Οι επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι προσοδοφόρες αλλά εμπεριέχουν και κινδύνους. Πριν ξεκινήσετε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Οι κίνδυνοι

Όταν μια εταιρεία στην οποία επενδύετε σημειώνει καλές επιδόσεις, και η ζήτηση για τις μετοχές της αυξάνεται, η αξία της επένδυσής σας αναμένεται να αυξηθεί επίσης. Ωστόσο, εάν η εταιρεία είναι λιγότερο επιτυχημένη, οι μετοχές σας ενδέχεται να χάσουν αξία, ακόμη και να χάσουν παντελώς την αξία τους. Με άλλα λόγια, πραγματοποιώντας επενδύσεις, συμμετέχετε τόσο στα κέρδη της εταιρείας, καθώς και στις ζημίες της. Έχετε πάντα κατά νου ότι διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε το σύνολο των καταθέσεων σας και, ανάλογα με τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος, ενδεχομένως και παραπάνω. Διαβάστε παρακάτω έξι παραδείγματα πιθανών κινδύνων που μπορεί να συναντήσετε.

Market risk

Αγοραίος Κίνδυνος

Ο αγοραίος κίνδυνος συσχετίζεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράγοντες όπως οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ο νόμος και η νομοθεσία, καθώς και οι παγκόσμιες αλλαγές αποτελούν μερικά παραδείγματα. Σε μια οικονομία που συρρικνώνεται ή σημειώνει χαμηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, οι παράγοντες αυτοί ενδέχετε να είναι αρνητικοί για τις εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, η αξία των εταιρειών ενδέχεται να κυμανθεί. Ο ψυχολογικός παράγοντας διαδραματίζει επίσης ένα ρόλο στον αγοραίο κίνδυνο. Όταν η συνολική εμπιστοσύνη στην αγορά μειώνεται, πιθανόν, οι επενδύσεις σας να μειωθούν ως αποτέλεσμα αυτού.

Price risk

Κίνδυνος Τιμής

Η αξία των επενδύσεών σας ενδέχεται να κυμαίνεται συνεχώς. Ως επενδυτής, επηρεάζεστε από τον κίνδυνο των τιμών. Η διασπορά των επενδύσεών σας μπορεί μερικώς να μειώσει τον κίνδυνο.

Interest risk

Επιτοκιακός Κίνδυνος

Οι μεταβολές στα επιτόκια επηρεάζουν άμεσα την αξία των ομολόγων. Εάν αυξηθούν τα επιτόκια, οι τιμές των ομολόγων συνήθως μειώνονται. Η επίδραση της αλλαγής αυτής εξαρτάται από την ημερομηνία ωρίμανσης, όπου μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας ως τη λήξης συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της αξίας. Μπορεί επίσης να υπάρξει έμμεση επίδραση σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως οι μετοχές. Αν το επιτόκιο της αγοράς αυξηθεί, o δανεισμός χρημάτων γίνεται πιο ακριβός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης και υψηλότερες χρεώσεις τόκων για τις εταιρείες. Επομένως, η αξία των μετοχών θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά.

Credit risk

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος της εταιρείας, του κράτους ή της χώρας στην οποία επενδύετε και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής τους. Για τα ομόλογα, αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα καταβληθεί το τοκομερίδιο στους ομολογιούχους. Η επένδυσή σας θα μειωθεί σε αξία ή, στη χειρότερη περίπτωση, δεν θα είναι πλέον διαπραγματεύσιμη.

Market liquidity risk

Αγοραίος Κίνδυνος Ρευστότητας

Η ρευστότητα στην αγορά αναφέρεται στην ευκολία με την οποία μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν προϊόντα στην αγορά. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολύ λίγοι αγοραστές για ένα προϊόν, η πώληση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της τιμής. Χαρακτηριστικοί δείκτες αυτού του γεγονότος είναι η μεγάλη διαφορά στις τιμές bid και ask ή ο πολύ χαμηλός όγκος συναλλαγών.

Currency risk

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Είστε εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο όταν επενδύετε σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας σας. Θα λάβετε λιγότερα από τις επενδύσεις σας, εάν το νόμισμα που επενδύσατε υποτιμάται σε σύγκριση με το νόμισμα της χώρας σας.

getting started

Ξεκινώντας

Όλα ξεκινούν με το ερώτημα, τι είδους επενδυτής θα θέλατε να είστε; Αποφασίστε σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να πάρετε και ποιο είδος προϊόντων ταιριάζει καλύτερα σε εσάς για την επίτευξη των στόχων σας. Συνίσταται, να μην επενδύετε χρήματα που χρειάζεστε, ποτέ ταυτόχρονα ή να πραγματοποιείτε συναλλαγές που θα μπορούσαν να σας προκαλέσουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, σας συνιστούμε να επιμείνετε σε αυτά που γνωρίζετε, με άλλα λόγια, να επενδύετε σε προϊόντα που είστε εξοικειωμένοι. Αυτό θα σας βοηθήσει να χειριστείτε τις επενδύσεις σας με περισσότερη σιγουριά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους, παρακαλούμε όπως διαβάσετε το Εγχειρίδιο για τα Χαρακτηριστικά και τους Κινδύνους των Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.

Logo

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 € στις χρεώσεις συναλλαγών

Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO πριν από την 1η Αυγούστου 2024, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

 • Η προσφορά ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2024.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, οι νέοι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό θα λάβουν επιστροφή έως και 100 ευρώ σε χρεώσεις συναλλαγών.
 • Οι πρώτες χρεώσεις συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης έως 100 ευρώ εντός του χρονικού πλαισίου έως τις 31 Αυγούστου 2024 θα επιστραφούν.
 • Τα τέλη χειρισμού συναλλάγματος (AutoFX και Manual) δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων με αυτή την προωθητική ενέργεια.
 • Θα σας επιστρέψουμε τις χρεώσεις συναλλαγών και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης που δαπανήσατε (έως 100 € κατ' ανώτατο όριο) στο λογαριασμό σας στην DEGIRO στις αρχές Σεπτεμβρίου 2024.
 • Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες με ελληνικό λογαριασμό DEGIRO.
 • Μόλις υπογράψετε τη Συμφωνία Πελάτη, ο λογαριασμός σας ενεργοποιείται και αρχίζει η περίοδος προσφοράς.
 • Για να ξεκινήσει τις συναλλαγές και να χρησιμοποιήσει το κουπόνι των 100 ευρώ, ο νέος πελάτης πρέπει να κάνει μια πρώτη κατάθεση (το ελάχιστο ποσό είναι 0,01 ευρώ).
 • Οι νέοι πελάτες που ξεκίνησαν την εγγραφή τους πριν από την περίοδο της προσφοράς, αλλά ενεργοποιούν το λογαριασμό τους στην DEGIRO κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, είναι επίσης επιλέξιμοι για αυτή την προσφορά.
 • Εάν ένας υφιστάμενος λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με τη διεύθυνση του νέου πελάτη, η συμμετοχή αποκλείεται.
 • Κάθε νέος πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την πίστωση συναλλαγών 100 ευρώ μόνο μία φορά.
 • Η παρούσα προωθητική ενέργεια διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο.

Αποδοχή των όρων της προσφοράς

Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την προσφορά πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της εκστρατείας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 31 Ιουλίου 2024.

icon_close