86

Διεθνή
Βραβεία Broker

Δάνεια Περιθωρίου ασφάλισης

Θέλετε να μοχλέυσετε τις επενδύσεις σας; Στη DEGIRO, προσφέρουμε δάνεια περιθωρίου ασφάλισης με ανταγωνιστικά επιτόκια, τα οποία σας επιτρέπουν να χρηματοδοτήσετε τις επενδύσεις σας, με εγγύηση το χαρτοφυλάκιό σας.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό

Επενδύσεις με δάνεια περιθωρίου ασφάλισης

Ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης (Margin Loan) σας επιτρέπει να δανειστείτε έναντι των τίτλων που ήδη κατέχετε στο λογαριασμό σας στην DEGIRO. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης στο λογαριασμό σας αφού ελέγξετε τις προσυμβατικές πληροφορίες, περάσετε το τεστ γνώσεων και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να δείξετε ότι κατανοείτε το προϊόν και τους κινδύνους που ενέχει.

Μόλις εγκριθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δανεισμένα χρήματα από το δάνειο περιθωρίου ασφάλισης για την αγορά τίτλων. Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε εξαρτάται από τα είδη και την αξία των τίτλων στο χαρτοφυλάκιό σας. Λάβετε υπόψη ότι όσο περισσότερο δανείζεστε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο αναλαμβάνετε.

4%

ετησίως

3%

ετησίως με κατανομή

Ανταγωνιστικά επιτόκια δανείου περιθωρίου ασφάλισης

Η εκ των προτέρων κατανομή κεφαλαίων σας επιτρέπει να δανειστείτε με μειωμένο επιτόκιο 3% ετησίως αντί για 4% ετησίως. Λάβετε υπόψη ότι ο τόκος χρεώνεται μηνιαίως επί του συνολικού ποσού που έχει διατεθεί, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται ολόκληρο το ποσό ή όχι. Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία για πολλά νομίσματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε στον Πίνακα Χρεώσεων στην ενότητα "χρεωστικά επιτόκια".

Δείτε αυτό το παράδειγμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του επιτοκίου μας.

Χρεωστικά επιτόκια δανείου περιθωρίου ασφάλισης

Το επιτόκιο 4% είναι σταθερό σε ετήσια βάση. Δεδομένου ότι οι τόκοι χρεώνονται μηνιαίως, προκύπτουν οι ακόλουθες μηνιαίες πληρωμές τόκων

Συνολικό ποσό δανείου Ετήσιο επιτόκιο Μηνιαίο επιτόκιο Μηνιαίος τόκος Ετήσιος τόκος
€10,000 4% 0.33% €33.33 €400
€25,000 4% 0.33% €83.33 €1,000
€50,000 4% 0.33% €166.67 €2,000
€100,000 4% 0.33% €333.33 €4,000

Σε περίπτωση που δεν πληρώνετε απευθείας τους μηνιαίους τόκους, αλλά τους προσθέτετε στο δάνειό σας, τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα πραγματικά επιτόκια

Συνολικό ποσό δανείου Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο Μηνιαίος τόκος Ετήσιο επιτόκιο Συνολικό ποσό δανείου μετά από ένα χρόνο
€10,000 4.13% €33.33 €413 €10,413
€25,000 4.13% €83.33 €1,032 €26,032
€50,000 4.13% €166.67 €2,066 €52,066
€100,000 4.13% €333.33 €4,132 €104,132
Το μηνιαίο κόστος σε αυτό το παράδειγμα βασίζεται σε μηνιαίο επιτόκιο 0,33%.
icon_close

Τι είναι το Δάνειο Περιθωρίου ασφάλισης (Margin Loan)?

Ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης σας επιτρέπει να επενδύσετε περισσότερα από τα χρήματα που έχετε καταθέσει στο λογαριασμό σας. Είναι ένα δάνειο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για επενδύσεις. Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε εξαρτάται από την αξία και τα είδη των τίτλων που ήδη κατέχετε στο χαρτοφυλάκιό σας, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν ως εγγύηση. Οι υπηρεσίες δανείου περιθωρίου ασφάλισης της DEGIRO πραγματοποιούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο Όροι Παροχής Χρεωστικού Υπολοίπου σε χρήματα(Δάνειο περιθωρίου ασφάλισης).

Πως δουλεύουν τα δάνεια περιθωρίου ασφάλισης?

Με ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης, δανείζεστε χρήματα για να επενδύσετε. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τις πιθανές αποδόσεις σας. Για να κατανοήσετε καλύτερα πώς λειτουργούν τα δάνεια περιθωρίου ασφάλισης, ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα που δείχνει σενάρια κερδών και ζημιών, με και χωρίς περιθώριο.

