100

Διεθνή
Βραβεία Broker

Δάνεια Περιθωρίου Ασφάλισης

Στη DEGIRO, προσφέρουμε Δάνεια Περιθωρίου Ασφάλισης (υπηρεσία Χρεωστικό υπόλοιπο σε Χρηάματα), τα οποία σας επιτρέπουν να χρηματοδοτήσετε τις επενδύσεις σας χρησιμοποιώντας το χαρτοφυλάκιό σας ως εγγύηση.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό

Επενδύσεις με Δάνεια Περιθωρίου Ασφάλισης

Το Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης σας επιτρέπει να δανειστείτε χρήματα έναντι των τίτλων που ήδη κατέχετε στο λογαριασμό σας DEGIRO. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης στο λογαριασμό σας αφού ελέγξετε τις προσυμβατικές πληροφορίες, περάσετε τον έλεγχο καταλληλότητας και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να δείξετε ότι κατανοείτε το προϊόν και τους κινδύνους που ενέχει. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δανεισμένα χρήματα από το Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης για να επενδύσετε σε τίτλους. Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε εξαρτάται από τον τύπο και την αξία των τίτλων στο χαρτοφυλάκιό σας. Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσότερο δανείζεστε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο αναλαμβάνετε.

Diversificatie

Κίνδυνος της Επένδυσης με Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης

Η χρήση Δανείων Περιθωρίου Ασφάλισης μοχλεύει την επένδυσή σας, οπότε τα κέρδη και οι ζημίες πολλαπλασιάζονται. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία αυτή δεν συνιστάται γενικά για λιγότερο έμπειρους επενδυτές και για όσους έχουν χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο.

Εάν οι εξασφαλίσεις στο χαρτοφυλάκιό σας δεν επαρκούν για να καλύψουν το χρεωστικό υπόλοιπο, ενδέχεται να λάβετε κλήση περιθωρίου ασφάλισης(Margin call). Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων θα σας ζητήσει να αυξήσετε τις εξασφαλίσεις ή να μειώσετε το χρεωστικό υπόλοιπο. Εάν δεν επιλύσετε την παραβίαση του ορίου πριν από τη δεδομένη προθεσμία, το Τμήμα Κινδύνου μας θα κλείσει ορισμένες από τις θέσεις σας για να το διορθώσει. Εάν χρειαστεί να παρέμβουμε, ενδέχεται να χρεωθούν πρόσθετες χρεώσεις.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε πάντα τα Συμφωνία Πελάτη, Όροι Παροχής Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα(Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης), Πληροφορίες Επενδυτικών Υπηρεσιών -Καθαρή αξία ρευστοποίησης,Χρεωστικό υπόλοιπο σε Χρήματα και Χρεωστικό υπόλοιπο σε αξιόγραφα και τον Πίνακα Χρεώσεών μας.

Τι είναι ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης?

Ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης σας επιτρέπει να επενδύσετε περισσότερα από τα χρήματα που έχετε καταθέσει στο λογαριασμό σας. Είναι ένα δάνειο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επενδύσεις. Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε εξαρτάται από την αξία και τα είδη των τίτλων που ήδη κατέχετε στο χαρτοφυλάκιό σας, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν ως εγγύηση. Οι υπηρεσίες Δανείων Περιθωρίου Ασφάλισης της DEGIRO πραγματοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στους όρους Χρεωστικού υπολοίπου σε Χρήματα(Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης).

Πως λειτουργόυν τα Δάνεια Περιθωρίου Ασφάλισης?

Με ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης, δανείζεστε χρήματα για να επενδύσετε. Για να καταλάβετε καλύτερα πώς λειτουργούν τα Δάνεια Περιθωρίου Ασφάλισης, ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα που δείχνει σενάρια κερδών και ζημιών, με και χωρίς περιθώριο ασφάλισης.

Σε αυτό το παράδειγμα, αγοράζετε 100 μετοχές της εταιρείας Χ προς 10 δολάρια και επιπλέον 100 μετοχές με περιθώριο ασφάλισης. Η αξία του χαρτοφυλακίου είναι τώρα 2000 δολάρια.

Εάν αγοράσετε στα $10 και η τιμή αυξηθεί στα $12, το κέρδος σας πολλαπλασιάζεται με ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης.

Κέρδος
+$200
+$400

Κέρδος χωρίς
Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης

Κέρδος με
Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης

Ζημία
-$200
-$400

Loss χωρίς
Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης

Loss με
Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης

Αν αγοράσετε στα $10 και η τιμή πέσει στα $8, η απώλειά σας πολλαπλασιάζεται με ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης.

6,9%

ανά έτος

5,25%

ανά έτος με κατανομή

Επιτόκια Δανείου Περιθωρίου Ασφάλισης

Ο δανεισμός κοστίζει χρήματα. Εάν γνωρίζετε ήδη το ποσό του Δανείου Περιθωρίου Ασφάλισης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον επόμενο μήνα, μπορείτε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων προσθέτοντας μία κατανομή. Σε αντάλλαγμα, θα λάβετε μειωμένο επιτόκιο για το ποσό που έχετε κατανείμει. Λάβετε υπόψη ότι ο τόκος θα χρεωθεί για ολόκληρο το ποσό που έχει κατανεμηθεί, είτε το χρησιμοποιήσετε είτε όχι.Μάθετε περισσότερα για την κατανομή στο τι είναι κατανομή και πως λειτουργεί.

