Κεντρική Συναλλαγές

Συναλλαγές

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία (MiFID II), τα συμβαλλόμενα μέρη που εκδίδουν ETF και παράγωγα προϊόντα υποχρεούνται να παρέχουν τεκμηρίωση στη γλώσσα της χώρας όπου διαμένει ο αγοραστής. Αυτό με σκοπό την καλύτερη προστασία και ενημέρωση των αγοραστών. Πολλά ξένα θέματα εξακολουθούν να επιλέγουν να γράψουν αυτά τα έγγραφα στην τοπική τους γλώσσα. Αυτά τα προϊόντα δεν θα μπορούν πλέον να αγοραστούν στην πλατφόρμα μας, από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι τις γλωσσικές απαιτήσεις.

Ποια προϊόντα θα επηρεαστούν;

Πρόκειται για μια επιλογή από ξένα ETF και παράγωγα στα οποία δεν παρέχεται καμία τεκμηρίωση στα ελληνικά. Για παράδειγμα, ETF από Vanguard ή iShares.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό;

Αυτό θα διαφέρει ανά προϊόν και εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκδίδοντα μέρη. Μόλις είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση στην Ελληνική γλώσσα, τα προϊόντα θα μπορούν να αγοραστούν ξανά στην πλατφόρμα μας.

Μπορώ ακόμα να κατέχω ή να πουλήσω αυτά τα προϊόντα;

Ναι, η αλλαγή μόνο σας εμποδίζει να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα μας. Η κατοχή ή η πώλησή τους θα λειτουργήσει όπως και πριν και θα παραμείνει δυνατή.

Μπορώ ακόμα να αγοράσω αυτά τα ETF και παράγωγα με άλλα μέρη;

Δεδομένου ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλα τα εκδοτικά μέρη στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό το αίτημα. Για εσάς ως πελάτης Ελλάδας, όλοι οι μεσίτες στην Ελλάδα θα είναι σε θέση να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα μόνο όταν η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στην Ελληνική γλώσσα.

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε σχεδόν σε όλα τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, για μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων αγορών ανατρέξτε στην «Προϊόντα και αγορές».

Η DEGIRO χρησιμοποιεί ένα μοντέλο περιθωρίου βάσει χαρτοφυλακίου για τον προσδιορισμό του κινδύνου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

 

Για τον υπολογισμό του κινδύνου στα, η DEGIRO χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων. Η κατηγορία ενός Χρηματοοικονομικού Μέσου υποδεικνύει πόσο κίνδυνο αποδίδει το μοντέλο περιθωρίου της DEGIRO στο Χρηματοοικονομικό Μέσο. Οι μετοχές κατηγοριοποιούνται από Α έως D. Για μετοχές με την κατηγορία Α, ο Κίνδυνος Συμβάντος 62.5% ισχύει σε ένα προφίλ Trader. Στο Active προφίλ, ο Κίνδυνος Συμβάντος είναι 83.75% για θέση αγοράς στην κατηγορία Α και 83.75% για θέση ανοιχτής πώλησης. Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των κατηγοριών και των κινδύνων:

Trader
 ABCDEFGHIJno category
Long62,50%81,25%99,00%99,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%99,00%99,00%
Short62,50%125,00%250,00%375,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%375,00%375,00%
Active
 ABCDEFGHIJno category
Long83,75%83,75%99,00%99,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%99,00%99,00%
Short83,75%125,00%250,00%375,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%375,00%375,00%

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για ένα προφίλ, Active όταν ένα προϊόν είναι άμεσο παράγωγο ενός δείκτη (όπως ένα ΣΜΕ στο AEX), τότε χρησιμοποιούνται τα ποσοστά περιθωρίου του προφίλ Trader. Για την κατηγορία Α, αυτό θα ήταν 62.50%, για την κατηγορία E 6.25%, κλπ. Για τα ETF που ακολουθούν έναν δείκτη, αυτό δεν συμβαίνει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το DEGIRO διαχειρίζεται τον κίνδυνο, ανατρέξτε στο Ενγχειρίδιο Κινδύνου Επεδνυτικού Χαρτοφυλακίου.

