Διακράτηση μη επενδυμένων χρημάτων σε λογαριασμό μετρητών

Μια νέα λύση για τη διακράτηση χρημάτων θα προσφερθεί στους πελάτες μας. Ένας προσωπικός Λογαριασμός Μετρητών με ένα IBAN θα συνδεθεί απευθείας με τον λογαριασμό επένδυσης στην DEGIRO.

Κατά τη διάρκεια του 2020, μια νέα λύση για τη διακράτηση χρημάτων θα προσφερθεί στους πελάτες μας από τον συνεργάτη μας flatexDEGIRO Bank, μια οργανωμένη τράπεζα με έδρα τη Γερμανία. Η flatexDEGIRO Bank θα προσφέρει έναν προσωπικό Λογαριασμό Μετρητών με έναν IBAN για την κατοχή μη επενδυμένων χρημάτων, ο οποίος θα συνδεθεί απευθείας με τον λογαριασμό επένδυσης στη DEGIRO.

Διασφάλιση των μη επενδυμένων χρημάτων σας

Μέχρι τώρα, όταν γίνεστε πελάτης της DEGIRO, δίνετε πάγια εντολή να επενδύσετε τα μη χρησιμοποιημένα χρήματά σας σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς(ΑΚΧΑ).

Θα αντικαταστήσουμε σταδιακά αυτήν τη ρύθμιση με έναν προσωπικό λογαριασμό μετρητών στο όνομά σας στην flatexDEGIRO bank. Τα χρήματά σας θα κρατούνται στη συνέχεια σε έναν ξεχωριστό προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό με έναν προσωπικό IBAN. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας είναι επίσης εγγυημένα έως και 100.000 ευρώ, αφου θα ισχύει το σχετικό γερμανικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken).Ο νέος σας λογαριασμός μετρητών θα συνδεθεί απευθείας με τον υπάρχοντα επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO. Δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του λογαριασμού μετρητών για άλλα τραπεζικά θέματα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για να κρατήσετε χρήματα, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για επενδύσεις στον λογαριασμό σας στη DEGIRO.

Σύγκριση αλλαγών

Προηγούμενη ρύθμιση
Διακράτηση μη επενδυμένων χρημάτων σε Morgan Stanly Liquidity Fund or Fundshare Cash Fund
Τύπος Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς
Νέα ρύθμιση
Διακράτηση μη επενδυμένων χρημάτων σε Λογαριασμό μετρητών (flatexDEGIRO Bank)
Τύπος Τραπεζικός λογαριασμός (IBAN)

Σταδιακή διάθεση των λογαριασμών μετρητών

Η δυνατότητα διακράτησης χρημάτων σε έναν προσωπικό λογαριασμό μετρητών με την flatexDEGIRO Bank θα διατεθεί σταδιακά στους πελάτες της DEGIRO. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, είναι πιθανό οι νέοι πελάτες να χρησιμοποιήσουν πρώτα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς για να κρατήσουν τα μη επενδυμένα χρήματά τους και αργότερα να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό μετρητών.

Πότε θα είναι διαθέσιμος ο λογαριασμός μετρητών σας

Μόλις γίνει διαθέσιμος ο λογαριασμός μετρητών σας σε EUR, θα σας το κοινοποιήσουμε μέσω e-mail. Για να ανοίξετε τον λογαριασμό μετρητών σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη διαδικτυακή φόρμα που θα σας διατεθεί στην πλατφόρμα συναλλαγών μετά τη σύνδεσή σας. Θα χρειαστούν μόνο λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να ολοκληρωθεί.

Τι συμβαίνει με το ΑΚΧΑ;

Με την εισαγωγή των λογαριασμών μετρητών, θα σταματήσουμε σταδιακά τα ΑΚΧΑ για την κατοχή μη επενδυμένων χρημάτων. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, δεν θα μπορείτε πλέον να κρατάτε αυτόματα τα χρήματά σας σε ΑΚΧΑ μέσω της πάγιας εντολής. Θα κοινοποιήσουμε τις ακριβείς ημερομηνίες και λεπτομέρειες μέσω e-mail.

Θα αντικαταστήσουμε τα ΑΚΧΑ για όλα τα νομίσματα. Θα σας ενημερώσουμε όταν διατίθενται λογαριασμοί μετρητών σε άλλα νομίσματα.