Η εκ των προτέρων κατανομή κεφαλαίων σας επιτρέπει να δανειστείτε με μειωμένο σταθερό επιτόκιο 5.25% ετησίως αντί του κανονικού σταθερού επιτοκίου 6.9% ετησίως. Η κατανομή είναι διαθέσιμη σε πελάτες με λογαριασμό Active ή Trader που περνούν τον απαραίτητο έλεγχο καταλληλότητας. Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία για πολλαπλά νομίσματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον Πίνακα Χρεώσεων στην ενότητα "ποσοστά χρέωσεις για χρεωστικό(Debit Rates)".

Δείτε αυτό το παράδειγμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του επιτοκίου μας. Λάβετε υπόψη ότι, σε αυτή την περίπτωση, το ετήσιο σταθερό επιτόκιο 6.9% χωρίς κατανομή μεταφράζεται σε πραγματικό ετήσιο επιτόκιο 7.23%, επειδή οι τόκοι χρεώνονται μηνιαίως και εφαρμόζεται το φαινόμενο του ανατοκισμού - εφόσον δεν αποπληρώνετε τους τόκους κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα, το ποσό των μη καταβληθέντων τόκων θα συσσωρεύεται στο οφειλόμενο κεφάλαιο, αυξάνοντας το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε σε τόκους για ολόκληρο το έτος.

Τέσσερα αντιπροσωπευτικά δείγματα υπολογισμού του συνολικού κόστους του χρεωστικού υπολοίπου σε χρήματα με βάση διαφορετικά πιστωτικά όρια.

Οι υπολογισμοί των τόκων ανά μήνα σε αυτό το παράδειγμα βασίζονται στο μήνα Ιανουάριο. Οι μηνιαίοι υπολογισμοί για τους επόμενους μήνες θα διαφέρουν ανάλογα με 1) τον αριθμό των ημερών σε κάθε μήνα και 2) το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των προηγούμενων μηνών που προστίθενται στο κεφάλαιο που οφείλει ο πελάτης (αποτέλεσμα ανατοκισμού).

Συνολικό ποσό του δανείου Πραγματικό Ετήσιο Επιτόκιο Τόκος ανά μήνα Τόκος ανά έτος Συνολικό ποσό δανείου μετά από 1 χρόνο
EUR 10,000 7.23% 59.42 723 10,723
EUR 25,000 7.23% 148.54 1,806 26,806
EUR 50,000 7.23% 297.08 3,612 53,612
EUR 100,000 7.23% 594.17 7,225 107,225

Πόσα χρήματα μπορώ να δανειστώ?

Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε με ένα Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης εξαρτάται από την αξία και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας. Οι Active λογαριασμοί μπορούν να λάβουν Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης μέχρι το 33% της αξίας του χαρτοφυλακίου. Στους Basic λογαριασμούς απαγορεύεται η πρόσβαση σε παράγωγα και άλλες κατηγορίες προϊόντων που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και, ως εκ τούτου, μπορούν να λάβουν Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης έως το 70% της αξίας του χαρτοφυλακίου. Οι λογαριασμοί Trader μπορούν επίσης να λάβουν Δάνειο Περιθωρίου Ασφάλισης έως το 70% της αξίας του χαρτοφυλακίου, επειδή οι πελάτες με αυτόν τον τύπο λογαριασμού έχουν αποδείξει ότι είναι πιο έμπειροι, πληρώντας τις αντίστοιχες απαιτήσεις γνώσεων και εμπειρίας.

Ο γενικός υπολογισμός του περιθωρίου ασφάλσης είναι:

Περιθώριο ασφάλισης = Αξία του χαρτοφυλακίου + υπόλοιπο μετρητών - κίνδυνος χαρτοφυλακίου

Με έναν λογαριασμό Trader, θα θεωρήσουμε ότι ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου σας είναι χαμηλότερος και το ποσό του διαθέσιμου περιθωρίου ασφάλισης θα είναι υψηλότερο. Δείτε το Εγχειρίδιο Κινδύνου Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό των κινδύνων.

Έως 70% περιθώριο ασφάλισης

σε Basic λογαριασμό

Παράγωγα

Δεν είναι διαθέσιμα

Έως 33% περιθώριο ασφάλισης

σε Active λογαριασμό

Παράγωγα

Είναι διαθέσιμα

Έως 70% περιθώριο ασφάλισης

σε Trader λογαριασμό

Παράγωγα

Είναι διαθέσιμα

1

Μεταβείτε στις 'Ρυθμίσεις' στο λογαριασμό σας και επιλέξτε 'Κατανομή'.

2

Κάντε κλικ στο 'Add allocation' (Προσθήκη κατανομής).

