10 Ποιο είναι το πλάνο σου;

Τώρα που έχουμε συζητήσει τα βασικά στοιχεία των επενδύσεων, ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το επενδυτικό σας σχέδιο. Ορίζοντας στόχους και καθορίζοντας το χρονικό διάστημα για το οποίο θα επενδύσετε, μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα τον κίνδυνο που μπορεί να δικαιολογηθεί. Αυτό το βίντεο δείχνει πώς μπορείτε να καθορίσετε τους επενδυτικούς στόχους σας και να δημιουργήσετε ένα υγιές χαρτοφυλάκιο.

Έκδοση κειμένου

Μολύβι, χαρτί και αριθμομηχανή για να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε το επενδυτικό σας πλάνο.

Αρχίστε να σκέφτεστε μπροστά

Τώρα που έχουμε συζητήσει τα βασικά στοιχεία των επενδύσεων, ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το επενδυτικό σας σχέδιο. Καθορίζοντας τους στόχους και καθιστώντας σαφές για πόσο καιρό θα επενδύσετε, μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα τον κίνδυνο που μπορείτε να δικαιολογήσετε. Κάνοντας ένα επενδυτικό σχέδιο βοηθάει σε αυτό.

Επενδυτικοί στόχοι

Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε τους επενδυτικούς στόχους σας. Όπως η μελλοντική εκπαίδευση των παιδιών. Αλλά μπορείτε επίσης να επενδύσετε έχοντας στο μυαλό σας τη συνταξιοδότησή σας ή απλώς να προσπαθήσετε να επιτύχετε υψηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό, τι προσφέρει ο αποταμιευτικός σας λογαριασμός.

Στη συνέχεια, μπορείτε να εξετάσετε πόσο χρόνο θα κρατήσετε τα χρήματά σας επενδυμένα. Μπορείτε να μην αγγίξετε τις επενδύσεις σας για 20 χρόνια, ή θεωρείτε ότι πρέπει να είστε σε θέση να τα έχετε διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα; Αυτό το χρονικό πλαίσιο θα επηρεάσει επίσης το επίπεδο κινδύνου. Ως γενικός κανόνας, όσο πιο γρήγορα αναμένετε να χρειαστείτε ξανά τα χρήματα, τόσο μικρότερο κίνδυνο θα πρέπει να αναλάβετε για τις επενδύσεις σας. Αυτό συμβαίνει επειδή θα έχετε λιγότερο χρόνο για να ανακτήσετε από τυχόν απώλειες.

Επιλέγοντας το ύψος του κινδύνου και της διάρκειας των επενδύσεων.

Ως εκ τούτου, οι σημαντικοί λόγοι είναι οι στόχοι σας, ο επενδυτικός ορίζοντας και το προφίλ κινδύνου. Σημειώστε ότι με την επένδυση, ο κίνδυνος και η απόδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση που επιδιώκετε να επιτύχετε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός κινδύνου που πρέπει να πάρετε. Επομένως, εάν ορίσετε έναν φιλόδοξο στόχο για την απόδοσή σας, πρέπει να αποδεχτείτε ότι ο κίνδυνος που θα προκύψει θα είναι επίσης υψηλότερος.

Χτίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο

Το πώς θα διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας, βασίζεται στην προσωπική σας κατάσταση και προτίμηση. Ένα χαρτοφυλάκιο με αποστροφή κινδύνου, θα μπορούσε να βασιστεί περισσότερο σε λιγότερο ασταθή προϊόντα, όπως ομόλογα από σταθερές χώρες. Εκείνοι που επιδιώκουν υψηλότερο ποσοστό απόδοσης, θα μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο σε μετοχές, trackers και ομόλογα με υψηλότερο κίνδυνο. Φυσικά, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση και να συμπληρώσετε προϊόντα χαμηλού κινδύνου μαζί με αυτά που είναι υψηλότερου κινδύνου.

Η επένδυση σε διάφορους τομείς βοηθά στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας και στη διασπορά του κινδύνου.

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα μαθήματα, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί όταν διαφοροποιούνται οι επενδύσεις σας. Βοηθά επίσης να γνωρίζει κανείς, ότι ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές διαφορές στον κίνδυνο σε μια κατηγορία προϊόντων. Τα ομόλογα από σταθερές χώρες έχουν συνήθως χαμηλές αποδόσεις, αλλά και χαμηλό κίνδυνο. Το αντίθετο παρατηρείται συχνά με ομόλογα από εταιρείες ή λιγότερο σταθερές χώρες. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και με τας trackers. Ένα προϊόν tracker που ακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες μετοχές στον κόσμο, θα μπορούσε να σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Αλλά ένα tracker που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον διακυμάνσεις και κινδύνους. Φυσικά, δεν έχουν όλες οι μετοχές το ίδιο επίπεδο κινδύνου. Μια μεγάλη, εδραιωμένη επιχείρηση μπορεί να αποτελεί μια πιο σταθερή επένδυση από μια νέα start-up, αν και η τελευταία μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθεί με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Επαναξιολογήστε

Όταν δημιουργείται το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς τα αποτελέσματά σας με την πάροδο του χρόνου. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε αν η κατανομή των προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό σας παραμένει σύμφωνη με τους επενδυτικούς στόχους σας και επίσης να επανεκτιμήσετε εάν η προσωπική σας κατάσταση έχει αλλάξει.

