Τι είναι η τεχνική ανάλυση και πως λειτουργεί;

Από τη στιγμή που διαθέτετε λογαριασμό στην DEGIRO, αποκτάτε άμεσα πρόσβαση σε περισσότερες από πενήντα αγορές σε τριάντα χώρες με το πάτημα ενός κουμπιού. Το ερώτημα είναι τι θα κάνετε στη συνέχεια. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ήδη σε τι θέλουν να επενδύσουν. Άλλοι θέλουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο αναζητώντας πού θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους.

Όσον αφορά την επιλογή μετοχών,υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος: οι τεχνικές και οι θεμελιώδεις αναλύσεις. Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε την τεχνική ανάλυση και θα σας δείξουμε πώς να ξεκινήσετε με ορισμένα από τα πιο προηγμένα εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα στον λογαριασμό σας DEGIRO. Διαβάστε το άρθρο μας για τη θεμελιώδη ανάλυση εδώ.

Τεχνική ανάλυση μετοχών

Οι υπέρμαχοι της τεχνικής ανάλυσης δεν προσπαθούν να μάθουν αν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, αλλά εάν η τιμή της μετοχής είναι αναμενόμενο να αυξηθεί ή να μειωθεί με βάση το ιστορικό προηγούμενων συναλλαγών σε σχέση με τα προηγούμενα μοτίβα διακύμανσης της τιμής της.

Μοτίβα διαγραμμάτων

Η πλατφόρμα συναλλαγών DEGIRO σάς παρέχει ευρεία γκάμα επιλογών για να προσαρμόζετε τις γραφικές παραστάσεις των επενδύσεών σας. Περιλαμβάνουν την επιλογή να αλλάζετε το εύρος ημερομηνίας, το διάστημα, ποια αποτελέσματα αναφέρονται και τον τύπο του διαγράμματος. Ως προεπιλογή, θα βλέπετε το απλό διάγραμμα γραμμής (το επάνω στην Εικόνα X), αλλά μπορείτε επίσης να το αλλάξετε σε διάγραμμα κεριών ή σε OHLC (τιμές ανοίγματος, υψηλού, χαμηλού και κλεισίματος), τα οποία δίνουν λίγo περισσότερες πληροφορίες από την τελευταία απλώς τιμή κάθε ημέρας συναλλαγών.

Επιπλέον, με τη χρωματική κωδικοποίηση θα βλέπετε τη θετική τιμή να εμφανίζεται με πράσινο χρώμα και την αρνητική τιμή να εμφανίζεται με κόκκινο, το οποίο σας βοηθά να ξεχωρίζετε τις τάσεις. Στην κορυφή αυτών των διαγραμμάτων, μπορείτε επίσης να υπερθέσετε έναν δείκτη, όπως τον EURO STOXX 50 ή τον S&P 500, για να συγκρίνετε εάν η μετοχή που παρακολουθείτε έχει ξεπεράσει τον αντίστοιχο δείκτη αναφοράς.

Παραδείγμα διαγραμμάτων γραμμής, κεριών και OHLC

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν αρχίζετε να ασχολείστε με την τεχνική ανάλυση είναι να μάθετε ορισμένα από τα μοτίβα που θα βλέπετε συνήθως στα γραφήματα μετοχών. Αυτές οι γενικές κινήσεις κατεύθυνσης ονομάζονται τάσεις και είναι σημαντικό να μάθετε τα βασικά για να ξεκινήσετε με την τεχνική ανάλυση.

Η ανοδική τάση εντοπίζεται αρκετά εύκολα. Το ίδιο και η καθοδική τάση. Οποιαδήποτε μετοχή αναλύετε για αρκετά μεγάλο χρονικό πλαίσιο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δείτε και τις δύο αυτές τάσεις, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα.

Για να προχωρήσουμε σε πιο πολύπλοκα μοτίβα, μπορούμε να συζητήσουμε τι συμβαίνει όταν μια ανοδική τάση γίνει καθοδική τάση. Αυτό είναι γνωστό ως «αναστροφή». Μερικές φορές αυτό συμβαίνει αρκετά ξαφνικά, δημιουργώντας ένα σχήμα V. Άλλες φορές η κίνηση μπορεί να είναι σταδιακή.

