Η δήλωση απορρήτου & cookies της DEGIRO

Η DEGIRO σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανώνυμα. Η DEGIRO δεν ενδιαφέρεται για ονόματα ή άλλες πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες για εσάς ή τον υπολογιστή σας θα καταχωρηθούν μόνο στη DEGIRO για τεχνικούς λόγους ή σε σχέση με έναν πελάτη. Αυτό γίνεται με ένα cookie ή με άλλα μέσα.

Δήλωση Απορρήτου

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα, είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με εσάς ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας.

Ως πελάτης της DEGIRO μας παρέχετε με τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτό περιλαμβάνει το όνομά σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μπορεί επίσης να συμπεριληφθεί η διεύθυνση IP η οποία κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας.

Εάν ένας εταιρικός η επαγγελματίας σκοπεύει να γίνει πελάτης, θα συλλέξουμε επίσης προσωπικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα της εταιρίας για παράδειγμα, διευθυντές, UBO, εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κτλ.

Τι εννοείται με τον όρο επεξεργασία;

Επεξεργασία είναι μια έννοια από το νόμο. Είναι μία πολύ ευρεία έννοια η οποία καλύπτει ενέργειες που γίνονται αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα όπως: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Κάθε φορά που η DeGiro διεξάγει οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το πράττουμε σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό περί απορρήτου.

Γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Η DEGIRO συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

 • Να συμμορφώνεται με το νόμο,
 • Δραστηριότητες Μάρκετινγκ,
 • Εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων.

Η DEGIRO ως επενδυτική εταιρεία έχει έναν αριθμό από κανονιστικές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων πελατών. Ο εντοπισμός των πελατών είναι ένας από τους κύριους λόγους που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Δίπλα σε αυτό, όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με την DEGIRO για να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες ή για να γίνουν πελάτης της DEGIRO, η DEGIRO πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη ή να μας ζητήσει να σας στείλουμε τα περιοδικά μας ενημερωτικά δελτία. Η DEGIRO μπορεί επίσης να έχει συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες συνεπάγονται την ανάγκη επεξεργασίας των δεδομένων των πελατών της για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.

Αλλά να είστε σίγουροι ότι, όταν η DEGIRO επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, το κάνει με τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού δεδομένων για την επίτευξη του στόχου.

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η DEGIRO μπορεί για παράδειγμα να κάνει τα παρακάτω με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποδοχή Πελάτη

Ο νόμος απαιτεί από εμάς να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα των πελατών μας, και χωρίς αυτές τις πληροφορίες η DEGIRO δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της σε εσάς. Με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούμε για παράδειγμα,

 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Να εκτελέσουμε τους σχετικούς ελέγχους για να βεβαιώσουμε ότι είστε κατάλληλος για να γίνετε πελάτης της DEGIRO.
 • Να εξετάσουμε και να ελέγξουμε το αίτημά σας να γίνετε πελάτης μας ή να αλλάξετε το προφίλ σας.
 • Να διατηρούμε τα στοιχεία σας κάτω από τη διαχείρισή μας και να τα ενημερώνουμε όταν υπάρχουν αλλαγές.
 • Να διαχειριζόμαστε το/τα προφίλ σας.

Μείωση των κινδύνων

Συμμεριζόμαστε την ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχουμε επίσης ευθύνη σε εσάς και όλους τους πελάτες μας. Συνεπώς, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη μείωση των κινδύνων.

Ίσως παρατηρήσετε για παράδειγμα:

 • Εάν ο κίνδυνος στον λογαριασμό σας παραβιάζει τα επιτρεπόμενα όρια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας επιτρέψουμε να το επαναφέρετε στα επιτρεπόμενα όρια.

Ίσως δεν έχει παρατηρήσει τα περισσότερα από τα παρακάτω αλλά γίνονται για να σας προστατέψουν:

 • Διατηρούμε τη διεύθυνση IP σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς το ποιος έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή για την ασφάλεια της εταιρείας, για παράδειγμα προληπτικά μέτρα κατά των επιθέσεων DDoS.
 • Εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα επίπεδα ασφάλειας και επενδύουμε σε πόρους που προστατεύουν τόσο εσάς όσο και τον εαυτό μας από κάθε είδους εγκλήματα.
 • Εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο προσδιορισμός πιθανών ζητημάτων, κινδύνων και δοκιμών ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Εκτέλεση των σχετικών κανονιστικών εκθέσεων.
 • Εξασφαλίζουμε ότι παραμένουμε μια υγιής εταιρεία (διαχείριση κινδύνου).

