01 Τι είδους επενδυτής είστε;

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε μόλις αρχίσετε να επενδύετε. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι η επιλογή ποιου είδους επενδυτή που θέλετε να είστε. Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ σας; Θα είστε ενεργός ή παθητικός επενδυτής; Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να καθορίσετε το είδος του επενδυτή που είστε.

Έκδοση κειμένου

Ο επενδυτής σκέπτεται για μια ενεργή ή παθητική επενδυτική στρατηγική.

Είσοδος στις χρηματαγορές

Μόλις αρχίσετε να επενδύετε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε. Αλλά όλα αρχίζουν με τη σκέψη για το είδος του επενδυτή που θέλετε να είστε. Αυτό το μάθημα θα εξετάσει τι μπορείτε να εξετάσετε ενώ ξεκινάτε, και ποια διαφορετικά στυλ επενδύσεων μπορούν να εντοπιστούν.

Επένδυση ή αποταμίευση

Ίσως διατηρούσατε μόνο έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου μέχρι τώρα. Αλλά οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται. Όταν εξετάζετε τη μέση χρηματιστηριακή απόδοση σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι εμφανές ότι έχει αποδώσει υψηλότερο ποσοστό από το μέσο αποταμιευτικό λογαριασμό. Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτικοί λογαριασμοί έχουν γίνει πιο δημοφιλείς. Σε αυτά τα μαθήματα, θα μιλήσουμε περισσότερο για το πώς λειτουργούν οι λογαριασμοί επενδύσεων και ποια διαφορετικά είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων μπορείτε να αγοράσετε.

Σκέψεις

Πριν αρχίσετε να επενδύετε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Βοηθά να σκεφτείτε το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε και ποια είδη προϊόντων ταιριάζουν καλύτερα για την επίτευξη των στόχων σας. Για παράδειγμα, εάν αρχίσετε να επενδύετε όταν είστε νεότεροι, αυτό προσδιορίζει μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα. Αυτό οφείλεται στον επιπλέον χρόνο που έχετε σε περίπτωση που πρέπει να ανακάμψετε από μια φθίνουσα χρηματιστηριακή αγορά. Συγκριτικά, πρέπει να είστε πρόθυμοι να αναλάβετε υψηλότερο βαθμό κινδύνου για περισσότερες αποδόσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στυλ επενδύσεων

Επειδή οι επενδυτές θα έχουν διαφορετικούς στόχους και στρατηγικές, μπορεί να αναγνωριστεί ένας αριθμός επενδυτικών στυλ. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες, ενεργητική και παθητική επένδυση.

Οι ενεργοί επενδυτές επιδιώκουν την υψηλή απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ενεργή επένδυση είναι επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση ή κερδοσκοπία. Αυτοί οι επενδυτές θα ξοδεύουν το χρόνο τους για την παρακολούθηση των χρηματιστηρίων, ανταποκρινόμενοι στις κινήσεις των αγορών και μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα δικαιώματα προαίρεσης και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Εδώ, η εστίαση είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη και με στόχο την λήψη υψηλότερη απόδοση από τον μέσο όρο της αγοράς. Απαιτείται σημαντικός χρόνος και γνώση. Επομένως, αυτό το επενδυτικό στυλ δεν είναι συνήθως κατάλληλο για έναν αρχάριο επενδυτή.

οι παθητικοί επενδυτές στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η παθητική επένδυση επικεντρώνεται περισσότερο στην επένδυση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτοί που ακολουθούν ένα παθητικό στυλ θα αγοράζουν λιγότερο ασταθή και πιο διαφοροποιημένα προϊόντα για να κατανείμουν τον κίνδυνο σε όλες τις επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι απώλειες απλών μετοχών με διακύμανση μπορούν να αντισταθμιστούν από τα κέρδη των άλλων. Η έρευνα απαιτείται λιγότερο συχνά και η αγορά δεν χρειάζεται να παρακολουθείται συνεχώς. Για να σας βοηθήσουμε με αυτό, υπάρχουν χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα trackers για να αγοράσετε ένα καλάθι μετοχών με μία μόνο θέση. Πραγματοποιώντας τη διασπορά των επενδύσεών σας με τον τρόπο αυτό, οι αποδόσεις θα ακολουθούν περισσότερο τον μέσο όρο της αγοράς. Αυτή η μέθοδος επένδυσης έχει γίνει όλο και πιο εύκολη και για το λόγο αυτό είναι δημοφιλής για τους αρχάριους επενδυτές.

Στη συνέχεια

Αν σκοπεύετε να αρχίσετε να διαχειρίζεστε το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να το κάνετε αυτό με βάση το επενδυτικό στυλ που σας ταιριάζει καλύτερα. Στα επερχόμενα μαθήματα, θα μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί αυτό και για τους διάφορους τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι διαθέσιμοι. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη βασικά στοιχεία της αγοράς και πώς μπορείτε να ξεκινήσετε να επενδύετε.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε μόλις αρχίσετε να επενδύετε. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι η επιλογή ποιου είδους επενδυτή που θέλετε να είστε. Ποιο είναι το επενδυτικό προφίλ σας; Θα είστε ενεργός ή παθητικός επενδυτής; Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να καθορίσετε το είδος του επενδυτή που είστε.

