Κεντρική Ο Λογαριασμός μου

Ο Λογαριασμός μου

Αν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη σας μπορεί να βρεθεί στο αρχικό email από τη DEGIRO. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2111768291

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον καταχωρημένο τραπεζικό λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω e-mail (clients@degiro.gr) για να ζητήσετε την αλλαγή.

 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να στείλετε μια προκαταβολή (ελάχ. 0,01 EUR) από το νέο τραπεζικό λογαριασμό, αυτή η πρώτη κατάθεση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των στοιχείων σας και να ελέγξουμε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός είναι καταχωρημένος στο όνομά σας.

 

  • Μόλις λάβουμε μια μεταφορά από το νέο σας τραπεζικό λογαριασμό και τα στοιχεία σας έχουν επαληθευτεί με επιτυχία, η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ και τα κεφάλαια θα διατεθούν στον επενδυτικό λογαριασμό σας. Έχετε υπ 'όψιν ότι οι μεταφορές από το νέο τραπεζικό λογαριασμό σας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Τον αριθμό του νέου τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ);

  • Το πλήρες όνομά σας

 

Οι λεπτομέρειες του λογαριασμού μας είναι οι ακόλουθες:

 

Aριθμός Λογαριασμού: 26.52.08.076

Κωδικός IBAN: NL60DEUT0265208076

Κωδικός BIC: DEUTNL2A

Τόπος Αποστολής: Άμστερνταμ, Ολλανδία

* Όλες οι μεταφορές χρημάτων πρέπει να γίνονται σε EUR

Παρακαλούμε πηγαίνετε στην αρχική σελίδα της DEGIRO και κάντε κλικ στο κουμπί «Είσοδος» στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας, τότε απλά εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά τη διαδικασία εγγραφής και κάντε κλικ στο «Σύνδεση». Εναλλακτικά, κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε απευθείας στο παράθυρο σύνδεσης DEGIRO.

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή επαναφορά κωδικού στο «Είσοδος» κάνοντας κλικ στο «Ξεχάσατε τα στοιχεία εισόδου σας;». Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή με τη DEGIRO. Κάντε κλικ στο «Επαναφορά κωδικού πρόσβασης». Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με περαιτέρω οδηγίες.

Βασικό (Basic)

Ένα βασικό προφίλ σας παρέχει πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και τις επενδυτικές υπηρεσίες της DEGIRO εκτός Χρεωστικού σε Χρήματα, Χρεωστικού σε Αξιόγραφα και Παραγώγων. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος τύπος λογαριασμού κατά την εγγραφή σας με τη DEGIRO.

 

Active

Με ένα Active προφίλ μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση των υπηρεσιών Χρεωστικού σε Χρήματα, Χρεωστικού σε Αξιόγραφα και Παραγώγων. Σύμφωνα με αυτό το προφίλ, η χρήση των υπηρεσιών Χρεωστικού σε Χρήματα, Χρεωστικού σε Αξιόγραφα και Παραγώγων είναι περιορισμένη. Παρακαλούμε, δείτε το έγγραφο «Αξία Εγγυήσεων, Κίνδυνος, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα» στο «Επιπλέον Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες».

 

Trader

Με ένα Trader προφίλ σας επιτρέπετε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις επενδυτικές υπηρεσίες της DEGIRO, συμπεριλαμβανομένων και των Παραγώγων και την πλήρη χρήση των υπηρεσιών Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα όπως περιγράφεται περαιτέρω στο έγγραφο «Αξία Εγγυήσεων, Κίνδυνος, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα» στο «Επιπλέον Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες».

 

DayTrader

Ένα DayTraderπροφίλ είναι μια αναβάθμιση του προφίλ Trader που σας επιτρέπει να συναλλάσσεστε πιο ενεργά κατά τη διάρκεια του χρόνου που η DEGIRO και οι σχετικές αγορές είναι ανοικτές. Ξεχωριστά όρια και οι προϋποθέσεις ισχύουν για το DayTrader προφίλ μεταξύ 7:00 and 20:30 ώρα Γκρίνουιτς. Ο κίνδυνος θα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο από ό, τι από τα άλλα προφίλ και ως εκ τούτου, με την ίδια ποσότητα Αξίας Ασφαλείας, μπορεί να ληφθεί περισσότερη έκθεση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το έγγραφο «Αξία Εγγυήσεων, Κίνδυνος, Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα» στο «Επιπλέον Πληροφορίες για Επενδυτικές Υπηρεσίες».

 

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με κάθε προφίλ του λογαριασμού είναι χαμηλότεροι σε Basic και υψηλότεροι στο προφίλ DayTrader. Χρήση των Παραγώγων Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Αξιόγραφα φέρουν επιπλέον κίνδυνο και είναι πιθανό οι απώλειές σας να υπερβούν το ποσό της κατάθεσης σας, οδηγώντας σε αρνητικό Σύνολο Λογαριασμού.

Αν θέλετε να κλείσετε το λογαριασμό σας, παρακαλούμε να στείλετε ένα αίτημα στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (clients@degiro.gr).

 

Προκειμένου να συμβάλουμε στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη στη DEGIRO, θα εκτιμούσαμε ευγενικά τα σχόλιά σας και τον κύριο λόγο για το αίτημα κλεισίματος. Όταν έχουμε λάβει το e-mail σας, θα κλείσουμε το λογαριασμό σας και θα επιστρέψουμε τυχόν καταθέσεις στον καθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό σας..

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας κλικ στο «αλλαγή ρυθμίσεων». Στο κάτω μέρος της νέας σελίδας μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «αλλαγή ρυθμίσεων» και πάλι. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε να βρείτε τις ετήσιες επισκοπήσεις σας στο WebTrader στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου στις εκθέσεις. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις ετήσιες επισκοπήσεις σε μορφή PDF ή Excel.

Tο συνολικό αποτέλεσμα μιας θέσης αποτελείται από τη διαφορά τιμής της μετοχής, τα πιθανά μερίσματα και τις πιθανές αμοιβές συναλλαγής. Αυτό δεν μετράτε μόνο για την τρέχουσα θέση, αλλά και για όλες τις συναλλαγές στο παρελθόν.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.