Οροι

https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/Όροι_για_τις_Επενδυτικές_Υπηρεσίες.pdf
https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/Όροι_Χρεωστικού_Υπολοίπου_σε_Αξιόγραφα.pdf
https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/Όροι_Χρεωστικού_Υπολοίπου_σε_Χρήματα.pdf
https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/Όροι_Παραγώγων.pdf