Έκδοση κειμένου

Ο επενδυτής σκέπτεται για μια ενεργή ή παθητική επενδυτική στρατηγική.

Είσοδος στις χρηματαγορές

Μόλις αρχίσετε να επενδύετε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε. Αλλά όλα αρχίζουν με τη σκέψη για το είδος του επενδυτή που θέλετε να είστε. Αυτό το μάθημα θα εξετάσει τι μπορείτε να εξετάσετε ενώ ξεκινάτε, και ποια διαφορετικά στυλ επενδύσεων μπορούν να εντοπιστούν.

Επένδυση ή αποταμίευση

Ίσως διατηρούσατε μόνο έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου μέχρι τώρα. Αλλά οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται. Όταν εξετάζετε τη μέση χρηματιστηριακή απόδοση σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι εμφανές ότι έχει αποδώσει υψηλότερο ποσοστό από το μέσο αποταμιευτικό λογαριασμό. Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι επενδυτικοί λογαριασμοί έχουν γίνει πιο δημοφιλείς. Σε αυτά τα μαθήματα, θα μιλήσουμε περισσότερο για το πώς λειτουργούν οι λογαριασμοί επενδύσεων και ποια διαφορετικά είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων μπορείτε να αγοράσετε.

Σκέψεις

Πριν αρχίσετε να επενδύετε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Βοηθά να σκεφτείτε το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε και ποια είδη προϊόντων ταιριάζουν καλύτερα για την επίτευξη των στόχων σας. Για παράδειγμα, εάν αρχίσετε να επενδύετε όταν είστε νεότεροι, αυτό προσδιορίζει μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα. Αυτό οφείλεται στον επιπλέον χρόνο που έχετε σε περίπτωση που πρέπει να ανακάμψετε από μια φθίνουσα χρηματιστηριακή αγορά. Συγκριτικά, πρέπει να είστε πρόθυμοι να αναλάβετε υψηλότερο βαθμό κινδύνου για περισσότερες αποδόσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στυλ επενδύσεων

Επειδή οι επενδυτές θα έχουν διαφορετικούς στόχους και στρατηγικές, μπορεί να αναγνωριστεί ένας αριθμός επενδυτικών στυλ. Αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες, ενεργητική και παθητική επένδυση.

Οι ενεργοί επενδυτές επιδιώκουν την υψηλή απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ενεργή επένδυση είναι επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση ή κερδοσκοπία. Αυτοί οι επενδυτές θα ξοδεύουν το χρόνο τους για την παρακολούθηση των χρηματιστηρίων, ανταποκρινόμενοι στις κινήσεις των αγορών και μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα δικαιώματα προαίρεσης και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Εδώ, η εστίαση είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη και με στόχο την λήψη υψηλότερη απόδοση από τον μέσο όρο της αγοράς. Απαιτείται σημαντικός χρόνος και γνώση. Επομένως, αυτό το επενδυτικό στυλ δεν είναι συνήθως κατάλληλο για έναν αρχάριο επενδυτή.

οι παθητικοί επενδυτές στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η παθητική επένδυση επικεντρώνεται περισσότερο στην επένδυση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτοί που ακολουθούν ένα παθητικό στυλ θα αγοράζουν λιγότερο ασταθή και πιο διαφοροποιημένα προϊόντα για να κατανείμουν τον κίνδυνο σε όλες τις επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι απώλειες απλών μετοχών με διακύμανση μπορούν να αντισταθμιστούν από τα κέρδη των άλλων. Η έρευνα απαιτείται λιγότερο συχνά και η αγορά δεν χρειάζεται να παρακολουθείται συνεχώς. Για να σας βοηθήσουμε με αυτό, υπάρχουν χρηματοπιστωτικά μέσα όπως τα trackers για να αγοράσετε ένα καλάθι μετοχών με μία μόνο θέση. Πραγματοποιώντας τη διασπορά των επενδύσεών σας με τον τρόπο αυτό, οι αποδόσεις θα ακολουθούν περισσότερο τον μέσο όρο της αγοράς. Αυτή η μέθοδος επένδυσης έχει γίνει όλο και πιο εύκολη και για το λόγο αυτό είναι δημοφιλής για τους αρχάριους επενδυτές.

Στη συνέχεια

Αν σκοπεύετε να αρχίσετε να διαχειρίζεστε το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να το κάνετε αυτό με βάση το επενδυτικό στυλ που σας ταιριάζει καλύτερα. Στα επερχόμενα μαθήματα, θα μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί αυτό και για τους διάφορους τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι διαθέσιμοι. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη βασικά στοιχεία της αγοράς και πώς μπορείτε να ξεκινήσετε να επενδύετε.

Πρώτο μάθημα

backtotop

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα

Ανακαλύψτε γιατί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πελάτες επιλέγουν την πλατφόρμα συναλλαγών μας.

Ανοίξτε τώρα δωρεάν λογαριασμό

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.