 Παραδείγμα διαγραμμάτων ανοδικής και καθοδικής τάσης

Οι τάσεις των μετοχών συνήθως κινούνται γύρω από δύο επίπεδα: στήριξης και αντίστασης. Όπως υπονοούν και οι ονομασίες, το επίπεδο στήριξης είναι μια τιμή κάτω από την οποία προσπαθεί να υποχωρήσει η τιμή της μετοχής. Ομοίως, το επίπεδο αντίστασης είναι η τιμή την οποία η μετοχή δυσκολεύεται να υπερβεί.

Ένα από τα πιο γνωστά μοτίβα που συναντά κανείς στις αγορές είναι το μοτίβο κεφαλής και ώμων. Σε αυτό το μοτίβο, η κεφαλή αντιπροσωπεύει το επίπεδο αντίστασης που η τιμή της μετοχής προσπαθεί να υπερβεί, ενώ ο λαιμός (το σημείο όπου ενώνεται η βάση των ώμων και το κεφάλι) αντιπροσωπεύει το επίπεδο στήριξης, καθώς αυτό αποσκοπεί στο να διατηρήσει την τιμή της μετοχής πάνω από ορισμένο επίπεδο, ακόμα και μετά από καθοδική τάση.

παράδειγμα μοτίβου κεφάλι ώμων

Δείκτες τεχνικής ανάλυσης

Ο λογαριασμός συναλλαγών στην DEGIRO σάς παρέχει επίσης πρόσβαση σε διάφορους δείκτες για να τους προσθέτετε στα γραφήματα των προϊόντων. Στη σελίδα προϊόντος, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί του διαδραστικού γραφήματος, οπότε θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο.

 Παράδειγμα διαδραστικού διαγράμματος στην πλατφόρμα της DEGIRO

Τα πρώτα που θα δείτε είναι το γράφημα της τιμής της μετοχής στο επάνω μέρος και ο όγκος στο κάτω μέρος. Ο όγκος είναι ο αριθμός των μετοχών που διακινούνται μια δεδομένη ημέρα. Ο όγκος εμφανίζεται συνήθως ως μια σειρά γραφημάτων κατακόρυφων ράβδων, όπου το υψηλότερο γράφημα ράβδων σημαίνει ότι μια δεδομένη ημέρα διακινήθηκαν περισσότερες μετοχές. Παρότι οι περισσότεροι επενδυτές θα έχουν επίγνωση της τιμής των επενδύσεών τους, όταν πραγματοποιείτε οποιουδήποτε είδους τεχνική ανάλυση είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνετε υπ’ όψιν τον όγκο του μέσου.

Ορισμένες πρόσθετες επιλογές σάς επιτρέπουν να σημειώνετε τις ημέρες που η εταιρεία εξέδωσε ένα μέρισμα ή έναν διαχωρισμό μετοχής, ωστόσο, πρωταρχικό σημείο εστίασης για όσους θέλουν να επικεντρώνονται στους τεχνικούς παράγοντες είναι η επιλογή των δεικτών.

Παρότι υπάρχουν πάνω από είκοσι για να επιλέξετε, σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε ορισμένους από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα. Δεν πρόκειται φυσικά για έναν πλήρη κατάλογο.

Τι είναι οι κινητοί μέσοι όροι;

Ο συνηθέστερος τεχνικός δείκτης από όλους είναι ενδεχομένως ο κινητός μέσος όρος (moving average). Οι κινητοί μέσοι όροι είναι σταθμισμένοι μέσοι όροι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τρέχουσας κατεύθυνσης μιας τάσης. Η χρήση μιας μέσης σταθμισμένης τιμής για κάποια χρονική περίοδο βοηθά ώστε να εξομαλύνονται οι ημερήσιες διακυμάνσεις και να παρέχεται μια πιο σαφής ένδειξη της γενικής τάσης. Στην πλατφόρμα συναλλαγών, μπορείτε να ορίσετε έναν κινητό μέσο όρο με καθορισμένη διάρκεια περιόδου (n).

