Καταργήσατε επιτυχώς την εγγραφή σας.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Δεν θα λαμβάνετε πλέον:

Τελευταίες ενημερώσεις.

Αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις.

Νέα χαρακτηριστικά και ενημερώσεις για τις πλατφόρμες συναλλαγών της DEGIRO.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.