."

Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου της χρηματαγοράς του FundShare

Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται τα FundShare Cash Funds διασφαλίζει την τήρηση των αυστηρών απαιτήσεων. Για τη διαχείριση των αναγνωρισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς, θα επιβάλλεται ένα κόστος διαχείρισης 0.09% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε χρόνο για κάθε 100 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς, κόστος 9 λεπτών θα αποδίδεται στον διαχειριστή του fund. Αυτά τα κόστη εσωκλείονται στην απόδοση του fund και δεν χρεώνονται χωριστά. Η αρνητική απόδοση των κεφαλαίων ως αποτέλεσμα του τρέχοντος επιτοκίου και του τέλους διαχείρισης αντισταθμίζεται επί του παρόντος όχι υποχρεωτικά από την DEGIRO, με την οποία η αποζημίωση δεν δημιουργεί νόμιμα δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Δείτε "ποιες δαπάνες σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς;" για περισσότερες πληροφορίες.

Αυστηρή επενδυτική πολιτική

Κατά τη διάρκεια του 2018 θα τεθεί σε ισχύ μία νέα νομοθεσία σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Αυστηροί κανόνες θα εφαρμοστούν σε όλα τα Cash Funds του FundShare. Όπου είναι δυνατό, τα Cash Funds θα χαρακτηριστούν ως αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Αυτό για παράδειγμα θα συμβαίνει για το Cash Funds του EUR, το Cash Fund του USD και το Cash Fund GBP. Η αυστηρότερη και ασφαλέστερη επενδυτική πολιτική θα εφαρμοστεί για τα αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Μέσα σε ένα ταμείο ειδικής διαπραγμάτευσης θα επενδύονται αποκλειστικά σε ομόλογα με νόμισμα σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο, για παράδειγμα για ομόλογα σε ευρώ θα επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς σε ευρώ. Τα χαρτοφυλάκια των ομολόγων έχουν μέση διάρκεια μικρότερη των 60 ημερών. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένοι μακροπρόθεσμα.

Τα EUR Cash Funds επενδύονται μόνο σε κρατικά ομόλογα. Αυτά μπορεί να είναι από το γερμανικό, το ολλανδικό, το γαλλικό, το αυστριακό και το φινλανδικό κράτος. Μόνο αυτές οι χώρες είναι κατάλληλες λόγω των υψηλών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Τα USD και GBP Cash Funds μπορούν να επενδυθούν και σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Η πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών των ομολόγων πρέπει να είναι πάντα AA + ή AAA. Αυτές είναι οι δύο υψηλότερες δυνατές αξιολογήσεις. Προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος για έναν αντισυμβαλλόμενο σε εταιρικά ομόλογα, ένα μέγιστο ποσοστό 10% των περιουσιακών στοιχείων του fund επενδύεται σε έναν μόνο εκδότη. Στην περίπτωση κρατικού ομολόγου, το 35% κατ 'ανώτατο όριο επενδύεται ανά κράτος και επίσης το ανώτατο όριο του 30% σε ένα ενιαίο δάνειο.

Τα απαιτούμενα ομόλογα στα οποία πρέπει να επενδύσει ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς για να συμμορφωθούν με τα αυστηρότερα κριτήρια δεν είναι πάντα διαθέσιμα στο νόμισμα καθ’ αυτό. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν όλα τα Cash Funds να χαρακτηριστούν ως αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Παρόλα αυτά, για τα υπόλοιπα Cash Funds ισχύουν αυστηρά τα προαπαιτούμενα.

Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να δείτε την επενδυτική πολιτική ανά ταμείο.

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς

Με βραχεία διάρκεια

Ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς έχει μέση βραχεία διάρκεια 60 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι τα ομόλογα του χαρτοφυλακίου αποπληρώνονται κατά μέσο όρο εντός 60 ημερών. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο μη-αποπληρωμής. Για παράδειγμα, είναι αρκετά απίθανο το ολλανδικό κράτος να μην είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός 60 ημερών.

Ένα χαρτοφυλάκιο με ρευστότητα

Ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς επενδύει σε λεγόμενα ρευστοποιήσιμα ομόλογα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα και επομένως μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε ρευστό χρήμα.

Ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο

Η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών παρακολουθείται συνεχώς, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα απρόβλεπτων καθυστερήσεων. Σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας μιας οντότητας, το αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται πλέον να επενδύει στο σχετικό δάνειο.

Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του αναγνωρισμένου αμοιβαίου κεφαλαίου της χρηματαγοράς δεν θα επενδυθεί ποτέ σε έναν μόνο εκδότη. Όσο περισσότερο διαφοροποιημένα είναι τα περιουσιακά στοιχεία, τόσο λιγότερη θα είναι η επίδραση της καθυστέρηση της πληρωμής στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του fund. Η μέγιστη έκθεση σε ένα μόνον ίδρυμα είναι 10% or 35% στην περίπτωση ενός κράτους.

Κίνδυνος

Ο κύριος σκοπός των αναγνωρισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς του FundShare είναι να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο. Με την αυστηρή επενδυτική πολιτική, ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ χαμηλός. Σύμφωνα με το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του fund, είναι 1 σε κλίμακα από το 1 έως το 7.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τον δείκτη κινδύνου όπως καθορίζεται από τον διαχειριστή, παραπέμπουμε τα πληροφοριακά έγγραφα που καταρτίζει ο διαχειριστής: το ενημερωτικό δελτίο (prospectus) και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIID).

Risicometer

Παρακαλώ σημειώστε: οι απώλειες που προκαλούνται από αυτούς τους κινδύνους δεν θα αντισταθμιστούν από την DEGIRO. Αν επενδύετε, διατρέχετε οικονομικό κίνδυνο. Η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να διακυμαίνεται. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν δεν εγγυώνται το μέλλον.

 

Λήψεις:

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς Αναφορά Θέσης Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus)
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς
CHF Link Link Link
PLN Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
CZK Link Link Link
Risicometer

Παρακαλώ σημειώστε: οι απώλειες που προκαλούνται από αυτούς τους κινδύνους δεν θα αντισταθμιστούν από την DEGIRO. Αν επενδύετε, διατρέχετε οικονομικό κίνδυνο. Η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να διακυμαίνεται. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν δεν εγγυώνται το μέλλον.

Κόστη και αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς του FundShare

Επί του παρόντος, το επιτόκιο της αγοράς για βραχυπρόθεσμα ομόλογα σε ευρώ με χαμηλό κίνδυνο είναι αρνητικό. Ως αποτέλεσμα, το EUR Cash Fund επιτυγχάνει σήμερα αρνητικό αποτέλεσμα αρνητικό αποτέλεσμα.

Ετησίως ποσό 0,09% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου χρεώνεται ως κόστος διαχείρισης για τα ειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ωστόσο, οποιαδήποτε θετική απόδοση της επένδυσής σας είναι δική σας, η αρνητική απόδοση ως αποτέλεσμα του τρέχοντος κόστους των τόκων και των κεφαλαίων αντισταθμίζεται επί του παρόντος από την DEGIRO σε μη δεσμευτική βάση. Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες. Το Cash Fund δεν έχει έξοδα εισόδου και εξόδου.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της κατάστασης ανά αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων στις 27 Μαρτίου 2018:

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς Τρέχον Επιτόκιο Αποζημίωση
EUR Αρνητικό Ναι
USD Θετικό N/a
GBP Θετικό N/a
Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς
CHF Αρνητικό Ναι
PLN Θετικό N/a
SEK Αρνητικό Ναι
NOK Αρνητικό Ναι
HUF Αρνητικό Ναι
DKK Αρνητικό Ναι
CZK Αρνητικό Ναι

Σημειώστε ότι: η αποζημίωση ισχύει μόνο για τις αρνητικές αποδόσεις ως αποτέλεσμα των αρνητικών τόκων και κόστη διαχείρισης. Ζημιά που υπέστη από επένδυση που έγινε από το fund δεν θα αποζημιωθεί από την DEGIRO. Αυτός ο κίνδυνος είναι μικρός.

Eonia επιτόκιο

cashfund

Διαφάνεια

Οι νέοι ευρωπαϊκοί νόμοι και κανονισμοί απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η DEGIRO είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε προσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τις συμμετοχές σας στο Cash Fund στο WebTrader. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε την αξία της συμμετοχής σας σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα.

Νομικές πληροφορίες

Τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς του FundShare είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο πλαίσιο της δομής του Fundshare (UCITS) Umbrella Fund. Το αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς είναι εγγεγραμμένο και εποπτεύεται από την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM). Για περισσότερες πληροφορίες,μπορείτε κατεβάσετε το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο εδώ.

