Γενικα

https://www.afm.nl/en/professionals/registers/alle-huidige-registers/beleggingsonderneming.aspx?index=0&id=3708F58C-68A1-E011-A203-005056BE6692&all=1&q=degiro
https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/Guarantee_DEGIRO.pdf