Μια επισκόπηση των επενδύσεων σε ακίνητα μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών και των REITs που διαπραγματεύονται περισσότερο μέσω της πλατφόρμας μας.

Πώς να επενδύσετε σε ακίνητα χωρίς να αγοράσετε σπίτι

Όταν σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, μπορεί να σας έρθει στο μυαλό η αγορά σπιτιών, διαμερισμάτων ή εμπορικών ακινήτων. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να μπείτε στην αγορά ακινήτων χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε ακίνητο. Σε αυτό το άρθρο, μοιραζόμαστε μερικούς τρόπους για να επενδύσετε σε ακίνητα μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τι είναι η επένδυση σε ακίνητα;

Η επένδυση σε ακίνητα χωρίζεται γενικά σε δύο κατηγορίες: φυσικές επενδύσεις και επενδύσεις που δεν απαιτούν φυσική ιδιοκτησία ακινήτου.

Οι φυσικές επενδύσεις περιλαμβάνουν την αγορά κατοικιών, εμπορικών ακινήτων ή γης. Οι επενδυτές κερδίζουν (ή χάνουν) διαφορετικά με τις φυσικές επενδύσεις σε ακίνητα. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε ένα ακίνητο, θα μπορούσατε στη συνέχεια να το γυρίσετε, κατά την οποία το ακίνητο ανακαινίζεται με σκοπό να το πουλήσετε με κέρδος. Θα μπορούσατε επίσης να λάβετε εισόδημα από την ενοικίαση του ακινήτου, νοικιάζοντας ολόκληρο το ακίνητο ή ξεχωριστά δωμάτια σε ενοικιαστές. Συνήθως, με τις επενδύσεις σε φυσικά ακίνητα, απαιτείται ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου.

Εκτός από την παραδοσιακή ακίνητη περιουσία από τούβλα και τσιμέντο, μπορείτε να επενδύσετε σε ακίνητα μέσω διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων. Αναφερόμαστε σε ορισμένα από αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες στην επόμενη ενότητα.

Προσθήκη ακινήτων στο χαρτοφυλάκιό σας

Εκτός από την επένδυση σε φυσικά ακίνητα, οι επενδυτές μπορούν να βιώσουν κεφαλαιακά κέρδη (ή ζημίες) από ακίνητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ορισμένα δημοφιλή χρηματοπιστωτικά μέσα για να προσθέσετε ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό σας είναι τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων (ETF) και οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Aμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων σε ακίνητα (REIT)

Ένα REIT είναι μια εταιρεία που συνήθως παράγει εισόδημα από την παραγωγή και κατοχή ακινήτων. Ορισμένες REITs είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και άλλες όχι. Επενδύοντας σε REITs, οι επενδυτές επενδύουν έμμεσα στα ακίνητα που κατέχει η εταιρεία. Όπως συμβαίνει και με τις κοινές μετοχές μιας εταιρείας, η επένδυση σε REIT συνήθως παρέχει στον επενδυτή δικαιώματα ψήφου.

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες ακινήτων, οι REITs δεν ασχολούνται με την ανάπτυξη ακινήτων με σκοπό τη μεταπώλησή τους. Οι REITs κατέχουν ή μισθώνουν ακίνητα και κατά συνέπεια καταβάλλουν τα έσοδα από τα ενοίκια στους επενδυτές. Αυτό ονομάζεται εισόδημα που βασίζεται σε μερίσματα. Τα ακίνητα αυτά ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα, από κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, κέντρα λιανικής πώλησης και κατοικίες μέχρι κέντρα δεδομένων και πύργους κινητής τηλεφωνίας.

Δεδομένου ότι τα ενοίκια είναι συνήθως σταθερά, η ροή εισοδήματος από μια επένδυση REIT μπορεί επίσης να θεωρηθεί σχετικά σταθερή σε κανονικές συνθήκες αγοράς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι φυσιολογικές λόγω των επιπτώσεων του Covid-19, οι οποίες τελικά μπορούν να επηρεάσουν τις ροές εισοδήματος από τα REIT. Για παράδειγμα, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, τα μέτρα παραμονής στο σπίτι και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν επηρεάσει τα ταξίδια και τις κρατήσεις ξενοδοχείων, γεγονός που τελικά ενδεχομένως να αποδυναμώνει τις ταμειακές ροές από τα ξενοδοχειακά REIT.

