Χειρισμός Νομίσματος

Στο DEGIRO μπορείτε να επενδύσετε σε χρηματιστήρια από όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι για προϊόντα που έχουν οριστεί σε ξένο νόμισμα, μπορεί να χρειαστεί να μετατρέψετε τα κεφάλαιά σας. Η DEGIRO προσφέρει δύο τρόπους. Αυτό το βίντεο οδηγιών θα σας βοηθήσει να μάθετε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

Προσέξτε ότι έχουμε ξεκινήσει την λειτουργία της καινούργιας πλατφόρμας. Επομένως, κάποια από τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο, όπως η καθοδήγηση, μπορεί να μην είναι ενημερωμένα. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές γενικά στις λειτουργίες της πλατφόρμας.

backtotop

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.