DEGIRO αποποίηση ευθυνών

Η αποποίηση ευθυνών που ισχύει σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκει στη flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), ένα υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG με έδρα το Άμστερνταμ. Η DEGIRO είναι εγγεγραμμένη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τον αριθμό 82510245. Η DEGIRO είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες και είναι εγγεγραμμένη ως ολλανδικό υποκατάστημα ενός γερμανικού πιστωτικού ιδρύματος στην Ολλανδική Αρχή για τις Χρηματοοικονομικές Αγορές (www.afm.nl) και την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (www.dnb.nl).

Χρήση της ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν συνταχθεί με προσοχή από την DEGIRO, αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο για ακρίβεια και πληρότητα. Η DEGIRO παρέχει αποκλειστικά μέσω αυτής της ιστοσελίδας πληροφορίες σχετικά με τα (χρηματοοικονομικά) προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η DEGIRO. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή προσέλκυση από την DEGIRO στους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου, με οποιονδήποτε τρόπο να ενεργούν με τίτλους ή να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η DEGIRO.

Καμία ευθύνη

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτός ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή απαλλαγμένος από τεχνικές βλάβες. Παρόλο που η DEGIRO προσπαθεί να διατηρήσει το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένο και πλήρες, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να ενεργούν βάσει πληροφοριών που φαίνονται λανθασμένες ή αβάσιμες, αλλά αντ 'αυτού επικοινωνήστε με την DEGIRO για να αποφευχθούν σφάλματα και απώλειες. Η DEGIRO δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων

Όταν η DEGIRO κάνει υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτό δε σημαίνει ότι η DEGIRO συνιστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις σελίδες αυτές. Η χρήση αυτών των συνδέσεων είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Η DEGIRO δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστοτόπων. Η ακρίβεια, η λογικότητα, η αξιοπιστία και η πληρότητα των πληροφοριών σε αυτούς τους ιστότοπους δεν επιβεβαιώνεται από την DEGIRO.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους ανήκουν στην DEGIRO ή / και στους δικαιοπαρόχους της. Η μεταφορά, επεξεργασία, αναπαραγωγή ή / και δημοσίευση του περιεχομένου οποιωνδήποτε ιστοσελίδων (συμπεριλαμβανομένου του κειμένου και των γραφικών), εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της DEGIRO, απαγορεύεται αυστηρά. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή / και να λάβετε ένα αντίγραφο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Κυβερνητικός νόμος

Το ολλανδικό δίκαιο εφαρμόζεται σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών και σε αυτούς τους ιστότοπους. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή τη δήλωση αποκλεισμού θα υποβληθούν μόνο στο αρμόδιο δικαστήριο στο Άμστερνταμ.

Όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών, αναφέρουμε της DEGIRO Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies.

Τροποποιήσεις

Η DEGIRO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της αποποίησης ευθυνών, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Επομένως, είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο και αυτή την αποκήρυξη τακτικά.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Logo

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 ευρώ για τα τέλη συναλλαγών

Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη DEGIRO πριν από την 1η Νοεμβρίου 2022, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

  • Η προσφορά ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου 2022
  • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, οι νέοι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό θα λάβουν επιστροφή έως και 100 ευρώ σε χρεώσεις συναλλαγών.
  • Θα επιστραφούν τα πρώτα έξοδα συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης έως 100 ευρώ εντός του χρονικού πλαισίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.
  • Θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης που ξοδέψατε (με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ) στο λογαριασμό σας στη DEGIRO στις αρχές Δεκεμβρίου.
  • Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες με Ελληνικό λογαριασμό DEGIRO.
  • Για να δικαιούται αυτή την προσφορά, ο νέος πελάτης πρέπει να κάνει μια πρώτη κατάθεση για να επικυρώσει τον λογαριασμό του (η ελάχιστη κατάθεση είναι 0,01 €) και να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του DEGIRO.
  • Οι νέοι πελάτες που ξεκίνησαν την εγγραφή τους πριν από την περίοδο της προσφοράς, αλλά ενεργοποιούν το λογαριασμό τους στη DEGIRO κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, είναι επίσης επιλέξιμοι για αυτή την προσφορά.
  • Εάν ένας υφιστάμενος λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με τη διεύθυνση του νέου πελάτη, η συμμετοχή αποκλείεται.
  • Κάθε νέος πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την πίστωση των 100 ευρώ μόνο μία φορά.

Αποδοχή των όρων της προσφοράς

Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την καμπάνια πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της καμπάνιας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω του δικτυακού τόπου.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

icon_close