Τι είναι τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και πώς επενδύει κανείς σε αυτά;

Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών είναι ένα είδος σύμβασης δικαιωμάτων προαίρεσης που χρησιμοποιεί μετοχές ως υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται για τον συνηθέστερο τύπο παραγώγου μετοχών. Όπως κάθε άλλο δικαίωμα προαίρεσης, μια θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης μετοχών παρέχει στον επενδυτή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πωλήσει την υποκείμενη μετοχή σε καθορισμένη τιμή άσκησης κατά την ή πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Ο αγοραστής καταβάλλει μια τιμή για το δικαίωμα που παρέχει ένα δικαίωμα προαίρεσης μετοχών. Η τιμή αυτή είναι επίσης γνωστή ως «ασφάλιστρο». Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν δικαιώματα προαίρεσης μετοχών για να αποκτούν έκθεση σε μια μετοχή, χωρίς ουσιαστικά να αγοράζουν ή να πωλούν τη μετοχή. Αντίστοιχα με με άλλα είδη δικαιωμάτων προαίρεσης, ένα συμβόλαιο περιέχει συνήθως 100 μετοχές.

Οι επενδυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης μετοχών για να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ανοίγματα δικαιωμάτων προαίρεσης. Με την τεχνική αυτή, οι επενδυτές συνδυάζουν θέσεις αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης με διαφορετικές τιμές άσκησης και ημερομηνίες λήξης. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να αντλήσουν κέρδος από τα ασφάλιστρα των δικαιωμάτων προαίρεσης με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο.

Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θεωρούνται γενικώς κατάλληλα για επενδυτές οι οποίοι μπορούν να υποστούν την απώλεια κεφαλαίου και διαθέτουν προηγμένες γνώσεις σχετικά με αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν. Η απώλεια κεφαλαίου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αρχική επένδυση. Γενικά, οι επενδυτές που επενδύουν σε αυτά τα προϊόντα διαθέτουν σχετικά βραχύ επενδυτικό ορίζοντα (μικρότερο των πέντε ετών). Ορισμένα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με άλλα. Μπορείτε να βρείτε τον δείκτη κινδύνου κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος στο Βασικό Έγγραφο των Επενδυτών (Key Investor Document – KID), ένα τρισέλιδο έγγραφο το οποίο περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που συνδέονται με το προϊόν. Εκτός από το KID, πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της σύμβασης και το υποκείμενο στοιχείο συνήθως παρέχονται στο website του χρηματιστηρίου.

Επενδύσεις σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών μέσω της DEGIRO

Εάν αγοράσετε ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε τις υποκείμενες μετοχές στην τιμή άσκησης. Όταν η τιμή των υποκείμενων μετοχών στην αγορά είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης ενός δικαιώματος προαίρεσης αγοράς, το δικαίωμα προαίρεσης θεωρείται ότι έχει «θετική εσωτερική αξία». Με την DEGIRO, οι θέσεις σας σε δικαιώματα προαίρεσης με θετική εσωτερική αξία δεν εκτελούνται αυτόματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα προαίρεσης, θα πρέπει να στείλετε e-mail στο Γραφείο Εντολών.

Λόγω της πολυπλοκότητας των δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν παρέχουν όλοι οι λογαριασμοί DEGIRO πρόσβαση σε αυτό το προϊόν. Μόνον οι πελάτες με λογαριασμό Active ή Trader μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρύ φάσμα παράγωγων προϊόντων. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, θα σας ζητηθεί πρώτα να συμπληρώσετε ένα σύντομο τεστ γνώσεων στον λογαριασμό σας, το οποίο μπορεί να υποδείξει κατά πόσον οι γνώσεις σας επαρκούν για να επενδύσετε στα συγκεκριμένα προϊόντα. Μόλις ολοκληρώσετε με επιτυχία το τεστ, τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών ενεργοποιούνται στον λογαριασμό σας DEGIRO.

Επισκεφθείτε αυτή την σελίδα για να βρείτε τις ώρες συναλλαγών για παράγωγα σε χρηματιστήρια όπως το Euronext.

Κίνδυνος και ανταμοιβή

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ανταποδοτικές, αλλά ενέχουν κινδύνους. Όπως όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, οι επενδύσεις σε δικαιώματα προαίρεσης μετοχών εμπεριέχουν τον κίνδυνο απώλειας. Με μια θέση αγοράς σε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης ή αγοράς, η μέγιστη απώλεια είναι το ασφάλιστρο που καταβάλατε. Εάν έχετε θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης, το μέγιστο κέρδος είναι το ασφάλιστρο που λάβατε όταν πωλήσατε (εκδώσατε) το δικαίωμα προαίρεσης, είτε πρόκειται για δικαίωμα προαίρεσης αγοράς είτε για δικαίωμα προαίρεσης πώλησης. Από την άλλη πλευρά, η μέγιστη απώλεια έχει όντως διαφορά. Μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς έχει απεριόριστη δυνητική ζημία. Όσον αφορά μια θέση πώλησης σε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης, η μέγιστη απώλεια ισούται με την τιμή εκτέλεσης επί το μέγεθος της σύμβασης και τον αριθμό των συμβάσεων που διαθέτει ο επενδυτής σε μια θέση, μείον το ασφάλιστρο που έχει εισπραχθεί.

Επενδύσεις στην DEGIRO

Στην DEGIRO, διαχειριζόμαστε με ειλικρίνεια και διαφάνεια τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις. Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ορισμένους παράγοντες. Θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε το μέγεθος του κινδύνου που είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα ταιριάζουν στις γνώσεις σας. Επιπρόσθετα, δεν συνιστάται η επένδυση χρησιμοποιώντας χρήματα τα οποία ενδεχομένως να χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα ή η ανάληψη θέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα πάντα ξεκινούν από την απόφαση του τι είδους επενδυτής θέλετε να είστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στα έγγραφα Πληροφοριών για τις υπηρεσίες επενδυτών ή στην ειδική ιστοσελίδα για τους κινδύνους .

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν δωρεάν λογαριασμό και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Ας ξεκινήσουμε

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 90+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.