Οι παθητικοί επενδυτές στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου σε βάθος μεγάλου χρονικού διαστήματος

Στο πιο πάνω γράφημα, μπορείτε να δείτε έναν απλό κινητό μέσο όρο για κινητό μέσο όρο δέκα ημερών (πράσινο χρώμα) καθώς και έναν κινητό μέσο όρο πενήντα ημερών (κόκκινο χρώμα). Σε σύγκριση με τις ημερήσιες διακυμάνσεις της μετοχής (τις οποίες μπορείτε να έχετε στο νου ως τον μέσο όρο με διάρκεια περιόδου μίας ημέρας), βλέπετε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, τόσο πιο ομαλή εμφανίζεται η γραμμή της τάσης.

Δείκτες τάσεων

Όπως υποδεικνύει η ονομασία, οι δείκτες τάσεων επιχειρούν να δείξουν σε ποιο σημείο ξεκινά μια νέα τάση. Ένας δημοφιλής δείκτης τάσεων είναι ο Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλισης/Απόκλισης (Moving Average Convergence/Divergence – MACD). Ο δείκτης αποτελείται από έναν βραχυπρόθεσμο και έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Όταν ο βραχυπρόθεσμος μέσος όρος βρίσκεται πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, αυτό υποδεικνύει θετική δυναμική, ενώ οι περίοδοι κατά τις οποίες ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος υπερβαίνει τον βραχυπρόθεσμο υποδεικνύουν πτωτική δυναμική.

Ο δείκτης MACD υποδεικνύει μια μεταβολή στην κατεύθυνση της τάσης και την έναρξη μιας νέας τάσης. Ο δείκτης MACD υπολογίζεται με βάση κλίμακα ένα προς ένα, όπου MACD υψηλότερος από μηδέν υποδεικνύει αγορά και MACD χαμηλότερος από μηδέν υποδεικνύει πώληση.

Δείκτες όγκου

Ο τελευταίος τύπος δεικτών που θα βρείτε είναι οι δείκτες όγκου. Εκτός από το ραβδόγραμμα όγκου που εμφανίζεται στο εργαλείο, οι δείκτες αυτοί βοηθούν να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ο όγκος των υπό διαπραγμάτευση μετοχών μπορεί να προσδιορίσει τη δύναμη μιας τάσης τιμών.

Ανάλογο παράδειγμα συνιστά ο Δείκτης Όγκου Ισορροπίας (On Balance Volume – OBV). Πρόκειται για το αθροιστικό σύνολο του όγκου αγορών και πωλήσεων. Μια σειρά κορυφώσεων και υφέσεων υποδεικνύει ισχυρότερη τάση, ενώ ο επίπεδος δείκτης OBV υποδεικνύει την απουσία κάποιας τάσης. Ο Δείκτης Χρηματικών Ροών (Money Flow Index) χρησιμοποιεί μια εκτιμώμενη «τυπική τιμή» (έναν μέσο όρο της υψηλής, της χαμηλής τιμής και της τιμής κλεισίματος) μαζί με αριθμητικά στοιχεία όγκου για τον υπολογισμό του κατά πόσον ένας τίτλος έχει καταγράψει υπέρμετρες αγορές ή υπέρμετρες πωλήσεις.

Παράδειγμα διαγράμματος δείκτη όγκου

Πόσο αξιόπιστη είναι η τεχνική ανάλυση;

Για εσάς που αρχίσατε να ασχολείστε με την τεχνική ανάλυση, θα συνειδητοποιήσετε γρήγορα ότι οι δείκτες αυτοί διαθέτουν εξαιρετικές δυνατότητες προσαρμογής και ερμηνεύονται με ποικίλους τρόπους. Ως εκ τούτου, είναι καλή ιδέα να πειραματιστείτε με διάφορες στρατηγικές και να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες σε συνδυασμό μεταξύ τους ώστε να σας προσφέρουν χρήσιμα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις.

Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στα έγγραφα Πληροφοριών για Υπηρεσίες Επενδυτών ή στην ειδική μας ιστοσελίδα για τους κινδύνους.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.