Γενικα

Η παρούσα δήλωση ισχύει σε αυτές τις ιστοσελίδες της DEGIRO B.V. (“DEGIRO”) , με κεντρικά γραφεία και νόμιμη έδρα στο Άμστερνταμ. Η DEGIRO είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου με τον αριθμό 34342820. Η DEGIRO κατέχει άδεια ως επενδυτικό ίδρυμα όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 2:96 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικής Εποπτείας και είναι εγγεγραμμένη με αυτήν την ιδιότητα στο μητρώο το οποίο τηρείται από την Ολλανδική Αρχή Επίβλεψης Χρηματοοικονομικών Αγορών (www.afm.nl).

Χρηση της Ιστοσελιδας

Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα συγκεντρώνονται με προσοχή από τη DEGIRO , αλλά δεν μπορούμε να εγγυώμαστε την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Η DEGIRO παρέχει μέσω αυτής της ιστοσελίδας πληροφορίες για τα (χρηματοοικονομικά) προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τη DEGIRO . Ενδέχεται να γίνουν τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση εκ μέρους της DEGIRO στον επισκέπτη αυτής της σελίδας να πραγματοποιεί συναλλαγές σε αξιόγραφα ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες (αξιογράφων) της DEGIRO.

Αποποιηση Ευθυνης

Κάθε ευθύνη για πιθανή ζημία ως συνέπεια της πρόσβασης σε και της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας αποκλείεται ρητά από τη DEGIRO . Επίσης, δεν παρέχεται καμμία εγγύηση για την άψογη και απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου. Αν και η DEGIRO καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες για να διατηρεί το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, με όσο το δυνατόν περισσότερη πληρότητα και ενημέρωση, δεν μπορεί να παρέχει καμμία εγγύηση για την ακρίβεια, την ισχύ, την πληρότητα ή την ενημέρωση των πληροφοριών οι οποίες δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Η DEGIRO δεν αποδέχεται καμμία ευθύνη σε αυτό το θέμα.

Πληροφοριες Σχετικα με Τριτους, Προϊοντα και Υπηρεσιες

Όταν η DEGIRO εμφανίζει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτό δε σημαίνει ότι η DEGIRO παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε αυτές τις ιστοσελίδες ή μέσω αυτών. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η DEGIRO δεν αποδέχεται καμμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο, τη χρήση ή τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοσελίδων. Ο αληθής χαρακτήρας, η ακρίβεια, η λογικότητα, η αξιοπιστία και η πληρότητα των πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες δεν έχει εξακριβωθεί από τη DEGIRO .

Δικαιωματα Πνευματικης Ιδιοκτησιας

'Ολα τα πνευματικά δικαιώματα (όπου περιλαμβάνονται η προστασία από την αντιγραφή, τα σήματα κατατεθέντα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με τις παρούσες ιστοσελίδες αποτελούν ιδιοκτησία της DEGIRO ή / και των δικαιοπαρόχων της. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, η επεξεργασία, η αναπαραγωγή ή η δημοσίευση του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων (όπου περιλαμβάνονται το κείμενο και τα γραφικά στοιχεία) στο σύνολό τους ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της DEGIRO. Επιτρέπεται η εκτύπωση ή / και η λήψη ενός αντιγράφου για προσωπική μη εμπορική χρήση από σας.

Εφαρμοστεο Δικαιο

Αυτές οι ιστοσελίδες και η παρούσα δήλωση υπάγονται στο δίκαιο της Ολλανδίας. Όλες οι διαφορές οι οποίες απορρέουν από ή σχετίζονται με αυτή τη δήλωση θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο στο Άμστερνταμ.

Όσον αφορά την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραπέμπουμε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου και cookies της DEGIRO.

Τροποποιησεις

Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της δήλωσης, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Συνεπώς σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε τακτικά αυτές τις ιστοσελίδες και την παρούσα δήλωση.