Κεντρική Επικοινωνία

Επικοινωνία

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 μέχρι τις 23:00 μέσω e-mail: clients@degiro.grή μέσω τηλεφώνου στο: 2111768291.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 μέχρι τις 23:00 μέσω e-mail: orders@degiro.grή μέσω τηλεφώνου στο: 2111768291.

Στη DEGIRO θέλουμε πάντα να ακούμε τις προτάσεις σας. Μπορείτε να τις υποβάλετε μέσω e-mail: clients@degiro.gr ή μέσω τηλεφώνου στο: 2111768291

Αν έχετε ένα επίσημο παράπονο μπορείτε να στείλετε στο complaints@degiro.gr

 

Τα παράπονα σας τα διαχειρίζεται το κανονιστικό μας τμήμα και εν συνεχεία αξιολογούνται ανεξάρτητα

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.