Τι είναι η ανοικτή πώληση(short selling)?

Οι ανοικτές πωλήσεις, γνωστές και ως "σορτάρισμα" ή "shorting", είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που κερδοσκοπεί στη μείωση της τιμής μιας μετοχής ή άλλου τίτλου. Η ανοικτή πώληση μιας μετοχής σημαίνει ότι πουλάτε μια μετοχή που δεν σας ανήκει, δανειζόμενοι την από κάποιον που την κατέχει. Εάν η τιμή της μετοχής μειωθεί, μπορείτε να την αγοράσετε πίσω σε χαμηλότερη τιμή, κερδίζοντας από τη διαφορά.

Γιατί να πάτε short?

Οι ανοικτές πωλήσεις σας δίνουν διαφορετικές επενδυτικές ευκαιρίες. Οι δύο πιο δημοφιλείς λόγοι για την ανάληψη μιας short θέσης είναι η κερδοσκοπία και η αντιστάθμιση κινδύνου.

Ανοικτή πώληση για την επίτευξη κέρδους

Το σορτάρισμα σας προσφέρει μια εντελώς νέα διάσταση των κινήσεων της αγοράς στην οποία μπορείτε να κερδοσκοπήσετε, καθώς είναι δυνατόν να κερδίσετε χρήματα ακόμη και όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου πέφτει.

Ανοικτές πωλήσεις για την αντιστάθμιση ανοικτών θέσεων

Η αντιστάθμιση κινδύνου είναι η πρακτική της ταυτόχρονης ανάληψης δύο θέσεων για την αντιστάθμιση των ζημιών από τη μία θέση με κέρδη από την άλλη. Σας επιτρέπει με μια short θέση να προστατευτείτε από τις απώλειες μιας long θέσης. Για παράδειγμα, εάν προβλέπετε πτώση της τιμής μιας μετοχής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια θέση σε παράγωγο short για να απορροφήσετε τον κίνδυνο. Αν και η αντιστάθμιση των θέσεών σας δεν σας αποτρέπει απαραίτητα από το να αντιμετωπίσετε απώλειες, μπορεί να απαλύνει τον πόνο.

Ανοικτή πώληση με την DEGIRO

Η υπηρεσία χρεωστικών χρεωστικού υπολοίπου σε αξιόγραφα σάς επιτρέπει να προβείτε σε ανοικτές πωλήσεις. Η υπηρεσία αυτή διευκολύνει τη δυνατότητα ανοικτής πώλησης τίτλων της αγοράς μετρητών, όπως μετοχές και ETFs. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πουλήσετε έναν τίτλο που δεν κατέχετε και, ως εκ τούτου, να δανειστείτε από έναν άλλο επενδυτή με θέση αγοράς στον ίδιο τίτλο. Στην DEGIRO, δεν είναι δυνατή η ανοικτή πώληση προϊόντων σε αμερικανικά, καναδικά, ασιατικά ή αυστραλιανά χρηματιστήρια ή προϊόντων που ανήκουν στην κατηγορία D. Εκτός από αυτά, υπάρχουν και άλλοι τίτλοι που εξαιρούνται από την υπηρεσία αυτή λόγω περιορισμών δανεισμού.

Πώς μπορείτε να σορτάρετε μια μετοχή;

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία χρεωστικού υπολοίπου σε αξιόγραφα και να προβείτε σε σορτάρισμα, πρέπει να περάσετε τις σχετικές δοκιμασίες καταλληλότητας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς λειτουργεί και τους κινδύνους που ενέχει. Αφού ολοκληρώσετε αυτές τις δοκιμές, μπορείτε απλώς να τοποθετήσετε μια εντολή πώλησης για τη μετοχή που θέλετε να σορτάρετε. Εάν η συναλλαγή είναι επιτυχής, η θέση πώλησης θα εμφανιστεί ως αρνητικός αριθμός μετοχών στο χαρτοφυλάκιό σας. Για να κλείσετε τη θέση, θα πρέπει να αγοράσετε πίσω τον ίδιο αριθμό μετοχών που σορτάρατε τοποθετώντας εντολή αγοράς.

Τα κόστη της ανοικτής πώλησης

Παρόλο που δεν πρόκειται για κόστος, κατά την είσοδο σε μια θέση ανοικτής πώλησης, πρέπει να κατατεθεί περιθώριο στο λογαριασμό σας. Με μια θέση πώλησης, λαμβάνετε τα χρήματα από τη συναλλαγή. Για παράδειγμα, αν σορτάρετε δέκα μετοχές της ING αξίας 100 ευρώ, τα 100 ευρώ αυτά θα εμφανιστούν στο λογαριασμό σας. Και στο χαρτοφυλάκιό σας, θα δείτε μια θέση της ING με -10 στη στήλη της ποσότητας. Το περιθώριο είναι απαραίτητο για να καλύψετε τον κίνδυνο να μην έχετε αρκετά χρήματα για να αγοράσετε πίσω αυτές τις μετοχές. Το ποσό του απαιτούμενου περιθωρίου βασίζεται στην κατηγορία κινδύνου και την αξία του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης εδώ.

Εκτός από το περιθώριο ασφάλισης, όταν εισέρχεστε σε μια θέση ανοικτής πώλησης, θα πρέπει να πληρώσετε έξοδα συναλλαγής. Τόσο οι συναλλαγές αγοράς όσο και οι συναλλαγές πώλησης έχουν χρεώσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε στον Πίνακα Χρεώσεων. Πέρα από τα έξοδα συναλλαγών, υπάρχουν και οι χρεώσεις για short stock. Οι χρεώσεις short stock εξαρτώνται από την κατηγορία κινδύνου του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό εδώ.

Οι κίνδυνοι των ανοικτών πωλήσεων

Ενώ οι ανοικτές πωλήσεις μπορεί να είναι αποδοτικές, ενέχουν επίσης κινδύνους. Δεδομένου ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου μπορεί θεωρητικά να αυξηθεί απεριόριστα, η ζημία από την ανοικτή θέση μπορεί επίσης να είναι απεριόριστη.

Καθώς οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν συνεχείς διακυμάνσεις, είναι πιθανό να παραβιαστούν τα όρια με αποτέλεσμα να υπάρξει κλήση περιθωρίου ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε να επιλύσετε το έλλειμμα πριν από μια συγκεκριμένη προθεσμία. Μπορείτε να επιλύσετε το έλλειμμα είτε μεταφέροντας κεφάλαια είτε κλείνοντας θέσεις. Εάν η κλήση περιθωρίου ασφάλισης δεν επιλυθεί πριν από τη δεδομένη προθεσμία, θα πρέπει να παρέμβουμε εμείς.

Επιπλέον, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την επαναγορά των σχετικών μετοχών για να κλείσουμε τη θέση σας σε ανοικτή θέση πώλησης ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που δεν κλείσετε την ανοικτή θέση εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, μπορούμε να εξαγοράσουμε τις μετοχές για λογαριασμό σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Αξιόγραφα.

Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δεν έχουν συνταχθεί για συμβουλευτικούς σκοπούς, ούτε σκοπεύουν να συστήσουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Μπορεί να χάσετε (ένα μέρος) της κατάθεσής σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.