Τι ακριβώς είναι τα μερίδια και οι μετοχές;

Όταν μια εταιρεία χρειάζεται ρευστότητα, μπορεί να πάρει δάνειο από την τράπεζα. Μια άλλη επιλογή είναι η έκδοση μετοχών. Όταν αγοράζετε μετοχές, επενδύετε τα χρήματά σας σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Όταν μια εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, η εταιρεία λαμβάνει τα χρήματα που επενδύονται από εσάς (και από άλλους επενδυτές). Ο αγοραστής μιας μετοχής ονομάζεται μέτοχος. Σε αντάλλαγμα για την επένδυσή σας, γίνεστε συνιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας. Τα κέρδη και οι ζημίες της εταιρείας αποτυπώνονται συχνά στη μετοχή. Στην πράξη, μια μετοχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια (διαπραγματεύσιμη) απόδειξη ότι κατέχετε μέρος του κεφαλαίου μιας εταιρείας.

Μία μετοχή είναι ένα μικρό κομμάτι μίας εταιρείας που μπορείτε να κατέχετε

Τι καθορίζει την τιμή και την αξία μιας μετοχής;

Η τιμή μιας μετοχής καθορίζεται από την τελευταία συναλλαγή. Μια συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ο αγοραστής και ο πωλητής καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά την τιμή. Όπως και με πολλά άλλα προϊόντα, η τιμή συχνά επηρεάζεται από την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, όσο περισσότερα άτομα θέλουν να αγοράσουν μια μετοχή, τόσο υψηλότερη είναι η τιμή. Η προσδοκία (κέρδους) της σχετικής εταιρείας συχνά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Είναι υψηλή η πρόβλεψη κέρδους; Τότε, είναι πολύ πιθανή η αύξηση της ζήτησης. Η τιμή της μετοχής μπορεί να διαφέρει κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης.

Θεωρητικά, τα κέρδη είναι αυτά που επηρεάζουν την αποτίμηση των επενδυτών όσον αφορά μια εταιρεία, όμως υπάρχουν και άλλοι δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για την πρόβλεψη της τιμής μιας μετοχής. Μην ξεχνάτε ότι η γνώμη, η στάση και οι προσδοκίες των επενδυτών είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν εντέλει τις τιμές των μετοχών. Κάθε επενδυτής, όπως εσείς, θα λάβει υπ’ όψιν του τα προσδοκώμενα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας. Με βάση τα παραπάνω, μπορείτε να προσδιορίσετε την αξία της μετοχής και να αποφασίσετε αν η τρέχουσα τιμή είναι πολύ υψηλή, πολύ χαμηλή ή ιδανική. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να επιλέξετε τις πρώτες σας μετοχές, δείτε αυτό το βίντεο.

Πότε είναι κερδοφόρες οι μετοχές;

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από τις μετοχές με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη διαπραγμάτευση των μετοχών. Η τιμή παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω της προαναφερθείσας προσφοράς και ζήτησης. Αν πουλήσετε μια μετοχή σε τιμή υψηλότερη από την τιμή στην οποία την αγοράσατε, τότε, όπως είναι λογικό, βγάζετε κέρδος. Βέβαια, ισχύει και το αντίστροφο. Αν πουλήσετε τη μετοχή σας σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή αγοράς, τότε χάνετε χρήματα.

Ένας δεύτερος τρόπος για να επωφεληθείτε από μια μετοχή είναι μέσω των μερισμάτων. Οι εταιρείες που εκδίδουν μετοχές μπορούν να επιλέξουν τη διανομή κερδών με τη μορφή μερίσματος. Όταν λαμβάνετε μερίσματα, αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή μετρητών ή μετοχών. Αν μια εταιρεία εκδώσει ένα μέρισμα, θα αποφασίσει ποιο θα είναι το ποσοστό που θα καταβληθεί.