Νομικές υποχρεώσεις

Υπάρχουν πολλές νομικές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει η DEGIRO ως εταιρεία επενδύσεων.

 • Ταυτοποίηση πελατών: ελέγχουμε ποιοι είστε και βεβαιωνόμαστε ότι διαθέτουμε επαρκείς γνώσεις που θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένους οργανισμούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές αρχές, οι οικονομικές εποπτικές αρχές ή όταν είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας ποινικής έρευνας.
 • Διαθέτουμε επίσης ορισμένες υποχρεώσεις βάση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δραστηριότητες Μάρκετινγκ

Στη DEGIRO θέλουμε να σας ενημερώσουμε. Για παράδειγμα, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά δελτία, προσφορές ή αναβαθμίσεις για το WebTrader ή την εφαρμογή για κινητά.

 • Για παράδειγμα, μπορούμε να συλλέξουμε τις αναζητήσεις σας στο δικτυακό τόπο της DEGIRO για να διασφαλίσουμε ότι οι συχνές ερωτήσεις μας είναι ενημερωμένες για τις ανάγκες πληροφόρησης των πελατών μας. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες, επομένως κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει ποιος πελάτης θέτει την ερώτηση.
 • Χρησιμοποιούμε απρόσωπα δεδομένα για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ

Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο εξυπηρέτησης ή να διαγραφείτε από το κουμπί που υπάρχει στο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βελτίωση και Καινοτομία

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για αναλυτική έρευνα, κάτι που μας επιτρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε καινοτόμοι.

Όταν διεξάγουμε αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα και το κάνουμε αυτό με τρόπο που οι πληροφορίες σας είτε χρησιμοποιούνται με ψευδώνυμα είτε ανώνυμα.

Google analytics

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος της DEGIRO είναι εύκολος στη χρήση για τους πελάτες και να αξιολογηθεί η επιτυχία των εκστρατειών της DEGIRO, χρησιμοποιήστε το Google Analytics. Η DEGIRO έχει υπογράψει συμφωνία για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα όσο το δυνατόν περισσότερο, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης ορισμένων διευθύνσεων IP.

Από ποιον λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Μπορούμε να έχουμε (μερικά) προσωπικά δεδομένα για όποιον έχει επαφή με την DEGIRO. Εάν ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες, θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του αιτήματος.

Απαιτείται από το νόμο να έχουμε προσωπικές πληροφορίες γύρω από όλους τους πελάτες μας. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και ζητούνται όταν είναι απαραίτητο.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Τα δεδομένα σχετικά με εσάς

Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που είστε εταιρικός πελάτης, θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή το ίδρυμά σας. Εάν ανοίξετε έναν λογαριασμό ανηλίκων ή έναν κοινό λογαριασμό, θα συλλεχθούν επίσης οι πληροφορίες που αφορούν τους δευτερεύοντες κατόχους του λογαριασμού. Θα ζητήσουμε επίσης αντίγραφα της ταυτότητας και των προσωπικών σας αριθμών, όπως τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου ή τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ιστορικό συναλλαγών

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που η DEGIRO έχει σε σχέση με τους πελάτες μας, διατηρούμε επίσης ένα ιστορικό μητρώο σχετικά με το ιστορικό συναλλαγών και εντολών.

Ιστορικό επικοινωνίας

Κρατούμε αρχείο από τις φορές που επικοινωνήσατε με τη DEGIRO, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών ηχογραφήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τους άλλους τρόπους με τους οποίους επικοινωνήσατε μαζί μας.

Επισκέψεις ιστοτόπων και χρήση εφαρμογών

Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της DEGIRO, θα συλλέξουμε επίσης τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται. Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP σας, για παράδειγμα μέσω του Google Analytics, αυτό θα γίνει με απρόσωπο τρόπο.

Εξωτερικές πηγές δεδομένων

Υπάρχουν στιγμές όπου η DEGIRO θα προωθήσει δεδομένα σε τρίτους όπως για τον έλεγχο από το σχετικό εμπορικό επιμελητήριο ή σε περίπτωση που απαιτείται πιστωτικός έλεγχος.

Σε περίπτωση που η DEGIRO διενεργεί πιστωτικούς ελέγχους (BKR), εφαρμόζει την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα σε αυτές τις πληροφορίες. Κάθε άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες το πράττει μόνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τηρώντας πλήρως τον σχετικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις για το πότε πραγματοποιούνται οι έλεγχοι BKR, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο εξυπηρέτησης της DEGIRO.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν πράγματα όπως ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το ποινικό ιστορικό, τα βιομετρικά δεδομένα, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η σεξουαλικότητα ή η εθνική καταγωγή κλπ. Εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ισχύουν αυστηροί κανόνες.

