Κεντρική Γίνετε πελάτης

Γίνετε πελάτης

Μέσω της φόρμας εγγραφής, μπορείτε να ανοίξετε ένα δωρεάν λογαριασμό και να γίνετε πελάτης εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσα σε δέκα λεπτά, αν κάνετε την πρώτη μεταφορά της πληρωμής σας (ελαχ. € 0,01) στο λογαριασμό της DEGIRO. Η DEGIRO χρησιμοποιεί σύστημα τραπεζικής για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπλοκη γραφειοκρατία.

 

Είναι επίσης δυνατό να ανοίξετε ένα κοινό λογαριασμό ή επαγγελματικό λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε την ενότητα βοήθεια ή να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απολύτως. Απλά συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Μόλις το αίτημά σας έχει παραληφθεί, θα σας στείλουμε τα απαιτούμενα έγγραφα και θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Το Έντυπο Αποδοχής Επιχειρήσεων, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Ένα αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.

Ένα πρόσφατο αντίγραφο της εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο ή ισοδύναμο όργανο.

Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας για κάθε ένα από τους συμβούλους που κατονομάζονται στα άρθρα του καταστατικού.

Εάν θέλετε διαπραγματεύεστε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης, θα πρέπει επίσης να επιστρέψετε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο από τις ακόλουθες μορφές αποδοχής:

 

o Χρεωστικό σε χρήματα

o Χρεωστικό σε Αξιόγραφα Αξιών

o Παράγωγα

 

Αυτές οι φόρμες και περαιτέρω έγγραφα μπορούν να βρεθούν στα έγγραφα στην ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Όχι, δεν υπάρχουν έξοδα που εμπλέκονται, μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό εντελώς δωρεάν. Η πρώτη σας κατάθεση (ελαχ. € 0,01) χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε τα στοιχεία σας και ο λογαριασμός σας είναι πλήρως ενεργός μετά. Στη DEGIRO όλες μας οι χρεώσεις βρίσκονται μέσα στο έγγραφο χρεώσεων.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι € 0.01, η οποία πρέπει να γίνει από το καταχωρημένο τραπεζικό λογαριασμό. Μόλις λάβουμε τη μεταφορά ελέγχουμε αν η ονομασία είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Το προφίλ Custody έχει διαφορετικούς όρους και τέλη.

 

Το προφίλ Custody σημαίνει ότι οι τίτλοι διακρατούνται ξεχωριστά και δεν είναι σε θέση να δανείζονται σε τρίτους. Τα παράγωγα προϊόντα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του παρόντος προφίλ λογαριασμού, και υπάρχουν και άλλα τέλη που συνδέονται με δεδομένα για τις τιμές σε πραγματικό χρόνο στο χρηματιστήριο Euronext.

 

Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να επωφελείστε από το χαμηλό κόστος των συναλλαγών μας και να εξοικονομείτε χρήματα μέσω των συναλλαγών με τη DEGIRO.

 

Οι διαφορές ανά προφίλ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Βασικό προφίλ

Custody προφίλ

Πρωτοφανής χαμηλές προμήθειες

Πρωτοφανής χαμηλές προμήθειες

Μετοχές, Ομόλογα, ETF και Αμοιβαία

Μετοχές, Ομόλογα, ETF και Αμοιβαία


Θέση Ανοιχτής πώλησης

x

Χρεωστικό σε χρήματα διαθέσιμο

x

Συναλλαγέςσε Turbos, Speeders and Sprinters

x

Δωρεάν τιμές σε πραγματικό χρόνο

x

Συναλλαγές σε Παράγωγα

x

 

Για παραπάνω πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το έγγραφο Profiles και τις ξεχωριστές χρεώσεις για το προφίλ  Βασικό και Custody.

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα «Μεταφορά χαρτοφυλακίου» στο αρχείο εγγράφων και να τη στείλετε την μέσω e-mail στο: transfers@degiro.gr. Θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης, όταν το έγγραφο έχει παραληφθεί αναφέροντας το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Δεν είναι πολιτική της DEGIRO η αποζημίωση για οποιεσδήποτε δαπάνες που επιβάλλονται από την τράπεζά σας.

Ναι, είναι δυνατό. Χρειάζεται να έχετε ένα λογαριασμό από χώρα της ΕΕ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εκείνο το λογαριασμό για καταθέσεις και αναλήψεις.

 

*Εξαιρέσεις αποτελούν: η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Ρουμανία.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.