Οι επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι προσοδοφόρες αλλά εμπεριέχουν και κινδύνους. Πριν ξεκινήσετε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Οι κίνδυνοι

Όταν μια εταιρεία στην οποία επενδύετε σημειώνει καλές επιδόσεις, και η ζήτηση για τις μετοχές της αυξάνεται, η αξία της επένδυσής σας αναμένεται να αυξηθεί επίσης. Ωστόσο, εάν η εταιρεία είναι λιγότερο επιτυχημένη, οι μετοχές σας ενδέχεται να χάσουν αξία, ακόμη και να χάσουν παντελώς την αξία τους. Με άλλα λόγια, πραγματοποιώντας επενδύσεις, συμμετέχετε τόσο στα κέρδη της εταιρείας, καθώς και στις ζημίες της. Έχετε πάντα κατά νου ότι διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε το σύνολο των καταθέσεων σας και, ανάλογα με τον τύπο του επενδυτικού προϊόντος, ενδεχομένως και παραπάνω. Διαβάστε παρακάτω έξι παραδείγματα πιθανών κινδύνων που μπορεί να συναντήσετε:

Αγοραίος Κίνδυνος

Αγοραίος Κίνδυνος

Ο αγοραίος κίνδυνος συσχετίζεται με το μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράγοντες όπως οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ο νόμος και η νομοθεσία, καθώς και οι παγκόσμιες αλλαγές αποτελούν μερικά παραδείγματα. Σε μια οικονομία που συρρικνώνεται ή σημειώνει χαμηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, οι παράγοντες αυτοί ενδέχετε να είναι αρνητικοί για τις εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, η αξία των εταιρειών ενδέχεται να κυμανθεί. Ο ψυχολογικός παράγοντας διαδραματίζει επίσης ένα ρόλο στον αγοραίο κίνδυνο. Όταν η συνολική εμπιστοσύνη στην αγορά μειώνεται, πιθανόν, οι επενδύσεις σας να μειωθούν ως αποτέλεσμα αυτού.

Κίνδυνος Τιμής

Κίνδυνος Τιμής

Η αξία των επενδύσεών σας ενδέχεται να κυμαίνεται συνεχώς. Ως επενδυτής, επηρεάζεστε από τον κίνδυνο των τιμών. Η διασπορά των επενδύσεών σας μπορεί μερικώς να μειώσει τον κίνδυνο.

Επιτοκιακός Κίνδυνος

Επιτοκιακός Κίνδυνος

Οι μεταβολές στα επιτόκια επηρεάζουν άμεσα την αξία των ομολόγων. Εάν αυξηθούν τα επιτόκια, οι τιμές των ομολόγων συνήθως μειώνονται. Η επίδραση της αλλαγής αυτής εξαρτάται από την ημερομηνία ωρίμανσης, όπου μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας ως τη λήξης συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της αξίας. Μπορεί επίσης να υπάρξει έμμεση επίδραση σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως οι μετοχές. Αν το επιτόκιο της αγοράς αυξηθεί, o δανεισμός χρημάτων γίνεται πιο ακριβός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης και υψηλότερες χρεώσεις τόκων για τις εταιρείες. Επομένως, η αξία των μετοχών θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος της εταιρείας, του κράτους ή της χώρας στην οποία επενδύετε και δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής τους. Για τα ομόλογα, αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα καταβληθεί το τοκομερίδιο στους ομολογιούχους. Η επένδυσή σας θα μειωθεί σε αξία ή, στη χειρότερη περίπτωση, δεν θα είναι πλέον διαπραγματεύσιμη.

Αγοραίος Κίνδυνος Ρευστότητας

Αγοραίος Κίνδυνος Ρευστότητας

Η ρευστότητα στην αγορά αναφέρεται στην ευκολία με την οποία μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν προϊόντα στην αγορά. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολύ λίγοι αγοραστές για ένα προϊόν, η πώληση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της τιμής. Χαρακτηριστικοί δείκτες αυτού του γεγονότος είναι η μεγάλη διαφορά στις τιμές bid και ask ή ο πολύ χαμηλός όγκος συναλλαγών.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Είστε εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο όταν επενδύετε σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας σας. Θα λάβετε λιγότερα από τις επενδύσεις σας, εάν το νόμισμα που επενδύσατε υποτιμάται σε σύγκριση με το νόμισμα της χώρας σας.

Ξεκινώντας

Όλα ξεκινούν με το ερώτημα, τι είδους επενδυτής θα θέλατε να είστε; Αποφασίστε σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να πάρετε και ποιο είδος προϊόντων ταιριάζει καλύτερα σε εσάς για την επίτευξη των στόχων σας. Συνίσταται, να μην επενδύετε χρήματα που χρειάζεστε, ποτέ ταυτόχρονα ή να πραγματοποιείτε συναλλαγές που θα μπορούσαν να σας προκαλέσουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, σας συνιστούμε να επιμείνετε σε αυτά που γνωρίζετε, με άλλα λόγια, να επενδύετε σε προϊόντα που είστε εξοικειωμένοι. Αυτό θα σας βοηθήσει να χειριστείτε τις επενδύσεις σας με περισσότερη σιγουριά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους, παρακαλούμε όπως διαβάσετε το Εγχειρίδιο για τα Χαρακτηριστικά και τους Κινδύνους των Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα

Ανακαλύψτε γιατί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πελάτες επιλέγουν την πλατφόρμα συναλλαγών μας.

Ανοίξτε τώρα δωρεάν λογαριασμό

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.