Γιατί κάποια ξένα ETF και παράγωγα δεν θα είναι (προσωρινά) διαθέσιμα από τις 02-01-18 και μετά;

Λόγω της νέας νομοθεσίας PRIIPS, από τις 2 Ιανουαρίου 2018 ορισμένα (ξένα) προϊόντα θα καταστούν (προσωρινά) μη διαθέσιμα για αγορά. Η κατοχή ή η πώληση αυτών των προϊόντων θα παραμείνει δυνατή. Τα επηρεαζόμενα προϊόντα είναι μια επιλογή από διαφορετικά προϊόντα όπως τα ETFs, τα παράγωγα και τα προϊόντα μόχλευσης. Ο νέος κανονισμός καθιστά υποχρεωτική την παροχή των απαραίτητων εγγράφων στους επενδυτές από όλους τους εκδότες. Αυτά τα προϊόντα δεν θα μπορούν πλέον να αγοραστούν στην πλατφόρμα μας έως ότου ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις.

Ποια προϊόντα θα επηρεάσουν από αυτό;

Αυτό αφορά μια επιλογή από ξένα ETF και παράγωγα, στα οποία δεν παρέχεται ακριβής τεκμηρίωση ή / και τεκμηρίωση στα ελληνικά.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό το τελευταίο;

Αυτό θα διαφέρει ανά προϊόν και εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκδοτικά μέρη. Μόλις είναι διαθέσιμη η σωστή τεκμηρίωση, τα προϊόντα θα μπορούν να αγοραστούν ξανά στην πλατφόρμα μας.

Μπορώ ακόμα να κατέχω ή να πουλήσω αυτά τα προϊόντα;

Ναι, η αλλαγή μόνο σας εμποδίζει να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα μας. Η κατοχή ή η πώλησή τους θα λειτουργήσει όπως και πριν και θα παραμείνει δυνατή.

 

 

Μπορώ ακόμα να αγοράσω αυτά τα ETF και παράγωγα με άλλα μέρη;

Δεδομένου ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλα οι εκδοτικοί οίκοι στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό το αίτημα. Όλες οι χρηματιστηριακές της Ελλάδος θα είναι σε θέση να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα μόνο όταν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα έγγραφα. 

Γιατί κάποια ξένα ETF και παράγωγα δεν θα είναι (προσωρινά) διαθέσιμα από τις 02-01-18 και μετά;

Λόγω της νέας νομοθεσίας PRIIPS, από τις 2 Ιανουαρίου 2018 ορισμένα (ξένα) προϊόντα θα καταστούν (προσωρινά) μη διαθέσιμα για αγορά. Η κατοχή ή η πώληση αυτών των προϊόντων θα παραμείνει δυνατή. Τα επηρεαζόμενα προϊόντα είναι μια επιλογή από διαφορετικά προϊόντα όπως τα ETFs, τα παράγωγα και τα προϊόντα μόχλευσης. Ο νέος κανονισμός καθιστά υποχρεωτική την παροχή των απαραίτητων εγγράφων στους επενδυτές από όλους τους εκδότες. Αυτά τα προϊόντα δεν θα μπορούν πλέον να αγοραστούν στην πλατφόρμα μας έως ότου ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις.

Ποια προϊόντα θα επηρεάσουν από αυτό;

Αυτό αφορά μια επιλογή από ξένα ETF και παράγωγα, στα οποία δεν παρέχεται ακριβής τεκμηρίωση ή / και τεκμηρίωση στα ελληνικά.

Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό το τελευταίο;

Αυτό θα διαφέρει ανά προϊόν και εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκδοτικά μέρη. Μόλις είναι διαθέσιμη η σωστή τεκμηρίωση, τα προϊόντα θα μπορούν να αγοραστούν ξανά στην πλατφόρμα μας.

Μπορώ ακόμα να κατέχω ή να πουλήσω αυτά τα προϊόντα;

Ναι, η αλλαγή μόνο σας εμποδίζει να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα μας. Η κατοχή ή η πώλησή τους θα λειτουργήσει όπως και πριν και θα παραμείνει δυνατή.

 

 

Μπορώ ακόμα να αγοράσω αυτά τα ETF και παράγωγα με άλλα μέρη;

Δεδομένου ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αλλαγής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλα οι εκδοτικοί οίκοι στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό το αίτημα. Όλες οι χρηματιστηριακές της Ελλάδος θα είναι σε θέση να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα μόνο όταν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα έγγραφα. 

Βεβαίως. Για να επενδύσετε σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης πρέπει να έχετε προφίλ «Active» ή «Trader». Μπορείτε να αναβαθμίσετε το προφίλ σας αφού εγγραφείτε και κάνετε είσοδο στο λογαριασμό σας.