Στο DEGIRO δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνική καταγωγή.

Έχουμε νομική υποχρέωση να ταυτοποιούμε τους πελάτες μας, επομένως απαιτούμε τον αριθμό φορολογικού μητρώου για να το κάνουμε αυτό.

Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Αρχικά δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με άλλους. Είναι πιθανό ότι μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου, του οποίου αποτελεί μέρος η DEGIRO. Όλα τα μέλη του Ομίλου, του οποίου αποτελεί μέρος η DEGIRO, έχουν την ίδια αυστηρή πολιτική απορρήτου. Η αστυνομία, το δικαστικό σώμα, οι ρυθμιστικές αρχές και η φορολογική αρχή μπορούν επίσης να ζητήσουν πληροφορίες από εμάς για νομικούς λόγους. Ωστόσο, ακολουθούμε διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών είναι νόμιμη και αναλογική.

Πάροχοι υπηρεσιών

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε φορέα παροχής υπηρεσιών για να υποστηρίξει τη DEGIRO, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για τη χρήση ενός τρίτου μέρους και να περιορίσουμε την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών αυστηρά σε ό, τι απαιτείται για τη συγκεκριμένη εργασία.

Με άλλες εταιρείες, όταν ρωτάς

Υπάρχουν φορές που θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με άλλες εταιρείες όταν το ζητάτε συγκεκριμένα. Όταν αυτό γίνει, θα το διευκρινίσουμε στη συμφωνία για να μοιραστούμε τις πληροφορίες.

Κυβερνητικά και ρυθμιστικά όργανα

Ως επενδυτική εταιρεία που ρυθμίζεται στα πλαίσια της Ολλανδίας, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες λαμβάνουμε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου να παρέχουμε στις ρυθμιστικές αρχές αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, έχουμε νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν την ανταλλαγή πληροφοριών με κυβερνητικούς φορείς και αρμόδιες νομικές αρχές. Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων που καλύπτουν την DEGIRO ισχύουν και για τους οργανισμούς αυτούς.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ασφάλεια

Ξοδεύουμε πολύ χρόνο και πόρους για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά μας και τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων μας, θα το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές και θα διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν γνώση αυτού.

Εμπιστευτικότητα

Όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν υπογράψει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας και συμφώνησαν σε έναν εσωτερικό κώδικα δεοντολογίας και ακολουθούν το Dutch Banker’s Oath. Ως εκ τούτου, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εποπτεία

 • Είμαστε υπό την εποπτεία της Ολλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (Autoriteit Persoonsgegevens) για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Η DEGIRO λειτουργεί υπό την εποπτεία συμπεριφοράς της Ολλανδικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM) και την προληπτική εποπτεία της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (DNB).

Προβολή, διαγραφή, φορητότητα ή τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν θέλετε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα έχει καταγράψει η DEGIRO σχετικά με εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε το "Δικαίωμα πρόσβασης" σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης της DEGIRO και θα απαντήσουν με τις σχετικές πληροφορίες εντός 4 εβδομάδων από την αίτηση.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της DEGIRO και θα σας ενημερώσουν για τον τρόπο τροποποίησης αυτών των πληροφοριών.

Είμαστε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν από εμάς να αποθηκεύουμε τα δεδομένα των πελατών μας για 5 χρόνια, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία. Αυτή η πενταετής περίοδος αρχίζει όταν τερματίσετε τη συμφωνία πελάτη. Εάν ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας, πρώτα θα ελέγξουμε αν αυτό είναι δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Εάν έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε αυτά τα στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε για αυτό, και ότι δεν μπορούμε να το διαγράψουμε αυτή τη στιγμή. Θα ενημερωθείτε πότε θα διαγραφούν. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η διαγραφή αυτών των δεδομένων, θα το πράξουμε και θα σας ενημερώσουμε ότι έχει γίνει.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ζητήσετε περιορισμό στα επεξεργασμένα σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης της DEGIRO, η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το αίτημα ή να σας παράσχει περαιτέρω πληροφορίες.

