05 Τι καθορίζει την τιμή μίας μετοχής;

Ανεξάρτητα από το είδος του προϊόντος, όλα τα εισηγμένα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν μια τιμή. Μπορεί να αναρωτιέστε ποιοι παράγοντες καθορίζουν την τιμή μίας μετοχής, όπως της Volkswagen ή της Apple; Και τι προκαλεί την άνοδο ή την πτώση αυτής της τιμής; Αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσει πώς καθορίζεται η τιμή μίας μετοχής.

Έκδοση κειμένου

Η προσφορά και η ζήτηση απεικονίζονται σε κλίμακα για τον προσδιορισμό της τιμής μίας μετοχής

Τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων

Μετοχές, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης, όλα τα εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν μία τιμή. Παρόλα αυτά ποιοι παράγοντες καθορίζουν την τιμή μίας μετοχής όπως της Volkswagen ή της Shell; Τι προκαλεί την άνοδο ή την πτώση αυτής της τιμής;

Η αρχική τιμή

Για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση και να επεκταθεί, χρειάζεται ένας τρόπος χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της. Μία μέθοδος για μια επιχείρηση να συγκεντρώνει χρήματα είναι να εκδίδει μερίδια ή μετοχές στο κοινό με την καταγραφή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Αυτό θα επιτρέψει στο κοινό να επενδύσει χρήματα, με αντάλλαγμα ένα μικρό κομμάτι ιδιοκτησίας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης Initial Public Offering ή IPO. Συνήθως, γίνεται σε συνεργασία με μία ή περισσότερες επενδυτικές τράπεζες που ενεργούν ως εγγυήτρια μέρη. Αυτές οι τράπεζες εποπτεύουν τη διαδικασία κατά την αρχική αποτίμηση της εταιρείας πριν από την δημόσια έκδοση των μετοχών. Η τράπεζα θα αποδεσμεύσει ένα αρχικό εκτιμώμενο εύρος τιμών για την αξία του αξιογράφου, το οποίο οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν ως δείκτη κατά την εγγραφή τους για την πρώτη αγορά αυτών των αξιογράφων. Σύμφωνα με τη συμμετοχή των επενδυτών, καθορίζεται η τιμή εκκίνησης του αξιογράφου και τα πρώτες αξιόγραφα πωλούνται στο κοινό.

Κινήσεις

Μόλις η μετοχή εισαχθεί στο χρηματιστήριο, τότε η τιμή της θα καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς. Αυτό θα βασίζεται στη δημόσια αντίληψη και προσδοκία, στις ειδήσεις και στην απόδοση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν εμφανιστεί ένα σκάνδαλο, οι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν την εμπιστοσύνη τους και η τιμή των μετοχών σχεδόν σίγουρα θα ωθηθεί προς τα κάτω. Τα νέα θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Εάν ένα νέο φάρμακο λάβει έγκριση, τότε είναι πιθανό ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας παραγωγής θα αυξηθεί. Αν σε αντίθεση, αυτό απορριφθεί η τιμή των μετοχών θα αναμένεται να μειωθεί.

Μπορεί επίσης να υπάρξει επιρροή σε τομεακό επίπεδο. Εάν ένας πολιτικός εκπρόσωπος ανακοινώσει την προγραμματισμένη επέκταση σε μία υποδομή, είναι πιθανό να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών. Τέλος, οι γεωπολιτικοί και μακροοικονομικοί παράγοντες θα επηρεάσουν επίσης την τιμή μίας μετοχής. Κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής ανάπτυξης ή παρακμής, αναμένετε ότι οι τιμές των μετοχών θα αντιδράσουν αναλόγως.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς καθορίζεται από την τιμή της μετοχής πολλαπλασιασμένη με το ποσό των εκδομένων μετοχών.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς

Η τιμή μία μετοχής από μόνο της δεν αποτελεί δείκτη για τον τρόπο αποτίμησης της εταιρείας. Αυτό οφείλεται στο ότι η συνολική αγοραία αξία εξαρτάται από τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών. Έστω μια μετοχής αξίας 100 ευρώ, με 100.000 μετοχές , η συνολική χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται σε 10 εκατ. Ευρώ. Σε ένα άλλο παράδειγμα με τιμή ανά μετοχή μόλις 5 ευρώ, αλλά με έκδοση 30 εκατ., το συνολικό ανώτατο όριο της αγοράς είναι 150 εκατ. Ευρώ.