Με ένα εξατομικευμένο επενδυτικό σχέδιο και τις βασικές αρχές που έχετε μάθει από αυτά τα μαθήματα, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αρχίσετε να επενδύετε μέσω της DEGIRO.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το Service Desk μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Τώρα που έχουμε συζητήσει τα βασικά στοιχεία των επενδύσεων, ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το επενδυτικό σας σχέδιο. Ορίζοντας στόχους και καθορίζοντας το χρονικό διάστημα για το οποίο θα επενδύσετε, μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα τον κίνδυνο που μπορεί να δικαιολογηθεί. Αυτό το βίντεο δείχνει πώς μπορείτε να καθορίσετε τους επενδυτικούς στόχους σας και να δημιουργήσετε ένα υγιές χαρτοφυλάκιο.

Έκδοση κειμένου

Μολύβι, χαρτί και αριθμομηχανή για να ξεκινήσετε να ετοιμάζετε το επενδυτικό σας πλάνο.

Αρχίστε να σκέφτεστε μπροστά

Τώρα που έχουμε συζητήσει τα βασικά στοιχεία των επενδύσεων, ένα τελευταίο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το επενδυτικό σας σχέδιο. Καθορίζοντας τους στόχους και καθιστώντας σαφές για πόσο καιρό θα επενδύσετε, μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα τον κίνδυνο που μπορείτε να δικαιολογήσετε. Κάνοντας ένα επενδυτικό σχέδιο βοηθάει σε αυτό.

Επενδυτικοί στόχοι

Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε τους επενδυτικούς στόχους σας. Όπως η μελλοντική εκπαίδευση των παιδιών. Αλλά μπορείτε επίσης να επενδύσετε έχοντας στο μυαλό σας τη συνταξιοδότησή σας ή απλώς να προσπαθήσετε να επιτύχετε υψηλότερο ποσοστό απόδοσης από ό, τι προσφέρει ο αποταμιευτικός σας λογαριασμός.

Στη συνέχεια, μπορείτε να εξετάσετε πόσο χρόνο θα κρατήσετε τα χρήματά σας επενδυμένα. Μπορείτε να μην αγγίξετε τις επενδύσεις σας για 20 χρόνια, ή θεωρείτε ότι πρέπει να είστε σε θέση να τα έχετε διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα; Αυτό το χρονικό πλαίσιο θα επηρεάσει επίσης το επίπεδο κινδύνου. Ως γενικός κανόνας, όσο πιο γρήγορα αναμένετε να χρειαστείτε ξανά τα χρήματα, τόσο μικρότερο κίνδυνο θα πρέπει να αναλάβετε για τις επενδύσεις σας. Αυτό συμβαίνει επειδή θα έχετε λιγότερο χρόνο για να ανακτήσετε από τυχόν απώλειες.

Επιλέγοντας το ύψος του κινδύνου και της διάρκειας των επενδύσεων.

Ως εκ τούτου, οι σημαντικοί λόγοι είναι οι στόχοι σας, ο επενδυτικός ορίζοντας και το προφίλ κινδύνου. Σημειώστε ότι με την επένδυση, ο κίνδυνος και η απόδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση που επιδιώκετε να επιτύχετε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός κινδύνου που πρέπει να πάρετε. Επομένως, εάν ορίσετε έναν φιλόδοξο στόχο για την απόδοσή σας, πρέπει να αποδεχτείτε ότι ο κίνδυνος που θα προκύψει θα είναι επίσης υψηλότερος.

Χτίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο

Το πώς θα διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας, βασίζεται στην προσωπική σας κατάσταση και προτίμηση. Ένα χαρτοφυλάκιο με αποστροφή κινδύνου, θα μπορούσε να βασιστεί περισσότερο σε λιγότερο ασταθή προϊόντα, όπως ομόλογα από σταθερές χώρες. Εκείνοι που επιδιώκουν υψηλότερο ποσοστό απόδοσης, θα μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο σε μετοχές, trackers και ομόλογα με υψηλότερο κίνδυνο. Φυσικά, μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση και να συμπληρώσετε προϊόντα χαμηλού κινδύνου μαζί με αυτά που είναι υψηλότερου κινδύνου.

Η επένδυση σε διάφορους τομείς βοηθά στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας και στη διασπορά του κινδύνου.

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα μαθήματα, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί όταν διαφοροποιούνται οι επενδύσεις σας. Βοηθά επίσης να γνωρίζει κανείς, ότι ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές διαφορές στον κίνδυνο σε μια κατηγορία προϊόντων. Τα ομόλογα από σταθερές χώρες έχουν συνήθως χαμηλές αποδόσεις, αλλά και χαμηλό κίνδυνο. Το αντίθετο παρατηρείται συχνά με ομόλογα από εταιρείες ή λιγότερο σταθερές χώρες. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και με τας trackers. Ένα προϊόν tracker που ακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες μετοχές στον κόσμο, θα μπορούσε να σας βοηθήσει να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Αλλά ένα tracker που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον διακυμάνσεις και κινδύνους. Φυσικά, δεν έχουν όλες οι μετοχές το ίδιο επίπεδο κινδύνου. Μια μεγάλη, εδραιωμένη επιχείρηση μπορεί να αποτελεί μια πιο σταθερή επένδυση από μια νέα start-up, αν και η τελευταία μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθεί με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Επαναξιολογήστε

Όταν δημιουργείται το χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να παρακολουθείτε συνεχώς τα αποτελέσματά σας με την πάροδο του χρόνου. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε αν η κατανομή των προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό σας παραμένει σύμφωνη με τους επενδυτικούς στόχους σας και επίσης να επανεκτιμήσετε εάν η προσωπική σας κατάσταση έχει αλλάξει.

Με ένα εξατομικευμένο επενδυτικό σχέδιο και τις βασικές αρχές που έχετε μάθει από αυτά τα μαθήματα, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αρχίσετε να επενδύετε μέσω της DEGIRO.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το Service Desk μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Τελευταίο μάθημα

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.