Πού μπορείτε να αγοράσετε μετοχές

Όταν υποβάλετε μια εντολή στην DEGIRO για την αγορά ή την πώληση μιας μετοχής, η εντολή σας διαβιβάζεται σε ένα χρηματιστήριο. Αυτό είναι το μέρος όπου πραγματοποιείται διαπραγμάτευση μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εδώ ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Το αν θα εκτελεσθεί η εντολή σας εξαρτάται από τις εντολές των υπόλοιπων επενδυτών που συναλλάσσονται στη χρηματιστηριακή αγορά. Ορισμένες μετοχές μπορεί να προσφέρονται σε πολλά χρηματιστήρια. Για παράδειγμα, η μετοχή Marks & Spencer προσφέρεται τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange – LSE) όσο και στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης (Börse Frankfurt). Για να μάθετε πώς μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μια μετοχή, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση μετοχών μέσω της πλατφόρμας DEGIRO, παρακολουθήστε το ακολουθο βίντεο.

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν χρηματιστηριακές εταιρείες ώστε να μπορούν να κάνουν συναλλαγές στα χρηματιστήρια.

Τα είδη των μετοχών

Τα μερίδια και οι μετοχές είναι συνώνυμοι όροι και μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους. Τα δύο βασικά είδη των μετοχών είναι οι κοινές μετοχές και οι προνομιούχες μετοχές.

Κοινές μετοχές

Όπως υποδηλώνει και η ονομασία τους, οι κοινές μετοχές εμφανίζονται πιο συχνά από τις προνομιούχες μετοχές, καθώς η πλειονότητα των μετοχών προς πώληση εκδίδονται σε αυτήν τη μορφή. Μια βασική διαφορά μεταξύ των κοινών και των προνομιούχων μετοχών αφορά τα δικαιώματα ψήφου. Οι κάτοχοι των κοινών μετοχών κατά κανόνα λαμβάνουν δικαιώματα ψήφου για εταιρικά ζητήματα, όπως την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Επομένως, αυτοί οι μέτοχοι έχουν λόγο στις πολιτικές και στη διαχείριση της εταιρείας. Όταν αγοράζετε μία μετοχή, συνήθως λαμβάνετε μία ψήφο.

Προνομιούχες μετοχές

Σε αντίθεση με τις κοινές μετοχές, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών δεν λαμβάνουν δικαιώματα ψήφου. Ωστόσο, οι προνομιούχες μετοχές έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα. Οι επενδυτές προνομιούχων μετοχών έχουν συνήθως εγγυημένο σταθερό μέρισμα εις το διηνεκές, όπως συμβαίνει με τα ομόλογα. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών μπορούν επίσης να λάβουν μερίσματα, τα οποία όμως είναι συνήθως κυμαινόμενα και δεν είναι ποτέ εγγυημένα. Επιπλέον, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών έχουν προτεραιότητα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών κατά την εξαγορά των μετοχών τους, σε περίπτωση που μια εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση. Επομένως, έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανακτήσουν τουλάχιστον μέρος των χρημάτων τους σε σχέση με τους κατόχους κοινών μετοχών.

Τι είναι το μετοχικό κεφάλαιο;

Μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε οι ίδιοι μετοχές, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αγοράσετε μετοχές μέσω ενός μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα επενδυτικό κεφάλαιο που επενδύει συγχρόνως σε αρκετές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιό σας διαφοροποιείται αυτομάτως και πραγματοποιείται διασπορά του κινδύνου της επένδυσής σας. Σε αυτό το βίντεο από την Ακαδημία Επενδυτών μας θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διασπορά κινδύνου. Για εσάς, ως ιδιώτη επενδυτή, ένα πλεονέκτημα της επένδυσης σε μετοχικό κεφάλαιο είναι το γεγονός ότι τη διαχείριση του κεφαλαίου επιτελεί ο διαχειριστής κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, ένα μειονέκτημα ενδεχομένως να είναι το σχετικά υψηλό κόστος που καταβάλλετε για την εργασία του διαχειριστή κεφαλαίου. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) είναι παρόμοια εναλλακτική με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Πρόκειται για κεφάλαια εισηγμένα στο χρηματιστήριο που ακολουθούν έναν δείκτη, μια περιοχή ή έναν τομέα. Τα ΔΑΚ διακινούνται στην αγορά ως μετοχές. Διαβάστε περισσότερα για τα ΔΑΚ εδώ.