H τιμή bid είναι η καλύτερη προσφερόμενη τιμή και η τιμή ask είναι η χαμηλότερη τιμή. Το ενδιάμεσο ποσό ονομάζεται spread.

Bid and Ask τιμές

Η τιμή ανά μετοχή ονομάζεται επίσης προσφορά. Αυτή είναι η τελευταία τιμή για την οποία μία μετοχή έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και επομένως δεν υπάρχει εγγύηση για το ότι μπορείτε να τη διαπραγματευτείτε ξανά για το ίδιο ποσό. Οι τιμές προσφοράς και ζήτησης θα είναι πιο σχετικές με τη τοποθέτηση μίας εντολής εκείνη τη στιγμή. Η υψηλότερη τιμή που ένας αγοραστής είναι διατεθειμένος να πληρώσει για μία μετοχή ονομάζεται 'bid'. Η χαμηλότερη τιμή που ένας πωλητής είναι πρόθυμος να πουλήσει ονομάζεται 'ask'. Συχνά θα υπάρξει μια εξάπλωση μεταξύ αυτών των δύο τιμών. Για μετοχές όπου οι πιθανοί αγοραστές και πωλητές έχουν παρόμοιες προσδοκίες από την εταιρεία, αυτή η διαφορά μεταξύ bid-ask μπορεί να είναι πολύ μικρή. Για άλλες μετοχές, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική. Για παράδειγμα, εκείνα που δεν εμπορεύονται τόσο συχνά ή εκείνα όπου οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις ως προς την αξία τους.

Στη συνέχεια

Το επόμενο μάθημα θα καλύψει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποτιμηθεί μία μετοχή και τι πρέπει θεωρηθεί, ώστε, να τεθούν σε ισχύ κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Ανεξάρτητα από το είδος του προϊόντος, όλα τα εισηγμένα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν μια τιμή. Μπορεί να αναρωτιέστε ποιοι παράγοντες καθορίζουν την τιμή μίας μετοχής, όπως της Volkswagen ή της Apple; Και τι προκαλεί την άνοδο ή την πτώση αυτής της τιμής; Αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσει πώς καθορίζεται η τιμή μίας μετοχής.

Έκδοση κειμένου

Η προσφορά και η ζήτηση απεικονίζονται σε κλίμακα για τον προσδιορισμό της τιμής μίας μετοχής

Τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων

Μετοχές, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης, όλα τα εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν μία τιμή. Παρόλα αυτά ποιοι παράγοντες καθορίζουν την τιμή μίας μετοχής όπως της Volkswagen ή της Shell; Τι προκαλεί την άνοδο ή την πτώση αυτής της τιμής;

Η αρχική τιμή

Για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση και να επεκταθεί, χρειάζεται ένας τρόπος χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της. Μία μέθοδος για μια επιχείρηση να συγκεντρώνει χρήματα είναι να εκδίδει μερίδια ή μετοχές στο κοινό με την καταγραφή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Αυτό θα επιτρέψει στο κοινό να επενδύσει χρήματα, με αντάλλαγμα ένα μικρό κομμάτι ιδιοκτησίας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης Initial Public Offering ή IPO. Συνήθως, γίνεται σε συνεργασία με μία ή περισσότερες επενδυτικές τράπεζες που ενεργούν ως εγγυήτρια μέρη. Αυτές οι τράπεζες εποπτεύουν τη διαδικασία κατά την αρχική αποτίμηση της εταιρείας πριν από την δημόσια έκδοση των μετοχών. Η τράπεζα θα αποδεσμεύσει ένα αρχικό εκτιμώμενο εύρος τιμών για την αξία του αξιογράφου, το οποίο οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν ως δείκτη κατά την εγγραφή τους για την πρώτη αγορά αυτών των αξιογράφων. Σύμφωνα με τη συμμετοχή των επενδυτών, καθορίζεται η τιμή εκκίνησης του αξιογράφου και τα πρώτες αξιόγραφα πωλούνται στο κοινό.

