Επισκόπηση των επενδύσεων ESG και των επιδόσεών τους.

Επικεντρώνοντας στα ESG

Η συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες με υψηλές βαθμολογίες ESG έχουν καλύτερες επιδόσεις και ενέχουν μικρότερο κίνδυνο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτούς τους ταραγμένους και πρωτοφανείς καιρούς.

Ωστόσο, προτού εμβαθύνουμε πολύ σε αυτό το θέμα, παρέχουμε πρώτα κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα ESG. Στη συνέχεια, συζητάμε την ανάπτυξη αυτής της επενδυτικής στρατηγικής, τις επιδόσεις της και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να την εφαρμόσετε.

Τα ESG είναι μια επενδυτική στρατηγική που λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς παράγοντες παράλληλα με τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Εμπίπτει στην ομπρέλα των "βιώσιμων επενδύσεων". Ο όρος ESG επινοήθηκε και διαδόθηκε το 2005 μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών με συστάσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των θεμάτων ESG στις κεφαλαιαγορές. Έκτοτε, η ESG έχει γίνει κοινή χρηματοοικονομική ορολογία και γίνεται όλο και πιο mainstream όσον αφορά τις επενδυτικές στρατηγικές. Παρακάτω παρατίθεται μια ανάλυση των παραγόντων που αφορούν τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στο περιβάλλον και την κοινωνία και τον τρόπο διακυβέρνησης μιας εταιρείας:

  • Environmental (E): κλιματική αλλαγή, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πρακτικές ανακύκλωσης, χρήση νερού, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προμήθεια πρώτων υλών κ.λπ.
  • Social (S): υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δίκαιοι μισθοί, κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων, ηθική προμήθεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια των δεδομένων κ.λπ.
  • Governance (G): ποικιλομορφία διοικητικών συμβουλίων, αμοιβές στελεχών, επιχειρηματική δεοντολογία, διαφάνεια, πολιτικές συνεισφορές κ.λπ.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης θα αξιολογούν τις πρακτικές ESG των εταιρειών και θα τους δίνουν βαθμολογία. Οι μεθοδολογίες και η βαθμολόγηση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον οργανισμό. Ο μεγαλύτερος πάροχος δεικτών παγκοσμίως, ο MSCI, για παράδειγμα, έχει ένα σύστημα αξιολόγησης όπου βαθμολογεί τις εταιρείες σε μια κλίμακα "AAA έως CCC" και με βάση τη βαθμολογία μιας εταιρείας, αυτή κατατάσσεται ως "ουραγός", "μέσος" ή "ηγέτης".

Ανάπτυξη των επενδύσεων ESG

Η ενσωμάτωση των ESG στις επενδυτικές στρατηγικές έχει αυξηθεί με μομέντουμ. Η MSCI, ανέφερε τρεις βασικούς λόγους για την αύξηση των επενδύσεων ESG:

  • Νέες προκλήσεις: ζητήματα όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διαρροή προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, είναι πιο διαδεδομένα στη σημερινή εποχή και εισάγουν νέους κινδύνους για τους επενδυτές. Ως εκ τούτου, ένας επενδυτής μπορεί να αξιολογήσει τις επενδυτικές στρατηγικές σύμφωνα με αυτούς τους νέους κινδύνους.
  • Νέοι επενδυτές: Υπάρχει μια νέα γενιά επενδυτών που δεν εξετάζει μόνο το τελικό αποτέλεσμα στις επενδύσεις της. Το ενδιαφέρον αυξάνεται για στρατηγικές που ακολουθούν τα πρότυπα ESG.
  • Διαθεσιμότητα δεδομένων και αναλύσεων: Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες έρευνες και δεδομένα από εταιρείες σχετικά με την ESG, τα οποία οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη λήψη των αποφάσεών τους.

Το 2019, η UBS δημοσίευσε έρευνα που κάλυπτε περισσότερους από 600 ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων σε 46 χώρες, οι οποίοι ήταν συνολικά υπεύθυνοι για περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 19 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, το ένα τρίτο είχε ήδη υπογράψει τον χάρτη των Αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις, ένα σύνολο έξι αρχών που αποτελούν παγκόσμιο πρότυπο για την υπεύθυνη επένδυση. Από τα υπόλοιπα δύο τρίτα, το 68% ανέφερε ότι εφαρμόζει πρότυπα ESG και το 25% ανέφερε ότι το σχεδιάζει.

Ορισμένες κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων επικεντρώνονται ακόμη και στις επενδυτικές στρατηγικές τους γύρω από την ESG. Για παράδειγμα, η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2020 ότι θα μετατοπίσει τη στρατηγική της προς επενδύσεις που σχετίζονται με θέματα κλιματικής αλλαγής.

Εκτός από την αύξηση της ενσωμάτωσης των ESG στις επενδυτικές στρατηγικές, η ενσωμάτωση γίνεται επίσης πιο σημαντική όσον αφορά τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. H Moody's, ένας από τους τρεις μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, δήλωσε τον Απρίλιο του 2020 ότι οι εκτιμήσεις για την ESG θα έχουν αυξανόμενη σημασία στις αξιολογήσεις της πιστωτικής ποιότητας των εκδοτών.

