Τι είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος;

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος, γνωστός και ως συναλλαγματικός κίνδυνος ή κίνδυνος συναλλάγματος, μπορεί να οριστεί ως ο κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών από την υποτίμηση του νομίσματος. Δεδομένου ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται συνεχώς, οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε διαφορετικά νομίσματα θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους όταν πραγματοποιούν επενδύσεις στο εξωτερικό. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις σας, τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

Πώς εκτίθενται οι επενδυτές στον συναλλαγματικό κίνδυνο;

Εάν αποφασίσετε να επενδύσετε σε ένα προϊόν που εκφράζεται σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, είτε πρόκειται για αγορά είτε για πώληση, η συναλλαγή θα γίνει στο εν λόγω νόμισμα. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθεί μετατροπή νομίσματος. Φυσικά, η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ή τυχόν διακυμάνσεις μπορούν να επηρεάσουν την τιμή που πληρώνετε καθώς και την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αφορά επίσης τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία αγοράζει υλικά στο εξωτερικό και το νόμισμα της χώρας αυτής ανατιμάται έναντι του τοπικού νομίσματος, η εταιρεία μπορεί να καταλήξει να πληρώνει περισσότερα για τα υλικά απ' ό,τι στο παρελθόν.

Γιατί αυξομειώνονται τα νομίσματα;

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις ξένες αγορές μπορεί να χάσουν ή να κερδίσουν από τη συναλλαγματική έκθεση. Η κατανόηση των λόγων για τους οποίους τα νομίσματα αυξομειώνονται μπορεί να σας βοηθήσει όταν δημιουργείτε το επενδυτικό σας σχέδιο και αποφασίζετε πόσο ρίσκο να αναλάβετε. Παρακάτω αναφέρονται τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους τα νομίσματα αυξομειώνονται:

 • Νομισματική πολιτική των χωρών : Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση του νομίσματος προσαρμόζοντας την προσφορά χρήματος ή αλλάζοντας τα επιτόκια.

  Οι χώρες μπορούν να επηρεάσουν την αξία του νομίσματός τους αγοράζοντας ή πουλώντας το. Σε γενικές γραμμές, μια χώρα πουλάει το νόμισμά της όταν θέλει να μειώσει την αξία του.

  Εάν το επιτόκιο μιας χώρας αυξηθεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανατίμηση (αύξηση της αξίας) του νομίσματός της. Τα υψηλά επιτόκια μπορούν να προσελκύσουν την εισροή χρημάτων σε μια χώρα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την αξία της. Αντίθετα, όταν το επιτόκιο μειώνεται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση (μείωση της αξίας) του νομίσματος.

 • Πληθωρισμός : Ο ρυθμός πληθωρισμού μετρά πόσο αυξάνεται η μέση τιμή ενός καλαθιού αγαθών σε μια χρονική περίοδο. Συνήθως, οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού έχουν χαμηλότερες νομισματικές αξίες. Για παράδειγμα, εάν τα ποσοστά πληθωρισμού αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, αυτό σημαίνει ότι η τιμή των βρετανικών αγαθών αυξάνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά και επομένως μπορεί να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για τη στερλίνα μπορεί να μειωθεί και συνεπώς η αξία της.

 • Τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση : Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες μιας χώρας επηρεάζουν το τοπικό νόμισμα. Σε γενικές γραμμές, εάν η χώρα είναι πολιτικά και οικονομικά σταθερή, οι επενδύσεις στη χώρα αυτή θεωρούνται πιο σταθερές. Ως αποτέλεσμα, η υψηλότερη ζήτηση οδηγεί σε υψηλότερη αξία του σχετικού νομίσματος.

  Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια ένταση, οι τοπικές συγκρούσεις ή ακόμη και οι πόλεμοι μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης ενός τοπικού νομίσματος. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο του συναλλαγματικού κινδύνου.

Είδη συναλλαγματικού κινδύνου

Υπάρχουν γενικά τρεις ταξινομήσεις του συναλλαγματικού κινδύνου: συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος μετατροπής και οικονομικός κίνδυνος. Ως επενδυτής, είναι σημαντικό να κατανοείτε και να εξετάζετε αυτούς τους κινδύνους όταν επενδύετε σε ξένα χρηματοπιστωτικά μέσα.

 • Ο συναλλακτικός κίνδυνος προκύπτει όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα προϊόν από άλλη χώρα και η τιμή είναι εκφρασμένη σε ξένο νόμισμα. Για παράδειγμα,

  αν το ξένο νόμισμα ανατιμηθεί έναντι του νομίσματος της χώρας σας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσετε περισσότερα στο νόμισμα της χώρας σας για να πραγματοποιήσετε τη συναλλαγή.

 • Ο κίνδυνος μετατροπής είναι ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν συναλλάσσονται με ξένα νομίσματα και έχουν ξένα περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς τους. Στην περίπτωση αυτή, όταν οι εταιρείες αναφέρουν τα κέρδη τους, συνήθως πρέπει να μετατρέψουν την αξία των ξένων περιουσιακών στοιχείων πίσω στο τοπικό νόμισμα. Όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αυξομειώνονται μεταξύ των χωρών, η αξία μετατροπής των περιουσιακών στοιχείων θα αυξομειωθεί επίσης. Ανάλογα με την κίνηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, θα αναφερθεί χρηματοοικονομικό κέρδος ή ζημία.

 • Ο οικονομικός κίνδυνος είναι σημαντικός όταν η αγοραία αξία επηρεάζεται από απροσδόκητες συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Αν και αναπόφευκτα, αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μια εταιρεία. Ο οικονομικός κίνδυνος αναφέρεται επίσης ως κίνδυνος πρόβλεψης.

Χειρισμός συναλλάγματος στη DEGIRO

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μπορούν να διεκπεραιωθούν με δύο τρόπους: χρησιμοποιώντας την επιλογή AutoFX ή κρατώντας ξένα κεφάλαια χειροκίνητα. Το AutoFX είναι η προεπιλεγμένη επιλογή και μετατρέπουμε αυτόματα το απαιτούμενο ποσό. Εάν πουλήσετε μια μετοχή, τα έσοδα θα μετατραπούν επίσης πίσω στο βασικό σας νόμισμα. Με τη χειροκίνητη διακράτηση συναλλάγματος, έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε χειροκίνητα κεφάλαια και να κρατήσετε ξένο νόμισμα στο λογαριασμό σας. Εάν συναλλάσσεστε συχνά σε ξένα νομίσματα, η λειτουργία Χειροκίνητης διακράτησης μπορεί να είναι μια πιο αποδοτική επιλογή. Μια επισκόπηση των χρεώσεων και για τις δύο επιλογές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας Χρεώσεις.

Άνοιγμα λογαριασμού

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.