Σε αυτό το παράδειγμα, αγοράζετε 100 μετοχές της εταιρείας Χ προς 10 δολάρια και επιπλέον 100 μετοχές με περιθώριο. Η αξία του χαρτοφυλακίου είναι τώρα 2000 δολάρια.

Εάν αγοράσετε στα 10 δολάρια και η τιμή αυξηθεί στα 12 δολάρια, το κέρδος σας ενισχύεται με ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης.

Εάν αγοράσετε στα 10 δολάρια και η τιμή πέσει στα 8 δολάρια, η απώλειά σας αυξάνεται με ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης.

+$200
+$400

Κέρδη χωρίς
δάνειο περιθωρίου ασφάλισης

Κέρδη με
δάνειο περιθωρίου ασφάλισης

Ζημίες χωρίς
δάνειο περιθωρίου ασφάλισης

Ζημίες με
δάνειο περιθωρίου ασφάλισης

Εάν αγοράσετε στα 10 δολάρια και η τιμή αυξηθεί στα 12 δολάρια, το κέρδος σας ενισχύεται με ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης.

Εάν αγοράσετε στα 10 δολάρια και η τιμή πέσει στα 8 δολάρια, η απώλειά σας αυξάνεται με ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης.

Πόσο μπορώ να δανειστώ?

Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε με ένα δάνειο περιθωρίου ασφάλισης εξαρτάται από την αξία και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας. Οι Active λογαριασμοί μπορούν να λάβουν δάνειο περιθωρίου μέχρι το 33% της αξίας του χαρτοφυλακίου τους. Στους Basic λογαριασμούς απαγορεύεται η πρόσβαση σε παράγωγα και άλλες κατηγορίες προϊόντων που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και, ως εκ τούτου, μπορούν να λάβουν δάνειο περιθωρίου ασφάλισης έως το 70% της αξίας του χαρτοφυλακίου τους. Οι λογαριασμοί Trader μπορούν επίσης να λάβουν δάνειο περιθωρίου ασφάλισης έως το 70% της αξίας του χαρτοφυλακίου τους.

Ο γενικός υπολογισμός του περιθωρίου είναι:

Περιθώριο = αξία χαρτοφυλακίου + χρηματικά διαθέσιμα - κίνδυνος χαρτοφυλακίου

Με έναν λογαριασμό Trader, ακολουθείται μια λιγότερο συντηρητική προσέγγιση κινδύνου. Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου σας θα είναι χαμηλότερος και το διαθέσιμο περιθώριο κέρδους θα είναι υψηλότερο. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κινδύνου επενδυτικού χαρτοφυλακίου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό του κινδύνου μας.

70% περιθώριο

Σε λογαριασμό Basic

Παράγωγα

Δεν είναι διαθέσιμα

33% περιθώριο

Σε λογαριασμό Active

Παράγωγα

Είναι διαθέσιμα

70% περιθώριο

Σε λογαριασμό Trader

Παράγωγα

Είναι διαθέσιμα

1

Μεταβείτε στις 'Ρυθμίσεις' στο λογαριασμό σας και επιλέξτε 'Κατανομή'.

2

Κάντε κλικ στο 'Προσθήκη κατανομής'.

3

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα και το ποσό που θέλετε να δανειστείτε. Συμπληρώστε ανάλογα τα πεδία.

4

Πατήστε ‘Επιβεβαίωση’.

Πώς μπορώ να κατανείμω κεφάλαια εκ των προτέρων;

Όπως αναφέρθηκε, μπορείτε να κατανείμετε κεφάλαια για να λάβετε μειωμένο επιτόκιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μας δίνεται η ευκαιρία να προϋπολογίσουμε τα κεφάλαια αυτά αναλόγως. Μπορείτε να κατανείμετε κεφάλαια στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" του λογαριασμού σας και να επιλέξετε "Κατανομή"

Κίνδυνος της επένδυσης με δάνειο περιθωρίου

Η χρήση δανείων περιθωρίου ασφάλισης μοχλεύει την επένδυσή σας, οπότε τα κέρδη και οι ζημίες αυξάνονται. Ως εκ τούτου, η υπηρεσία αυτή δεν συνιστάται γενικά για λιγότερο έμπειρους επενδυτές και για όσους έχουν χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε πάντα το έγγραφο κινδύνου μας.

Εάν οι εξασφαλίσεις στο χαρτοφυλάκιό σας δεν επαρκούν για να καλύψουν το χρεωστικό υπόλοιπο, ενδέχεται να λάβετε κλήση περιθωρίου. Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων θα σας ζητήσει να αυξήσετε τις εξασφαλίσεις ή να μειώσετε το χρεωστικό υπόλοιπο. Εάν δεν επιλύσετε την παραβίαση του ορίου πριν από τη δεδομένη προθεσμία, το Τμήμα Κινδύνου μας θα κλείσει ορισμένες από τις θέσεις για να το διορθώσει. Εάν χρειαστεί να παρέμβουμε, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Πίνακα Χρεώσεων μας.

