Διαφορά μεταξύ accumulating ETFs και distributing ETFs

Έχετε δει ποτέ ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) με "ACC" ή "DIST" στο τέλος του ονόματός του; Αν γράφει 'ACC', σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ETF συσσώρευσης, και αν γράφει 'DIST', σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ETF διανομής. Αλλά τι ακριβώς είναι τα ETF συσσώρευσης και τα ETF διανομής; Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτούς τους τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Τι είναι ένα ETF?

Πριν εμβαθύνουμε περισσότερο στη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ETF, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι ένα ETF. Ένα ETF είναι ένα προϊόν που ακολουθεί έναν δείκτη, ένα εμπόρευμα, ένα ομόλογο ή μια σύνθεση προϊόντων. Μπορείτε να το φανταστείτε ως ένα καλάθι τίτλων.

Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα αμοιβαία κεφάλαια, τα ETF αγοράζονται και πωλούνται σε χρηματιστήριο. Η απόδοση ενός ETF ακολουθεί τις κινήσεις των τιμών των υποκείμενων προϊόντων του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, ένα ETF που παρακολουθεί τον δείκτη S&P 500 θα αποτελείται από κλάσματα μετοχών εταιρειών του εν λόγω δείκτη. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία σε ένα μόνο προϊόν, τα ETF σας δίνουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσετε εύκολα το χαρτοφυλάκιό σας σε προσιτή τιμή.

Είστε νέοι στις επενδύσεις ή θέλετε να μάθετε περισσότερα; Τότε, διαβάστε αυτό το άρθρο σχετικά με επενδύσεις σε ETFs.

Τι είναι ένα accumulating ETF?

Ένα accumulating ETF είναι ένα είδος ETF στο οποίο τυχόν μερίσματα που καταβάλλονται από τις υποκείμενες συμμετοχές του εντός του ETF επανεπενδύονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς επιπλέον έξοδα. Ως αποτέλεσμα, η αξία του ETF αυξάνεται.

Πως δουλεύει ένα accumulating ETF?

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ακριβώς λειτουργεί ένα συσσωρευτικό ETF, θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα. Αλλά πρώτα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την Καθαρή Αξία (NV) και την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV). Η NV είναι η συνολική αξία και η NAV είναι η NV διαιρεμένη με τον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

Σκεφτείτε τα εξής:

 • Ένα ETF έχει NV €500,000
 • Υπάρχουν 20.000 μετοχές σε κυκλοφορία, με αποτέλεσμα η NAV να ανέρχεται σε 25 ευρώ.
 • Το ETF αποτελείται από:
  • 600 μετοχές της εταιρείας Α αξίας 500 ευρώ ανά μετοχή
  • 2.000 μετοχές της εταιρείας Β αξίας 100 ευρώ ανά μετοχή
  • €0 σε μετρητά
 • Αγοράσατε μετοχές ETF αξίας 5.000 ευρώ, δηλαδή 200 μετοχές.

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία Α εκδίδει μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένου ότι το ETF έχει 600 μετοχές της Εταιρείας Α, διαθέτει τώρα 1.200 ευρώ σε μετρητά χάρη στο μέρισμα, με αποτέλεσμα η NV να ανέρχεται σε 501.200 ευρώ και η NAV σε 25,06 ευρώ. Η αξία του χαρτοφυλακίου σας είναι τώρα 5.012 € (25,06 €*200 μετοχές).

Το φαινόμενο του ανατοκισμού τίθεται σε λειτουργία όταν ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί τα 1.200 ευρώ σε μετρητά για την αγορά νέων μετοχών. Όταν εκδοθεί ένας άλλος γύρος μερισμάτων, αυτό θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο την NV, την NAV και την αξία του χαρτοφυλακίου σας, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τίποτα.

Τι είναι ένα distributing ETF?

Σε αντίθεση με τα ETF συσσώρευσης, τα ETF διανομής καταβάλλουν μερίσματα στους επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε ταμειακές ροές και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα που λαμβάνετε όπως εσείς επιλέξετε.

Ποιά είναι η διαφορλα μεταξύ accumulating ETFs και distributing ETFs?

Για λόγους σύγκρισης, χρησιμοποιούμε το ίδιο παράδειγμα από παραπάνω, ωστόσο το μέρισμα καταβάλλεται σε εσάς αντί να επανεπενδύεται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση, εξακολουθείτε να έχετε αξία χαρτοφυλακίου 5.012 €, αλλά έχετε μερίδια ETF αξίας 5.000 € και 12 € σε μετρητά.

Και στα δύο σενάρια αυτού του παραδείγματος, είτε πρόκειται για accumulating είτε για distributing ETF, η αξία του χαρτοφυλακίου ήταν τελικά 5.012 ευρώ. Ωστόσο, εάν δεν επανεπενδύσετε το μέρισμα του distributing ETF, τότε δεν θα επιτύχετε το αποτέλεσμα ανατοκισμού. Εάν αγοράσετε περισσότερες μετοχές ενός distributing ETF με το μέρισμα που καταβλήθηκε, το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα του συσσωρευτικού ETF, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν πρόσθετες αμοιβές που προκύπτουν (δηλ. έξοδα συναλλαγής).

Η επιλογή του αν θα επενδύσετε σε ETFs συσσώρευσης ή διανομής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τo επενδυτικό σας πλάνο. Για παράδειγμα, αν θέλετε οι επενδύσεις σας να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου χωρίς ενεργή διαχείρισή τους, μπορείτε να επιλέξετε ένα συσσωρευτικό ETF, ενώ αν θέλετε σταθερό παθητικό εισόδημα, μπορείτε να επιλέξετε ένα διανεμητικό ETF. Είναι επίσης φρόνιμο να εξετάσετε τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις, καθώς αυτές μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ETF.

Ποιοί είναι οι κίνδυνοι σχετικά με accumulating and distributing ETFs?

Τα ETFs συσσώρευσης έχουν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά, όπως κάθε επένδυση, δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας.Επίσης, σημειώστε ότι τα μερίσματα δεν είναι ποτέ εγγυημένα. Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να αναστείλουν, να μειώσουν ή να καταργήσουν τις πληρωμές μερισμάτων.

Μπορώ να επενδύσω σε accumulating και distributing ETFs με την DEGIRO?

Στη DEGIRO, κάνουμε εύκολη και προσιτή την επένδυση σε ETFs συσσώρευσης και διανομής. Διαθέτουμε μάλιστα έναν αριθμό accumulating και distributing ETFs στη βασική μας λίστα ETFs. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – IE00B5BMR087 – Xetra
 • iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) – IE00BQT3WG13 – Xetra
 • iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD (Acc) – IE00B3WJKG14 – Xetra
 • iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) – IE00B6R52036 – Xetra
 • iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD (Acc) – IE00B6R51Z18 – Xetra
 • Lyxor New Energy UCITS ETF Dist – FR0010524777 – Xetra
 • Lyxor World Water UCITS ETF - Dist – FR0010527275 – Xetra
 • iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) – IE00B66F4759 – Xetra
 • Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dist – IE00BWTN6Y99 – Xetra
 • iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) – IE00B1TXK627 – Xetra

Ελέγξτε την ακόλουθη σελίδα για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τον πλήρη κατάλογο της Βασικής λίστας ETFs.

Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δεν έχουν συνταχθεί για συμβουλευτικούς σκοπούς, ούτε σκοπεύουν να συστήσουν επενδύσεις. Λάβετε υπόψη ότι τα γεγονότα ενδέχεται να έχουν αλλάξει από την αρχική συγγραφή του άρθρου. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Μπορεί να χάσετε (ένα μέρος) της κατάθεσής σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.