Ναι. Μπορείτε να πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης, τόσο εντός της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορείτε να πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης σε διάφορα προϊόντα και σε ένα πλήθος χρηματιστηρίων. Αν πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης, θα πωλήσετε μετοχές που δεν κατέχετε, με σκοπό να τις αγοράσετε αυτές αργότερα σε χαμηλότερη τιμή. Όλα τα καθήκοντα διαχείρισης που σχετίζονται με το δανεισμό μετοχών γίνεται αυτόματα από τη DEGIRO. Προκειμένου να πάρετε θέσεις ανοιχτής πώλησης θα χρειαστεί να έχετε προφίλ «Active» ή «Trader», το οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε μόλις έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας και έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας.

Ναι μπορείτε να διαπραγματευτείτε Αμερικανικού Τύπου Δικαιώματα Προαίρεσης . Ανατρέξτε στο «Προϊόντα και αγορές» στην ιστοσελίδα μας για όλες τις αγορές που διατίθενται σήμερα για Δικαιώματα Προαίρεσης. Για να διαπραγματευτείτε Αμερικανικού Τύπου Δικαιώματα Προαίρεσης θα χρειαστείτε μια «Active» ή του λογαριασμού «Trader», το οποίο μπορείτε να αναβαθμίσετε μόλις έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας και έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας.

Επί του παρόντος, φόρος επί των συναλλαγών χρεώνεται για την αγορά της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, και οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της πώλησης των ελληνικών μετοχών.

 

Ο φόρος επιβάλλεται μόνο για τις συναλλαγές σε γαλλικές εταιρίες με κεφαλαιοποίηση πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για τις ιταλικές επιχειρήσεις η ελάχιστη κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.

 

Χαρτόσημα χρεώνονται για τις συναλλαγές στα χρηματιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, με ορισμένες εξαιρέσεις.

 

Μια επισκόπηση του ακριβούς ποσού μπορεί να βρεθεί εδώ

Οι πληρωμές μερισμάτων από τις θέσεις σε μετοχές θα καταβάλλονται στο λογαριασμό σας με όλους τους ισχύοντες φόρους παρακράτησης ήδη να έχουν αφαιρεθεί. Την Ημερομηνία Πληρωμής η αντίστοιχη τιμή θα διατηρείται στο λογαριασμό σας και θα πιστώνεται αμέσως μετά.

Ναι, αυτό είναι δυνατό για όλες τις μετοχέςn που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Euronext. Η ίδια η εταιρεία πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα βέβαια.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούμε να στείλετε ένα μήνυμα στο ca@degiro.gr . Ανά εκκαθαρισμένο μέρισμα που η DEGIRO διευθετεί χρεώνεται διοικητικό τέλος € 7,50. Το αίτημα για το μέρισμα σε μετοχές πρέπει να αποσταλεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex-dividend date).

Εάν δεν λάβετε επιβεβαίωση μέσω email μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή του αιτήματός σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη DEGIRO στο ca@degiro.gr.

Η παρακάτω λίστα υποδεικνύει τα χρηματιστήρια στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανοιχτή πώληση από τα χρηματιστήρια στα οποία η DEGIRO προσφέρει συναλλαγές. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λίστα είναι ενδεικτική και μπορούν να γίνουν αλλαγές ανά πάσα στιγμή.

Είναι πιθανό ότι η DEGIRO δεν προσφέρει ανοιχτή πώληση για ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο που διαπραγματεύεται σε ένα χρηματιστήριο στο οποίο η DEGIRO προσφέρει αυτήν την υπηρεσία. Θα μπορούσε να είναι ότι το χρεόγραφο δεν μπορεί να δανειστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβετε ένα μήνυμα που θα εξηγεί αυτήν την απόρριψη κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της εντολής.

Athens Stock Exchange not checked
Australian Securities Exchange not checked
Bolsa de Madrid checked
Borsa Italiana S.p.A. checked
Börse Frankfurt checked
Budapest Stock Exchange not checked
Euronext Amsterdam checked
Euronext Brussel checked
Euronext Lisbon checked
Euronext Paris checked
Hong Kong Stock Exchange not checked
Irish Stock Exchange checked
Istanbul Stock Exchange not checked
London Stock Exchange checked
NASDAQ, NYSE, NYSE MKT (AMEX), NYSE Arca not checked
OMX Copenhagen checked
OMX Helsinki checked
OMX Stockholm checked
Oslo Stock Exchange checked
Prague Stock Exchange not checked
Singapore Exchange not checked
SIX Swiss Exchange checked
Tokyo Stock Exchange not checked
Toronto Stock Exchange not checked
Toronto Ventures Exchange not checked
Vienna Stock Exchange checked
Warsaw Stock Exchange not checked
Xetra checked

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.