Επισκοπηση Χρεωσεων και Ορων

https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/GR_Feeschedule.pdf
https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/GR_Feeschedule_CUSTODY.pdf
https://www.degiro.gr/data/pdf/gr/Overview_and_Transaction_Tax.pdf