Ο κίνδυνος της επένδυσης σε μετοχές

Η αγορά μετοχών μπορεί να είναι επικερδής αλλά ενέχει κινδύνους. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Με τις μετοχές, για παράδειγμα, ο κίνδυνος τιμών είναι σημαντικός παράγοντας. Η μετοχή που αγοράζετε σήμερα μπορεί να μην έχει καμία αξία αύριο. Εκτός από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα πτώχευσης της εταιρείας. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους σημαντικούς παράγοντες. Είναι χρήσιμο να καθορίσετε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα σας ταιριάζουν καλύτερα. Επίσης, δεν συνιστάται η επένδυση χρημάτων τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Δεν ξέρετε σε τι να επενδύσετε; Αυτό το βίντεο στην Ακαδημία Επενδυτών μας μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Επενδύσεις σε μετοχές σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς

Το χρηματιστήριο μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, ο πρώτος είναι η οικονομική κατάσταση. Συνήθως, οι οικονομικές επιδόσεις και η χρηματιστηριακή αγορά συμβαδίζουν. Όταν η οικονομία αναπτύσσεται, κατά συνέπεια και η χρηματιστηριακή αγορά αποδίδει καλά. Να τι μπορούμε να δούμε όταν η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε άνοδο:

  • Αύξηση του ΑΕΠ: οι επιχειρήσεις παράγουν περισσότερο, αναπτύσσονται και επεκτείνονται.
  • Έκδοση νέων μετοχών: οι εταιρείες δημιουργούν περισσότερα κεφάλαια και αυξάνουν την κεφαλαιοποίησή τους.
  • Αύξηση της αξίας της μετοχής: όταν υπάρχουν περισσότεροι αγοραστές από ό,τι πωλητές μιας μετοχής, η τιμή της μετοχής αυξάνεται, δημιουργώντας περισσότερο πλούτο για όσους έχουν επενδύσει σε αυτήν.
  • Περισσότερη εμπιστοσύνη: οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις αγορές και είναι πιο πιθανό να επενδύσουν.

Τι συμβαίνει όμως όταν οι συνθήκες της αγοράς, από την άλλη πλευρά, δεν είναι θετικές; Όπως γνωρίζουμε, η οικονομία είναι κυκλική. Η στασιμότητα και η ύφεση μπορούν να εναλλάσσονται με φάσεις ανάπτυξης. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να συμβούν:

  • Δυσπιστία: όταν οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι ευνοϊκές, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές μειώνεται.
  • Πτώση των τιμών των μετοχών: οι τιμές των μετοχών μπορεί να μειωθούν. Για παράδειγμα, αν υπάρξει πετρελαϊκή κρίση, οι μετοχές που σχετίζονται με το πετρέλαιο θα πέσουν αναπόφευκτα σε τιμές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα χρηματοδότησης για την εταιρεία.
  • Κεφάλαιο που επενδύεται σε μετοχές : (Επενδυτικές) εταιρείες μπορεί να περιορίσουν τις επενδύσεις σε μετοχές όταν βλέπουν μικρές δυνατότητες ανάπτυξης και να αποφασίσουν να διατηρήσουν αντ' αυτού μετρητά ή ισοδύναμα, δημιουργώντας περαιτέρω καθοδική πίεση στις τιμές.

Η πρόβλεψη των συνθηκών της αγοράς δεν είναι πάντα εύκολη. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ανάλυση και τη θεμελιώδη ανάλυση για να αναλύσετε τις κινήσεις των τιμών των μετοχών. Αυτοί οι τύποι ανάλυσης μπορούν να σας βοηθήσουν να προβλέψετε τις νέες διακυμάνσεις των τιμών.

Επενδύσεις σε μετοχές: οι συμβουλές μας

  • Μην αγοράσετε απλά μία ή πολλές μετοχές. Πραγματοποιήστε διασπορά του κινδύνου σας, επενδύοντας σε διάφορα είδη εταιρειών ή κλάδων.
  • Μην επενδύετε χρήματα τα οποία μπορεί να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα. Να σκέφτεστε μακροπρόθεσμα όταν αγοράζετε μετοχές.
  • Επιλέξτε συνειδητά τις εταιρείες από τις οποίες θέλετε να αγοράσετε μετοχές. Κάντε έρευνα και αντλήστε πληροφορίες για την εταιρεία και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.

Ενδιαφέρουσα πληροφορία:

Η πρώτη μετοχή στον κόσμο εκδόθηκε στην Ολλανδία από την ολλανδική εταιρεία ανατολικών Ινδιών. Με την πρώτη τους έκδοση το 1606, εισπράχθηκαν περισσότερα από 6 εκατομμύρια φιορίνια, τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.