Κατά τη χρονική περίοδο 01.01.20-29.09.20, τα REITs με τις περισσότερες συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας μας ήταν τα εξής:

  • APPLE HOSPITALITY REIT (US03784Y2000)
  • AMERICAN TOWER CORP. REIT (US03027X1000)
  • W.P. CAREY INC. REIT (US92936U1097)

ETFs ακινήτων

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα ETF, πρόκειται για ένα είδος προϊόντος που ακολουθεί έναν δείκτη, ένα εμπόρευμα, ένα ομόλογο ή μια σύνθεση προϊόντων. Η απόδοση ενός ETF ακολουθεί τις κινήσεις των τιμών των υποκείμενων προϊόντων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην προκειμένη περίπτωση, τα ETFs ακινήτων περιλαμβάνουν ένα καλάθι τίτλων στον τομέα των ακινήτων. Συχνά, τα συστατικά αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνουν REITs και μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να αντικατοπτρίζουν έναν υποκείμενο δείκτη REIT.

Ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των REIT ETFs, και των ETFs γενικότερα, είναι ότι διαπραγματεύονται όπως οι μετοχές στο χρηματιστήριο και επομένως μπορεί να είναι πιο ευέλικτα σε σύγκριση με άλλα επενδυτικά κεφάλαια και μπορεί να έχουν χαμηλότερο κόστος επειδή συνήθως έχουν παθητική διαχείριση. Επιπλέον, επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα τίτλων ακινήτων ή REITs με μία μόνο επένδυση.

Μετοχές ακινήτων

Εάν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, μπορείτε επίσης να το κάνετε με μετοχές. ακινήτων. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για να αποκτήσετε έκθεση σε ακίνητα με μετοχές. Ένας τρόπος είναι η επένδυση σε μετοχές εταιρειών που κατέχουν ακίνητα και ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες με τις REIT, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθούν REIT.

Είναι επίσης δυνατό να επενδύσετε σε εταιρείες των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διαχείριση ή η κατοχή ακινήτων, αλλά μπορούν να επωφεληθούν όταν η αγορά ακινήτων πηγαίνει καλά. Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών θα μπορούσαν να είναι εταιρείες προμηθειών κατασκευών, ιστοσελίδες ακινήτων και εταιρείες που πωλούν ακίνητα για λογαριασμό ιδιοκτητών.

Κίνδυνοι των επενδύσεων σε ακίνητα

Εάν θέλετε να επενδύσετε σε ακίνητα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχουν. Διαφορετικές επενδύσεις συνεπάγονται διαφορετικά είδη κινδύνου. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να επενδύσετε σε ακίνητα μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών και να αγοράσετε REITS, μια αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επηρεάσει την επένδυσή σας, καθώς τα REITs ιστορικά δεν έχουν καλή απόδοση σε αυτό το σενάριο. Στο ίδιο σενάριο, εάν το REIT που αγοράσατε είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, θα ήσασταν επίσης εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

Όπως μπορείτε να δείτε, μπορεί να εμπεριέχονται πολλοί τύποι κινδύνων και ο κίνδυνος διαφέρει από επένδυση σε επένδυση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποκτήσετε πρώτα πλήρη κατανόηση των κινδύνων που ενέχει μια επένδυση και να βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με το επενδυτικό σας σχέδιο πριν προχωρήσετε σε αυτήν.

Επενδύσεις σε ακίνητα μέσω της DEGIRO

Η επένδυση σε ακίνητα αποτελεί μέρος της επενδυτικής σας στρατηγικής; Θα βοηθούσε στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας; Αν ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να το κάνετε με την πλατφόρμα μας. Αν και φυσικά δεν μπορείτε να επενδύσετε σε φυσικά ακίνητα μαζί μας, προσφέρουμε REITs και ETFs και μετοχές ακινήτων.

Εκτός από αυτά, προσφέρουμε μια πληθώρα εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για να επενδύσετε, σε περισσότερα από πενήντα χρηματιστήρια σε τριάντα χώρες. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Προϊόντα και αγορές.

Άνοιγμα λογαριασμού

Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου δεν έχουν συνταχθεί για συμβουλευτικούς σκοπούς, ούτε σκοπεύουν να συστήσουν επενδύσεις. Λάβετε υπόψη ότι τα γεγονότα ενδέχεται να έχουν αλλάξει από την αρχική συγγραφή του άρθρου. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Μπορεί να χάσετε (ένα μέρος) της κατάθεσής σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας.

Πηγές: Investopedia, Forbes, The Street

Πίσω

Ξεκινήστε τις επενδύσεις με 10 μαθήματα

Ακαδημία επενδυτών academy

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα

Ανοίξτε λογαριασμό δωρεάν invest
backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.