Τι είναι τα ETC και τα ETN;

Οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές είναι εξοικειωμένοι με τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds – ETF). Άλλα Διαπραγματεύσιμα Προϊόντα (Exchange Traded Products – ETP), όπως τα Προϊόντα Διαπραγματεύσιμου Χρέους (Exchange Traded Notes – ETN) ή τα Διαπραγματεύσιμα Εμπορεύματα (ETC) είναι λιγότερο οικεία. Παρουσιάζουμε αναλυτικότερα τους συγκεκριμένους χρεωστικούς τίτλους, έτσι ώστε να είστε σε θέση να αποφασίσετε εάν το χαρτοφυλάκιό σας θα επωφεληθεί από την επένδυση σε οποιονδήποτε από αυτούς.

Τι είναι τα Προϊόντα Διαπραγματεύσιμου Χρέους;

Τα Προϊόντα Διαπραγματεύσιμου Χρέους (ETN) είναι σχεδόν άγνωστοι τύποι χρεωστικών τίτλων. Αναπτύχθηκαν το 2006 από την Barclays Bank. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τους ιδιώτες επενδυτές να επενδύουν σε δυσπρόσιτους τίτλους. Τα ETN είναι σχεδιασμένα για να ακολουθούν τη συνολική απόδοση ενός υποκείμενου δείκτη της αγοράς ή άλλου δείκτη αναφοράς. Συνήθως δεν είναι ασφαλισμένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν προστατεύονται από εξασφάλιση, επειδή δεν διακρατούν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Αυτού του είδους το χρέος δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για τους δανειοδότες, καθότι δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι ο δανειολήπτης θα αποπληρώσει όλο το ποσό. Αντίστοιχα με τα ομόλογα, τα ETN μπορούν είτε να διακρατούνται έως τη λήξη είτε να αγοράζονται ή να πωλούνται κατά βούληση. Αυτός ο τύπος χρεωστικού τίτλου τίθεται συνεχώς υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Σε σύγκριση με τα ομόλογα, τα ETN δεν καταβάλλουν τόκους.

Κάθε ETN διαθέτει Βασικό Έγγραφο των Επενδυτών (Key Investor Document – KID). Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει το κόστος, την επενδυτική πολιτική και τους κινδύνους του προϊόντος. Οι αμοιβές χρηματιστών δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο KID αλλά είναι πιθανό να ισχύουν. Όλο αυτό το κόστος αντανακλάται στις αποδόσεις του επενδυτή.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της επένδυσης σε ETN;

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Διαφορετικά προϊόντα έχουν διαφορετικούς κινδύνους. Επενδύοντας σε ένα ETN, για παράδειγμα, είναι πιθανό να χάσετε το πλήρες ποσό που επενδύσατε συν τα έξοδα συναλλαγών που προέκυψαν. Με τις επενδύσεις σε ETN, υπάρχει ο κίνδυνος ο εκδότης (συνήθως τράπεζα) να πτωχεύσει και να μην είναι σε θέση να καταβάλει την αξία του ETN. Σε περίπτωση που ο δείκτης είτε υποχωρήσει είτε δεν καταγράψει αρκετή άνοδο ώστε να καλύψει τις αμοιβές συναλλαγών, το ποσό κατά τη λήξη θα είναι χαμηλότερο από το αρχικό ποσό της επένδυσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το ETN δεν θα είναι επικερδές. Επίσης, η αδυναμία πώλησης της θέσης στην αγορά σε οποιοδήποτε προτιμώμενο χρονικό σημείο είναι ένας από τους κινδύνους της επένδυσης σε ETN.

Τι είναι τα Διαπραγματεύσιμα Εμπορεύματα;

Το Διαπραγματεύσιμο Εμπόρευμα (Exchange Traded Commodity – ETC) είναι όνομα προϊόντος για συγκεκριμένο τύπο τίτλου. Ακολουθεί μεμονωμένα εμπορεύματα ή ένα καλάθι εμπορευμάτων. Ένα ETC μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να επενδύουν σε εμπορεύματα, όπως χρυσό, πετρέλαιο, μέταλλα, ενέργεια και ζωικό κεφάλαιο. Τα ETC επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύουν σε μεμονωμένες αγορές και, όπως και τα ETN, σε άλλα εμπορεύματα που συχνά είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι μεμονωμένοι επενδυτές. Αντίστοιχα με τα ETN, τα ETC αποτελούν και αυτά χρεωστικό τίτλο.

Παράδειγμα διαφορών ενός ΕΤΝ χρυσού και ενός ETC χρυσού.

Οι τιμές των ETC παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως προς την αξία, με βάση τις μεταβολές των τιμών των υποκείμενων εμπορευμάτων. Κατά κανόνα, εστιάζουν στην παρακολούθηση της ημερήσιας επίδοσης του υποκείμενου εμπορεύματος ή καλαθιού εμπορευμάτων, ενώ η μακροπρόθεσμη επίδοση συνήθως δεν εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της επένδυσης σε ETC;

Οι εκδότες των ETC επιβάλλουν χρέωση για την επένδυση σε αυτό. Το κόστος αυτό ενσωματώνεται στο προϊόν. Όπως και στην περίπτωση των ETN, το εν λόγω κόστος αναφέρεται στο έγγραφο KID, μαζί με την επενδυτική πολιτική και τους κινδύνους του προϊόντος. Οι αμοιβές χρηματιστών δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο KID αλλά είναι πιθανό να ισχύουν. Οι αμοιβές αυτές θα περιλαμβάνονται στο website του εκάστοτε χρηματιστή. Ένα ETC ακολουθεί, εξ ορισμού, την τιμή ενός εμπορεύματος ή δείκτη εμπορευμάτων, ενώ μια μετοχή αντιπροσωπεύει μικρό μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία. Όπως γνωρίζετε, οι επενδύσεις μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Ως επενδυτής σε ETC, είναι πιθανό να χάσετε το πλήρες ποσό που επενδύσατε συν τα έξοδα συναλλαγών που προέκυψαν.

Παρότι τα ETF, ETN και ETC είναι σχεδόν παρεμφερείς τύποι προϊόντων, ορισμένες συνθήκες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο και να μεταβάλλουν σημαντικά το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διερευνήσετε το προϊόν προτού το προσθέσετε στο χαρτοφυλάκιό σας. Μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου στο ενημερωτικό δελτίο και στο έγγραφο KID. Επισημαίνουμε και πάλι ότι είναι υψίστης σημασίας να τα διαβάσετε προσεκτικά προτού επενδύσετε.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.