Λάβετε υπόψη ότι 45 ημέρες αφότου σας δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξετε τον λογαριασμό μετρητών σας, δεν θα αντισταθμίζουμε πλέον το αρνητικό επιτόκιο των ΑΚΧΑ σύμφωνα με την πολιτική αποζημίωσης της DEGIRO.

Σύγκριση αλλαγών

Προηγούμενη ρύθμιση
Διακράτηση μη επενδυμένων χρημάτων σε Morgan Stanly Liquidity Fund or Fundshare Cash Fund
Τύπος Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς
Νέα ρύθμιση
Διακράτηση μη επενδυμένων χρημάτων σε Λογαριασμό μετρητών (flatexDEGIRO Bank)
Τύπος Τραπεζικός λογαριασμός (IBAN)

"Μόλις ο λογαριασμός μετρητών γίνει διαθέσιμος σε εσάς, θα σας το κοινοποιήσουμε μέσω e-mail."

Αρνητικά επιτόκια και αποζημίωση

Η χρήση λογαριασμού μετρητών είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τραπεζική λύση για τη διατήρηση μη επενδυμένων μετρητών που συνδέονται με τον επενδυτικό λογαριασμό DEGIRO. Όλα τα χρήματα που διατηρούνται στον λογαριασμό μετρητών σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για συναλλαγές καθώς και για περιθώριο ασφάλισης στον επενδυτικό λογαριασμό DEGIRO.

Όπως με τα τρέχοντα Αμοιβαία Κεφάλαι Χρηματαγοράς, οι Λογαριασμοί Μετρητών έχουν ένα μειονέκτημα, δηλαδή την πιθανότητα αρνητικού επιτοκίου. Αρχικά θα προσφέρουμε μόνο λογαριασμούς μετρητών σε EUR. Το επιτόκιο που προσφέρεται από τη flatexDEGIRO Bank για τον λογαριασμό μετρητών σε EUR είναι επί του παρόντος -0,50% (Ιούλιος 2021). Για τους λογαριασμούς μετρητών σε USD και GBP δεν υπάρχει αρνητικό επιτόκιο, προς το παρών.

Όσον αφορά το αρνητικό επιτόκιο για το λογαριασμό μετρητών, η DEGIRO θα προσφέρει πολιτική αποζημίωσης παρόμοια με την πολιτική αποζημίωσης για τα ΑΚΧΑ. Οι αρνητικοί τόκοι στον λογαριασμό μετρητών αντισταθμίζονται εν μέρει από τη DEGIRO σε μη δεσμευτική βάση με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Η αποζημίωση θα δοθεί μόνο για τα πρώτα 2.500 € σε μετρητά για τον λογαριασμό μετρητών στο βασικό σας νόμισμα (EUR). Οι αρνητικοί τόκοι για ποσά υψηλότερα από αυτό δεν θα αποζημιωθούν.

    Παράδειγμα

    κρατάτε 3.000 € στον λογαριασμό μετρητών σας, με επιτόκιο -0,50% σε ετήσια βάση. Οι αρνητικοί τόκοι των 12,50 € που καταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα των πρώτων 2.500 € στον λογαριασμό σας αντισταθμίζονται από την DEGIRO. Επιβαρύνεστε με αρνητικό επιτόκιο 2,50 € στα υπόλοιπα 500 €.

  • Εάν έχετε πληρώσει 350 € ή περισσότερα σε τέλη συναλλαγής για περίοδο 60 ημερών, θα δοθεί αποζημίωση για τα πρώτα 100.000 € σε μετρητά για τον Λογαριασμό Μετρητών στο βασικό σας νόμισμα (EUR). Αυτό θα επανεξετάζεται στις αρχές κάθε μήνα.

    Παράδειγμα

    κρατάτε € 50.000 στον λογαριασμό μετρητών σας, με επιτόκιο 0,50% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, έχετε πληρώσει πάνω από 350 € σε τέλη συναλλαγής για μια περίοδο 60 ημερών. Τα 250 € που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αρνητικού επιτοκίου αντισταθμίζονται στη συνέχεια από την DEGIRO.

Δεν υπάρχουν έξοδα εισόδου, εξόδου ή άλλα κόστη που σχετίζονται με τους λογαριασμούς μετρητών.