Eonia επιτόκιο

cashfund

Ερωτήσεις

Κατ 'αρχήν, εάν ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός συμβεί με δάνειο χωρίς εξασφάλιση, μπορεί να χαθεί ολόκληρο το ποσό που έχει επενδυθεί στο ίδρυμα έκδοσης. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτίθενται σε ποσοστό 5% σε ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός, τότε η αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί κατά 5%. Κάθε 100 ευρώ στις συμμετοχές του ταμείου μετρητών αποτιμάται έπειτα 95 ευρώ. Ο κίνδυνος για ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός είναι πολύ χαμηλός.
Όχι, στην Ολλανδία οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα πελατών. Ως εκ τούτου, έχει συσταθεί η δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου της χρηματαγοράς.
Δεν υπάρχει κανένα κόστος που να συνδέεται με την αγορά και πώληση συμμετοχών στα Cash Funds. Το τέλος διαχείρισης για τα αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς του FundShare είναι 0,09% ετησίως. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η DEGIRO αποφάσισε να αντισταθμίσει την αρνητική απόδοση ως αποτέλεσμα του κόστους διαχείρισης και των αρνητικών επιτοκίων της αγοράς σε μη δεσμευτική βάση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα 'Πώς λειτουργεί η αντιστάθμιση αρνητικών τόκων για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς του FundShare;' ερώτηση.

Για πολλούς πελάτες το επιτόκιο της αγοράς του τοπικού τους νομίσματος θα είναι αρνητικό. Θέλουμε να εμποδίσουμε τους πελάτες μας να επηρεαστούν από αυτό το αρνητικό επιτόκιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να αποζημιώσουμε σε μη δεσμευτική βάση την αρνητική απόδοση των Cash Funds ως αποτέλεσμα των εξόδων τόκων και διαχείρισης.

Είναι πιθανό η αξία του Cash Fund να πέσει ως αποτέλεσμα των ζημιών που υπέστησαν από μια επένδυση που πραγματοποίησε το Fund. Αυτό μπορεί να συμβεί αν, για παράδειγμα, το ολλανδικό ή το γερμανικό κράτος μπορεί απροσδόκητα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του. Στην περίπτωση αυτή, η DEGIRO δεν θα προσφέρει καμία αποζημίωση για τις ζημίες που υποστεί. Αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός.

Η αποζημίωση είναι εντελώς μη δεσμευτική και δεν δημιουργεί δικαιώματα και δεν υποχρεώνει τη DEGIRO να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση στο μέλλον. Η DEGIRO καταβάλλει αυτή την αποζημίωση βάσει εμπορικών εκτιμήσεων. Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από αυτή την αποζημίωση. Η DEGIRO θα σας ενημερώσει εγκαίρως.

Μέχρι πρόσφατα, η αποζημίωση συμπεριλήφθηκε στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό θα αλλάξει για τα αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, για τα οποία θα λάβετε άμεσα την αποζημίωση. Σύντομα το ποσό που λαμβάνετε θα μπορεί να προβληθεί ξεχωριστά στον webtrader. Αυτό παρέχει πληροφορίες για την απόδοση που πραγματοποιείται από το αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς. Το διαθέσιμο υπόλοιπό σας στον webtrader παραμένει αμετάβλητο.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση, ενημερώνοντας για το αν υπάρχει αρνητικό επιτόκιο και αποζημίωση ανά διαθέσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς.

Αναγνωρισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς Τρέχον Επιτόκιο Αποζημίωση
EUR Αρνητικό Ναι
USD Θετικό N/a
GBP Θετικό N/a
Αμοιβαία Κεφάλαια της Χρηματαγοράς
CHF Αρνητικό Ναι
PLN Θετικό N/a
SEK Αρνητικό Ναι
NOK Αρνητικό Ναι
HUF Αρνητικό Ναι
DKK Αρνητικό Ναι
CZK Αρνητικό Ναι
Για την ευκολία των πελατών της, η DEGIRO παρέχει το ενημερωτικό δελτίο σε πολλές γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση του ενημερωτικού δελτίου (μπορεί να βρεθεί εδώ) θα είναι η αρχική έκδοση.

Ξεκινήστε να επενδύετε μέσα σε λίγα λεπτά

Ξεκινήστε να επενδύετε μέσα σε λίγα λεπτά

  • Απίστευτα χαμηλά τέλη.
  • Πλήρη εργαλεία, δυνατότητες και υπηρεσίες.
  • Παγκοσμίως. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Ασφαλής δομή.
  • Απίστευτα χαμηλά τέλη.
  • Πλήρη εργαλεία, δυνατότητες και υπηρεσίες.
  • Παγκοσμίως. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
  • Ασφαλής δομή.

Συνεργατες και παροχοι υπηρεσιων