Μήνυμα για το τέλος του έτους

Ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, Esmond Berkhout, κάνει μία ανασκόπηση για το 2020 και μας δίνει μια ματιά για τα σχέδιά μας που επιφυλάσσει το 2021.

"Το 2020 ήταν μια πρωτοφανής χρονιά γεμάτη με απίστευτες κατακτήσεις αλλά και προκλήσεις."

Esmond Berkhout

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.