Έλεγχος της επικοινωνίας

Φυσικά θέλουμε να διατηρούμε ενημερωμένους όλους τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη της DEGIRO για τυχόν αλλαγές που έπονται να γίνουν. Αν προτιμάτε να μην έχετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι για κάποια επικοινωνία είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε και γι 'αυτό δεν θα είναι δυνατή η διαγραφή της εγγραφής σας ενώ είστε πελάτης, αυτό περιλαμβάνει για παράδειγμα αλλαγές στην συμφωνία πελάτη.

Η άποψή μας για το απόρρητο

Στη DEGIRO, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μεταξύ μας σχέση. Ως εκ τούτου, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και επεξεργάζονται μόνο όταν υπάρχει εξουσιοδότηση να γίνει κάτι τέτοιο.

Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ενημερώνεται τακτικά, καθώς οι νόμοι και οι κανονισμοί υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές, θα αναθεωρήσουμε την πολιτική για να διασφαλίσουμε ότι ενημερώνονται.

Ερωτήσεις σχετικά με την ιδιωτικότητα

Σε περίπτωση που έχετε κάποιες επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο ή τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο εξυπηρέτησης της DEGIRO όπου θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@degiro.gr Σημειώστε ότι όταν επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, αυτή η ανακοίνωση θα απαντηθεί στα ολλανδικά ή στα αγγλικά. Ο DPO θα εξετάσει στη συνέχεια το παράπονό σας και θα εργαστεί για την επίλυση του προβλήματος.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Autoriteit Persoonsgegevens και να υποβάλετε το παράπονό σας σε αυτούς.

Cookies

Τι είναι τα cookies?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies εξασφαλίζουν ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται από το διακομιστή Web της DEGIRO.

Γιατί χρησιμοποιεί η DEGIRO cookies και web bugs;

Οι ιστότοποι δεν έχουν μνήμη. Ένας επισκέπτης που περιηγείται από σελίδα σε σελίδα στον ιστότοπο θεωρείται κάθε φορά ένας νέος επισκέπτης. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα web bugs συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα cookies.

Όλα τα cookies είναι τα ίδια;

Όχι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των cookies. Διακρίνεται η λειτουργία, η διάρκεια και ο χρήστης που τοποθετεί το cookie.

Λειτουργία:

Ένα τεχνικό cookie είναι απαραίτητο για έναν ιστότοπο και συγκεκριμένες λειτουργίες να λειτουργήσουν (τεχνικά). Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε πρόσβαση σε προστατευμένα ή ασφαλισμένα τμήματα ενός ιστότοπου. Χωρίς αυτό το είδος cookie, ορισμένες υπηρεσίες, όπως η σύνδεση, το καλάθι αγορών και η ηλεκτρονική πληρωμή, δεν θα λειτουργήσουν.

Ένα cookie ανάλυσης συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο. Για παράδειγμα, η σελίδα που επισκέπτεται περισσότερο και όπου εμφανίζονται τυχόν σφάλματα. Ο σκοπός αυτού του τύπου cookie είναι να παρέχει στον παροχέα του ιστοτόπου πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό το cookie συνεισφέρει επίσης στην χρηστικότητα του ιστοτόπου.

Το λειτουργικό cookie της EA θυμάται τις επιλογές του χρήστη. Μπορεί να είναι επιλογές όπως όνομα χρήστη, νόμισμα, γλώσσα ή χώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να καθορίσει ξανά τις προτιμήσεις του. Το λειτουργικό cookie συμβάλλει επίσης στην ευκολία χρήσης.

Ένα διαφημιστικό cookie χρησιμοποιείται για την προβολή διαφημίσεων που στοχεύουν τους επισκέπτες του ιστότοπου για να διασφαλιστεί ότι η ίδια διαφήμιση δεν θα εμφανίζεται κάθε φορά και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Αυτά συνήθως τοποθετούνται από διαφημιστικά δίκτυα με τη συγκατάθεση του διαχειριστή του ιστότοπου. Καταγράφουν ότι επισκέπτεται έναν ιστότοπο.

Διάρκεια

Ένα cookie περιόδου λειτουργίας είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του επισκέπτη και συλλέγει δεδομένα, εφόσον ο επισκέπτης βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, το cookie καταργείται.

Ένα μόνιμο cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή του επισκέπτη σε μια σταθερή (μακρύτερη) περίοδο.

Ένα cookie πρώτου μέρους (cookie πρώτου μέρους) είναι ένα cookie που συνδέεται με τον ιστότοπο που επισκέπτεται εκείνη την εποχή ο επισκέπτης. Μπορεί να είναι ένα cookie από τη DEGIRO τοποθετημένο κατά την επίσκεψη στο www.degiro.gr ή σε σχετικούς υποτομείς.