Diversificatie
Verschillende ordertypes

Στρατηγικές για τη διαχείριση των κλήσεων περιθωρίου ασφάλισης (margin call)

Η προσεκτική επιλογή της ποιότητας των επενδύσεών σας έναντι των οποίων δανείζεστε και του ποσού που δανείζεστε μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας κλήσης περιθωρίου ασφάλισης. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να εξετάσετε :

 • Δανεισμός έναντι χαρτοφυλακίου λιγότερο ευμετάβλητων τίτλων.
 • Δανεισμός μικρότερου ποσού από το μέγιστο ποσό που μπορείτε να δανειστείτε έναντι των τίτλων σας.
 • Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με την αγορά τίτλων που εξισορροπούν τις συμμετοχές σας και ενδεχομένως αντισταθμίζουν τις απώλειες των υφιστάμενων τίτλων.
 • Να παρακολουθείτε προσεκτικά το χαρτοφυλάκιό σας, ιδίως κατά τη διάρκεια κυμαινόμενων, ευμετάβλητων συνθηκών της αγοράς, ώστε να προβλέπετε πιθανή μείωση της αξίας του.

Περισσότερα από 86 διεθνή βραβεία

Επιλέξτε την χρηματιστηριακή που ονομάζεται ο καλύτερος, πιο δίκαιος και φθηνότερος τρόπος για να επενδύσετε διαδίκτυακα.

UK-award
United Kingdom

Επενδυτική πλατφόρμα με κορυφαία βαθμολογία

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Καλύτερη χρηματιστηριακή

Rankia 2021

veiligheid
Netherlands

Καλύτερη διαδικτυακή χρηματιστηριακη

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Πιο δίκαια online χρηματιστηριακη

NTV 2020

UK-award
United Kingdom

Επενδυτική πλατφόρμα με κορυφαία βαθμολογία

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Καλύτερη χρηματιστηριακή

Rankia 2022

veiligheid
veiligheid

Καλύτερη διαδικτυακή χρηματιστηριακη

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Πιο δίκαια online χρηματιστηριακη

NTV 2020

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν δωρεάν λογαριασμό και ενταχθείτε σε πάνω από 2 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Ας ξεκινήσουμε

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 80+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

Logo

Όροι και προϋποθέσεις για την προσφορά 100 ευρώ για τα τέλη συναλλαγών

Εάν ενεργοποιήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη DEGIRO πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2022, η DEGIRO θα σας επιστρέψει τις χρεώσεις συναλλαγών μέχρι 100 ευρώ. Για την προσφορά αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

 • Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου 2022
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, οι νέοι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει έναν λογαριασμό θα λάβουν επιστροφή έως και 100 ευρώ σε χρεώσεις συναλλαγών.
 • Θα επιστραφούν τα πρώτα έξοδα συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης έως 100 ευρώ εντός του χρονικού πλαισίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
 • Θα σας επιστρέψουμε τα έξοδα συναλλαγής και τα εξωτερικά έξοδα διεκπεραίωσης που ξοδέψατε (με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ) στο λογαριασμό σας στη DEGIRO στις αρχές Ιανουαρίου.
 • Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες με Ελληνικό λογαριασμό DEGIRO.
 • Για να δικαιούται αυτή την προσφορά, ο νέος πελάτης πρέπει να κάνει μια πρώτη κατάθεση για να επικυρώσει τον λογαριασμό του (η ελάχιστη κατάθεση είναι 0,01 €) και να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του DEGIRO.
 • Οι νέοι πελάτες που ξεκίνησαν την εγγραφή τους πριν από την περίοδο της προσφοράς, αλλά ενεργοποιούν το λογαριασμό τους στη DEGIRO κατά τη διάρκεια της περιόδου της προσφοράς, είναι επίσης επιλέξιμοι για αυτή την προσφορά.
 • Εάν ένας υφιστάμενος λογαριασμός είναι ήδη συνδεδεμένος με τη διεύθυνση του νέου πελάτη, η συμμετοχή αποκλείεται.
 • Κάθε νέος πελάτης μπορεί να διεκδικήσει την πίστωση των 100 ευρώ μόνο μία φορά.

Αποδοχή των όρων της προσφοράς

Με τη συμμετοχή στην προσφορά, ο πελάτης αποδέχεται αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς. Η DEGIRO μπορεί να τερματίσει την καμπάνια πρόωρα ή να αλλάξει τους όρους της καμπάνιας. Η DEGIRO θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές μέσω του δικτυακού τόπου.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν όλοι οι πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει λογαριασμό στη DEGIRO έως και τις 30 Νοεμβρίου 2022.

icon_close