Χρεώσεις

Μπορείτε να βρείτε τις χρεώσεις μας εδώ.

Όχι Είστε απολύτως ελεύθεροι να αποφασίσετε πόσες συναλλαγές θα θέλατε να κάνετε με τη DEGIRO. Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός των συναλλαγών.

Η DEGIRO δεν χρεώνει ετήσια χρέωση υπηρεσιών. Τα τέλη που χρεώνονται μπορούν να βρεθούν εντός του εγγράφου χρεώσεων. Τέλος, ως εκ τούτου, για τους περισσότερους πελάτες μέρος θα χρεωθείτε μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός αν μια πρόσθετη υπηρεσία εφαρμόζεται. Ωστόσο, αν συναλλαχθείτε σε ένα χρηματιστήριο το οποίο δεν είναι «το τοπικό χρηματιστήριο» σας, τότε το μέγιστο ετήσιο ποσό των € 2,50 ανά χρηματιστήριο χρεώνεται.

Με τη DEGIRO μπορείτε να έχετε χρεωστικό σε χρήματα με πολύ χαμηλές χρεώσεις μέσω της κατανομής. Τα κόστη για τα κατανεμημένα ποσά έχουν ως εξής:

 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

Χρέωση

Ποσοστό χρεωστικού (EUR)

EONIA (με ελάχιστο 0) + 1.25%

Ποσοστό χρεωστικού (USD)

USDLIBOR (με ελάχιστο 0) + 1.25%

Ποσοστό χρεωστικού (GBP)

LIBOR (με ελάχιστο 0) + 1.25%

Ποσοστό χρεωστικού (SEK)

STIBOR (με ελάχιστο 0) + 1.55%

Ποσοστό χρεωστικού (DKK)

DKK Αύριο/μετά (με ελάχιστο 0) + 1.75%

Ποσοστό χρεωστικού (NOK)

NOWA (με ελάχιστο 0) + 1.50%

Ποσοστό χρεωστικού (PLN)

WIBOR (με ελάχιστο 0) + 3.50%

Ποσοστό χρεωστικού (HUF)

BUBOR (με ελάχιστο 0) + 2,50%

Ποσοστό χρεωστικού (CZK)

PRIBOR (με ελάχιστο 0) + 3.00%

 

Κάθε μήνα, μπορείτε να καθορίσετε το ποσό και το νόμισμα που επιθυμείτε προς διάθεση στο λογαριασμό σας. Το πιο πρόσφατο αίτημά σας είναι το καθοριστικό και θα ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα. Το αίτημα αυτό θα ανανεώνεται  αυτόματα για κάθε επόμενο μήνα, εκτός αν ορίσετε διαφορετικά.

Η κατανομή είναι απλή:

 

  • Στέλνετε ένα email από την καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας στοclients@degiro.grμε θέμα " κατανομή ".

  • Δηλώστε τους τελευταίους  τρεις  χαρακτήρες του ονόματος χρήστη σας

  • Καθορίστε το νόμισμα και το ποσό που θέλετε να κατανείμετε  στο λογαριασμό σας

 

Για παράδειγμα, αν θέλετε να κατανείμετε 10,000 ευρώ και 2,000 δολάρια για τον επόμενο μήνα, θα πρέπει να στείλετε το παρακάτω email?

 

Θέμα: "κατανομή"

Όνομα Χρήστη: (τελευταίοι τρεις χαρακτήρες)

Ποσό: 10,000 ευρώ

Ποσό: 2,000 δολάρια

 

 

Το όφελος της κατανομής είναι ότι θα επιτύχει περιθώριο(margin)  για εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Λάβετε υπόψη ότι οι τιμές χρεώνονται για το σύνολο του χορηγούμενου ποσού, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται εν μέρει. Το αίτημά σας θα εκπληρώνεται πάντα, ωστόσο το χρεωστικό σε  χρήματα (debitmoney) είναι αντικείμενο προς διαθέσιμο περιθώριο(margin) στο λογαριασμό σας.

 

Τα μη κατανεμημένα χρεωστικά κεφάλαια είναι διαθέσιμα με ετήσιο επιτόκιο 4%. Τα έξοδα από τους τόκους χρεώνονται σε μηνιαία βάση.