Κινήσεις

Μόλις η μετοχή εισαχθεί στο χρηματιστήριο, τότε η τιμή της θα καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς. Αυτό θα βασίζεται στη δημόσια αντίληψη και προσδοκία, στις ειδήσεις και στην απόδοση της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν εμφανιστεί ένα σκάνδαλο, οι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν την εμπιστοσύνη τους και η τιμή των μετοχών σχεδόν σίγουρα θα ωθηθεί προς τα κάτω. Τα νέα θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Εάν ένα νέο φάρμακο λάβει έγκριση, τότε είναι πιθανό ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας παραγωγής θα αυξηθεί. Αν σε αντίθεση, αυτό απορριφθεί η τιμή των μετοχών θα αναμένεται να μειωθεί.

Μπορεί επίσης να υπάρξει επιρροή σε τομεακό επίπεδο. Εάν ένας πολιτικός εκπρόσωπος ανακοινώσει την προγραμματισμένη επέκταση σε μία υποδομή, είναι πιθανό να ωφεληθούν οι επιχειρήσεις στον τομέα των κατασκευών. Τέλος, οι γεωπολιτικοί και μακροοικονομικοί παράγοντες θα επηρεάσουν επίσης την τιμή μίας μετοχής. Κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής ανάπτυξης ή παρακμής, αναμένετε ότι οι τιμές των μετοχών θα αντιδράσουν αναλόγως.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς καθορίζεται από την τιμή της μετοχής πολλαπλασιασμένη με το ποσό των εκδομένων μετοχών.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς

Η τιμή μία μετοχής από μόνο της δεν αποτελεί δείκτη για τον τρόπο αποτίμησης της εταιρείας. Αυτό οφείλεται στο ότι η συνολική αγοραία αξία εξαρτάται από τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών. Έστω μια μετοχής αξίας 100 ευρώ, με 100.000 μετοχές , η συνολική χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται σε 10 εκατ. Ευρώ. Σε ένα άλλο παράδειγμα με τιμή ανά μετοχή μόλις 5 ευρώ, αλλά με έκδοση 30 εκατ., το συνολικό ανώτατο όριο της αγοράς είναι 150 εκατ. Ευρώ.

H τιμή bid είναι η καλύτερη προσφερόμενη τιμή και η τιμή ask είναι η χαμηλότερη τιμή. Το ενδιάμεσο ποσό ονομάζεται spread.

Bid and Ask τιμές

Η τιμή ανά μετοχή ονομάζεται επίσης προσφορά. Αυτή είναι η τελευταία τιμή για την οποία μία μετοχή έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και επομένως δεν υπάρχει εγγύηση για το ότι μπορείτε να τη διαπραγματευτείτε ξανά για το ίδιο ποσό. Οι τιμές προσφοράς και ζήτησης θα είναι πιο σχετικές με τη τοποθέτηση μίας εντολής εκείνη τη στιγμή. Η υψηλότερη τιμή που ένας αγοραστής είναι διατεθειμένος να πληρώσει για μία μετοχή ονομάζεται 'bid'. Η χαμηλότερη τιμή που ένας πωλητής είναι πρόθυμος να πουλήσει ονομάζεται 'ask'. Συχνά θα υπάρξει μια εξάπλωση μεταξύ αυτών των δύο τιμών. Για μετοχές όπου οι πιθανοί αγοραστές και πωλητές έχουν παρόμοιες προσδοκίες από την εταιρεία, αυτή η διαφορά μεταξύ bid-ask μπορεί να είναι πολύ μικρή. Για άλλες μετοχές, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι σημαντική. Για παράδειγμα, εκείνα που δεν εμπορεύονται τόσο συχνά ή εκείνα όπου οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις ως προς την αξία τους.

Στη συνέχεια

Το επόμενο μάθημα θα καλύψει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποτιμηθεί μία μετοχή και τι πρέπει θεωρηθεί, ώστε, να τεθούν σε ισχύ κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.