3

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα και το ποσό που θέλετε να δανειστείτε.Συμπληρώστε τα πεδία αναλόγως.

4

Κάντε κλικ στο 'Επιβεβαίωση'.

Πώς μπορώ να κατανέιμω κεφάλαια εκ των προτέρων;

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η κατανομή κεφαλαίων προσφέρεται μόνο σε πελάτες με λογαριασμό Active ή Trader που έχουν ολοκληρώσει το τεστ καταλληλότητας. Δείτε το τι είναι κατανομή και πως λειτουργεί για περισσότερες πληροφορίες.

Όπως αναφέρθηκε, μπορείτε να κατανείμετε κεφάλαια για να λάβετε μειωμένο επιτόκιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μας δίνεται η ευκαιρία να προϋπολογίσουμε αυτά τα κεφάλαια αναλόγως.

Παρακαλούμε σημειώστε: όταν επενδύετε με δανεικά χρήματα, εφαρμόζεται το φαινόμενο της μόχλευσης και, ως εκ τούτου, τα κέρδη και οι ζημίες πολλαπλασιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταλήξετε να χάσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που επενδύσατε αρχικά. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να επενδύετε σε αυτά τα προϊόντα μόνο εάν ανταποκρίνονται στην ανοχή σας στον κίνδυνο και στην οικονομική σας κατάσταση.

Σημείωση: Η επένδυση ενέχει κινδύνους ζημιών και συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Εάν επενδύσετε με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να χάσετε μέρος ή το σύνολο των χρημάτων που επενδύσατε. Μπορεί να χάσετε (ένα μέρος) των κεφαλαίων που έχετε επενδύσει. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Ενδέχεται να ισχύουν έμμεσα κόστη (π.χ. spreads, έξοδα αμοιβαίων κεφαλαίων). Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί αλλά και να αυξηθεί. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την σελίδα δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές οικονομικές ή/και φορολογικές ανάγκες του πελάτη. Ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης είναι δεσμευτικό για εσάς και πρέπει να αποπληρωθεί. Βεβαιωθείτε ότι είστε σε θέση να αποπληρώσετε την πίστωση σε περίπτωση διακυμάνσεων της αξίας των τίτλων.

Περισσότερα από 100 διεθνή βραβεία

Έχουμε αναγνωριστεί ως μία από τους καλύτερες χρηματιστηριακές στην Ευρώπη χάρη στις χαμηλές χρεώσεις μας, την εξυπηρέτηση πελατών και την καινοτόμο πλατφόρμα και εφαρμογή μας.

Beste-broker-2023-Cashcow Netherlands

Κορυφαίος Broker

Cash Cow 2023

UK-award United Kingdom

Καλύτερη χρηματιστηριακή χαμηλού κόστους

FT & IC 2022

PT-award Portugal

Καλύτερη χρηματιστηριακή

Rankia 2022

DE-award Germany

Πιο δίκαια online χρηματιστηριακη

NTV 2020

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.

Logo

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 € στις χρεώσεις συναλλαγών

Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό DEGIRO πριν από την 1η Μαΐου 2024, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

 • Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Απριλίου 2024.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, οι νέοι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό θα λάβουν επιστροφή έως και 100 ευρώ σε χρεώσεις συναλλαγών.
 • Οι πρώτες χρεώσεις συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης έως 100 ευρώ εντός του χρονικού πλαισίου έως τις 31 Μαΐου 2024 θα επιστραφούν.
 • Τα τέλη χειρισμού συναλλάγματος (AutoFX και Manual) δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφή χρημάτων με αυτή την προωθητική ενέργεια.
 • Θα σας επιστρέψουμε τις χρεώσεις συναλλαγών και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης που δαπανήσατε (έως 100 € κατ' ανώτατο όριο) στο λογαριασμό σας στην DEGIRO στις αρχές Ιουνίου 2024.
 • Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες με ελληνικό λογαριασμό DEGIRO.
 • Μόλις υπογράψετε τη Συμφωνία Πελάτη, ο λογαριασμός σας ενεργοποιείται και αρχίζει η περίοδος προσφοράς.
 • Για να ξεκινήσει τις συναλλαγές και να χρησιμοποιήσει το κουπόνι των 100 ευρώ, ο νέος πελάτης πρέπει να κάνει μια πρώτη κατάθεση (το ελάχιστο ποσό είναι 0,01 ευρώ).
 • Οι νέοι πελάτες που ξεκίνησαν την εγγραφή τους πριν από την περίοδο της προσφοράς, αλλά ενεργοποιούν το λογαριασμό τους στην DEGIRO κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, είναι επίσης επιλέξιμοι για αυτή την προσφορά.
 • Εάν ένας υφιστάμενος λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με τη διεύθυνση του νέου πελάτη, η συμμετοχή αποκλείεται.
 • Κάθε νέος πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την πίστωση συναλλαγών 100 ευρώ μόνο μία φορά.
 • Η παρούσα προωθητική ενέργεια διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο.

Αποδοχή των όρων της προσφοράς

Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την προσφορά πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της εκστρατείας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 30 Απριλίου 2024.

icon_close