Ένα cookie τρίτου μέρους (cookie τρίτου μέρους) είναι ένα cookie το οποίο τοποθετείται από ένα μέρος διαφορετικό από τη DEGIRO (ο πάροχος του ιστοτόπου που επισκέπτεστε). Για παράδειγμα, οι πάροχοι διαφημίσεων και (εξωτερικοί) πάροχοι εφαρμογών των οποίων οι διαφημίσεις ή οι εφαρμογές ενσωματώνονται στον ιστότοπο που επισκέφθηκε.

Τι είναι ένα web bug?

Ένα web bug είναι μια ηλεκτρονική εικόνα ενός pixel (1 x 1) ή ενός λεγόμενου "άχρωμου GIF" στην κωδικοποίηση του δικτυακού τόπου. Τα σφάλματα ιστού λειτουργούν πραγματικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα cookies. Τα σφάλματα ιστού χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας επισκεπτών από τη μια σελίδα στην άλλη, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ροή της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο.

Τι μπορώ να κάνω εάν δεν θέλω (ορισμένα) cookies;

Μπορείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla ή Chrome) να καθορίσετε αν επιτρέπεται η χρήση cookie ή όχι και ποια cookies πρέπει να αποδεχθούν. Οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τη μέθοδο στο πλαίσιο της "Βοήθειας" στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας εάν απορρίψετε (ορισμένα) cookies.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookie διαφήμισης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το 'δεν παρακολουθείτε' στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μπορείτε στο www.youronlinechoices.eu να καθορίσετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies από διαφημιστικές εταιρείες.

Για ποιο λογο η DEGIRO χρησιμοποιει τα προσωπικα στοιχεια σας;

Η DEGIRO καταγράφει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει κατόπιν αιτήσεως όταν γίνετε πελάτης της DEGIRO και μόνο μετά από ρητή άδειά σας. Χωρίς αυτές τις δηλώσεις, η DEGIRO δεν μπορεί και δεν πρέπει να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι εταιρείες του ομίλου DEGIRO θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παράσχουν υπηρεσίες που σας ενημερώνουν για (νέα) προϊόντα και υπηρεσίες από την DEGIRO και τις εταιρείες του ομίλου για ανώνυμη στατιστική ανάλυση και συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις.

Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ του πελάτη και της DEGIRO καταγράφονται. Αυτές οι εγγραφές αποθηκεύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

 • την παράδοση εγγράφων, όπως η διαφορά ερμηνείας ή το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας,
 • (Απάτη) ανίχνευση και διερεύνηση της,
 • αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών,
 • την κατάρτιση, την καθοδήγηση και τους σκοπούς αξιολόγησης.

Ευθυνη

Η DEGIRO θεωρεί σημαντικό να διεξάγεται η επεξεργασία των (προσωπικών) πληροφοριών σας κατά τρόπο που να συμβαδίζει με τις υπάρχουσες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Η DEGIRO συμμορφώνεται με τους κανόνες του νόμου περί προστασίας δεδομένων και του νόμου περί χρηματοπιστωτικής εποπτείας σε όλες τις δραστηριότητές της. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός των εταιρειών του ομίλου DEGIRO και της DEGIRO χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτούνται νομικές υποχρεώσεις από την DEGIRO.

Ιστοσελιδες τριτων

Η DEGIRO και οι εταιρείες του ομίλου δεν είναι υπεύθυνες για τα μέτρα άλλων ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν όρους, ακόμα και όταν συνδέονται με τους δικτυακούς τόπους της DEGIRO και του Ομίλου με υπερσυνδέσμους ή με άλλο τρόπο.

Ασκηση των δικαιωματων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τις πληροφορίες σας και, όταν είναι απαραίτητο, να βελτιώσετε ή να διορθώσετε αυτές τις πληροφορίες. Γι 'αυτό, επικοινωνήστε με την DEGIRO μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με (νέα) προϊόντα και υπηρεσίες από την DEGIRO και τις εταιρείες του ομίλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε αυτό, μπορείτε να το προσδιορίσετε μέσω clients@degiro.gr

Αλλαγες

Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτή τη δήλωση. Ως εκ τούτου, συνιστάται να συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο.

Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτή τη δήλωση ή είστε δυσαρεστημένοι με μια άλλη πτυχή της υπηρεσίας μας; Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η καταγγελία σας θα διεκπεραιωθεί από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης της DEGIRO. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την αξιολόγηση της DEGIROs, επικοινωνήστε με την Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, PO Box 93257, 2509 AG in The Hague (www.kifid.nl).

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.