Επενδύσεις ESG και επιδόσεις

Το αν οι εταιρείες με υψηλότερες βαθμολογίες ESG έχουν καλύτερες επιδόσεις ή όχι έχει συζητηθεί εδώ και καιρό. Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση πρακτικών ESG μπορεί να βλάψει τις συνολικές επιδόσεις και να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών που υποδηλώνει ότι αυτό δεν ισχύει

Για παράδειγμα, μια μελέτη που διεξήχθη από την MSCI το 2017 διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με υψηλότερες αξιολογήσεις ESG συνδέονται με υψηλότερη κερδοφορία, χαμηλότερο κίνδυνο ουράς και χαμηλότερο συστηματικό κίνδυνο. Το 2019, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δημοσίευσε μια έκθεση που υποδεικνύει ότι όταν οι επενδυτές δημιουργούν επενδυτικά χαρτοφυλάκια που δίνουν προτεραιότητα στις αξίες ESG, οι αποδόσεις δεν θυσιάζονται απαραίτητα. Ωστόσο, η έκθεση δεν έδειξε ότι οι βιώσιμοι επενδυτές υπερτερούν έναντι των κανονικών επενδυτών.

Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2020 έκθεση σχετικά με τις τάσεις, τους κινδύνους και την ευπάθεια, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα. Η έκθεση αποκάλυψε ότι οι εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητα στις επενδυτικές στρατηγικές και αποφάσεις έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Εξετάστηκε επίσης η απόδοση του δείκτη EURO STOXX ESG Leaders 50 με τον αντίστοιχο δείκτη αναφοράς, τον EURO STOXX 50. Σε διάστημα δύο ετών, από το 2017 έως το 2019, ο δείκτης EURO STOXX ESG Leaders 50 σημείωσε καλύτερες επιδόσεις. Ωστόσο, η ESMA ανέφερε επίσης ότι η έλλειψη τυποποίησης στα δεδομένα και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ESG μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα όσον αφορά τη μέτρηση των επιπτώσεων των ESG, σε πράσινη πλύση και σε κινδύνους φήμης.

Αν ρίξουμε μια ματιά στις επιδόσεις των δύο δεικτών από την αρχή του έτους, θα δούμε ότι οι δύο δείκτες ταυτίστηκαν στενά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020. Το χάσμα μεταξύ των δύο άρχισε να διευρύνεται γύρω στον Μάρτιο του 2020, όπου ο δείκτης EURO STOXX ESG Leaders 50 υπεραπέδιδε έναντι του αντίστοιχου δείκτη.

Διάγραμμα σύγκρισης των επιδόσεων του EURO STOXX 50 και του EURO STOXX ESG Leaders 50 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τον Μάρτιο του 2020, το Bloomberg ανέφερε ότι το 59% των αμερικανικών ETF ESG ξεπέρασε τον δείκτη S&P 500 και το 60% των ευρωπαϊκών ETF ESG τον δείκτη MSCI Europe Index κατά το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, σημειώθηκε επίσης ότι έξι από τα δέκα μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια των ΗΠΑ με επίκεντρο τα ESG είχαν χειρότερες επιδόσεις από τον S&P 500 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις ESG δεν υπεραποδίδουν σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα.

Εφαρμογή μιας στρατηγικής ESG

Εάν η εφαρμογή μιας στρατηγικής ESG στο χαρτοφυλάκιό σας είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε. Όσον αφορά τις μεμονωμένες μετοχές, είναι σχετικά εύκολο να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή και τις βαθμολογίες μιας εταιρείας σε θέματα ESG στο διαδίκτυο.

Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτικών κεφαλαίων και ETF που περιλαμβάνουν μόνο εταιρείες που πληρούν ορισμένα πρότυπα ESG. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στον ιστότοπο του εκδότη.

Η DEGIRO προσφέρει στην πλατφόρμα της μια σειρά από επενδυτικά κεφάλαια και ETFs ESG. Έχουμε επίσης πρόσβαση σε περισσότερα από πενήντα χρηματιστήρια σε τριάντα χώρες, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με χαμηλές χρεώσεις.

Ανοίξτε έναν λογαριασμό.

Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δεν έχουν συνταχθεί για συμβουλευτικούς σκοπούς, ούτε σκοπεύουν να συστήσουν επενδύσεις. Λάβετε υπόψη ότι τα γεγονότα ενδέχεται να έχουν αλλάξει από την αρχική συγγραφή του άρθρου. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Μπορεί να χάσετε (ένα μέρος) της κατάθεσής σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας.

Πηγές: Bloomberg, Reuters, UBS, MSCI, Motley Fool, Investopedia, BlackRock, ESMA, IMF, Morgan Stanley

Πίσω

Ξεκινήστε τις επενδύσεις με 10 μαθήματα

Ακαδημία επενδυτών academy

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα

Ανοίξτε λογαριασμό δωρεάν invest
backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.