Σχετικα με την flatexDEGIRO

Η DEGIRO ανήκει στον όμιλο flatexDEGIRO, μία από τις 160 μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο SDAX. Το όραμα του ομίλου για το 2025 είναι να εξυπηρετεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ευρώπη και να εκτελεί τουλάχιστον 100 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την συνεργασία μας με την Flatex εδώ.

Τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι ασφαλισμένα βάσει του γερμανικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Η flatexDEGIRO Bank προστατεύεται από το σύστημα αποζημίωσης για τις γερμανικές ιδιωτικές τράπεζες (Entschädigungseinri (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων προστατεύει έως και 100.000 ευρώ ανά πελάτη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Αποζημίωσης για Γερμανικές Ιδιωτικές Τράπεζες εδώ.

Η DEGIRO B.V. συγχωνεύτηκε με το flatexDEGIRO Bank AG στις αρχές του 2021, δημιουργώντας την μεγαλύτερη διαδικτυακή χρηματιστηριακή απλής εκτέλεσης στην Ευρώπη με τη δική της τραπεζική άδεια.

Η flatexDEGIRO Bank AG βρίσκεται υπό την επίβλεψη της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής των χρηματοπιστωτικών αγορών, της BaFin(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BaFin.

Δημοφιλείς ερωτήσεις

Μόλις ανοίξετε τον λογαριασμό σας σε μετρητά (flatex) με ένα μοναδικό IBAN, δεν θα καταθέτετε πλέον χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της Stichting DEGIRO, αλλά αντ 'αυτού στο νέο προσωπικό σας IBAN με τη flatexDEGIRO Bank. Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον αριθμό και περαιτέρω οδηγίες όταν συνδέεστε στην πλατφόρμα συναλλαγών. Εάν πραγματοποιήσατε κατά λάθος μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της Stichting DEGIRO, αυτή θα σας επιστραφεί.

Δεδομένου ότι οι καταθέσεις και οι αναλήψεις θα γίνουν από το λογαριασμό μετρητών σας με την flatexDEGIRO Bank, δεν θα είναι πλέον δυνατή η σύνδεση ενός δευτερεύοντος τραπεζικού λογαριασμού. Επομένως, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τρέχοντα κύριο τραπεζικό λογαριασμό σας μόνο για καταθέσεις και αναλήψεις. Μπορείτε να αλλάξετε τον κύριο τραπεζικό λογαριασμό σας το πολύ τρεις φορές ανά 12 μήνες. Βρείτε περισσότερες οδηγίες στην πλατφόρμα συναλλαγών. Όταν μεταφέρετε χρήματα από έναν μη σθνδεδεμένο λογαριασμό, τα χρήματα θα σας αποσταλούν εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Για νομίσματα στα οποία δεν προσφέρουμε ακόμη Λογαριασμούς Μετρητών, θα συνεχίσουμε την χρήση των ΑΚΧΑ. Θα σας ενημερώσουμε όταν διατίθενται λογαριασμοί μετρητών σε άλλα νομίσματα.

Όχι, δεν υπάρχουν κόστη που να σχετίζονται με τον λογαριασμό μετρητών ή με καταθέσεις/ αναλήψεις χρημάτων. Λάβετε υπόψη ότι ο λογαριασμός EUR υπόκειται σε αρνητικό επιτόκιο -0,50%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση για αρνητικούς τόκους μπορείτε να βρείτε παραπάνω σε αυτήν τη σελίδα στην ενότητα «Αρνητικά επιτόκια και αποζημίωση».

Όχι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για να κρατήσετε χρήματα, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για επενδύσεις στον λογαριασμό σας DEGIRO.

Όχι, αυτό δεν θα είναι δυνατό. Με την εισαγωγή των λογαριασμών μετρητών, θα σταματήσουμε σταδιακά τα ΑΚΧΑ για την κατοχή μη επενδυμένων χρημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον, δεν θα μπορείτε πλέον να κρατάτε αυτόματα τα χρήματά σας σε ΑΚΧΑ μέσω της πάγιας εντολής. Θα κοινοποιήσουμε τις ακριβείς ημερομηνίες και λεπτομέρειες μέσω e-mail. Εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε να διατηρήσετε μη επενδυμένα χρήματα για συναλλαγές στον λογαριασμό σας DEGIRO, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα και να ανοίξετε τον λογαριασμό μετρητών σας.

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.