06 Επιλέγοντας την πρώτη σας μετοχή

Ένας λογαριασμός στη DEGIRO σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς να αποφασίζετε λοιπόν στο τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση ή περνάτε χρόνο να κάνετε μια λεπτομερή ανάλυση; Αυτό το βίντεο θα αναφέρει διάφορους τρόπους ανάλυσης.

Έκδοση κειμένου

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση σε γραφήματα.

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση

Ένας λογαριασμός με την DEGIRO μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς λοιπόν επιλέγετε τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση; Ή περνάτε το χρόνο κάνοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση;

Κέρδη ανά μετοχή και λόγος τιμής κέρδους

Θεμελιώδης ανάλυσης

Όταν πρόκειται για την αγορά μετοχών, υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με το τι κάνει μια επένδυση ελκυστική. Η πρώτη από αυτές, η θεμελιώδης ανάλυση, είναι μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της υποκείμενης αξίας μιας εταιρείας. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν βασικά δημοσιευμένα στοιχεία για να υπολογίσουν εάν μια επιχείρηση είναι μια αξιόλογη επένδυση. Στον λογαριασμό σας στη DEGIRO, πολλές μετοχές έχουν μια γενική εικόνα αυτών των βασικών αριθμών. Ένα παράδειγμα είναι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μιας εταιρείας. Το EPS είναι το κέρδους, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών δεικτών. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο λόγος τιμής-κέρδους. Ο λόγος αυτός υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εικόνα της οικονομικής υγείας και της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Παρόλο που δεν υπάρχει κατ 'ανάγκη ένα τυποποιημένο σημείο αναφοράς για το τι είναι ένας καλός ή κακός λόγος, συνήθως είναι καλύτερο να επανεξετάζεται σε μια περίοδο αρκετών ετών, προκειμένου να αναζητηθούν τάσεις. Επιπλέον, καθώς οι αποτιμήσεις μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τομέων, είναι επίσης καλύτερο να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της σύγκρισης μεταξύ επιχειρήσεων σε μια κοινή βιομηχανία.

Τεχνική ανάλυση

Η δεύτερη μέθοδος ανάλυσης επενδυτικών ευκαιριών είναι η τεχνική ανάλυση. Ενώ η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει αν μία μετοχή είναι υποτιμημένη ή ανατιμημένη με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί στατιστικούς δείκτες για να προβλέψει την απόδοση ενός αξιόγραφου στην αγορά.

Ένα δημοφιλές παράδειγμα είναι η χρήση κινητών μέσων όρων ως δείκτης της τάσης των τιμών. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι λαμβάνουν έναν ιστορικό μέσο για μια τιμή των μετοχών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των καθημερινών διακυμάνσεων των τιμών και θα δώσει μια σαφέστερη γενική τάση.

Γράφημα που κινείται πάνω και κάτω με την πάροδο του χρόνου.

Σε αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε έναν απλό κινητό μέσο όρο για την τιμή μίας μετοχής σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Εκτός από την ημερήσια τιμή της μετοχής, παρατηρούμε τον κινούμενο μέσο όρο 10 ημερών σε πράσινο και τον κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών με κόκκινο χρώμα. Όπως φαίνεται, όσο πιο μακροπρόθεσμο το χρονικό πλαίσιο για τον κινητό μέσο, τόσο ο δείκτης ομαλοποιείται. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμάσει και να προβλέψει την τάση της τιμής των μετοχών με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των ιστορικών δεδομένων συναλλαγών. Στο λογαριασμό σας στη DEGIRO, θα έχετε πρόσβαση σε διαδραστικά διαγράμματα, δίνοντάς σας μια ευρεία επιλογή εργαλείων που θα σας επιτρέψουν να κάνετε τη δική σας ανάλυση.

Κάνοντας μια επιλογή

Ενώ η θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε για το τι πρέπει να επενδύσετε, αυτές οι μέθοδοι δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για το πώς πρέπει να αγοράσετε να αγοράσετε μία μετοχή. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε εάν η μετοχή συμβάλλει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, ή ίσως προτιμάτε να επενδύετε σε εταιρείες από τις οποίες εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι θα είναι επιτυχείς ή έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ακόμη και οι επιχειρήσεις που σας ικανοποίησαν ως καταναλωτές ή που σας ενδιαφέρουν απλά θα μπορούσαν να προστεθούν. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο σας γίνεται λίγο πιο προσωπικό.

Στη συνέχεια

Μόλις το καταλάβετε, είναι καιρός να κάνετε ένα trade. Αλλά τότε υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών για να διαλέξετε. Αυτές οι διαφορετικές επιλογές θα συζητηθούν λεπτομερώς στο επόμενο μάθημα.

Ένας λογαριασμός στη DEGIRO σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς να αποφασίζετε λοιπόν στο τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση ή περνάτε χρόνο να κάνετε μια λεπτομερή ανάλυση; Αυτό το βίντεο θα αναφέρει διάφορους τρόπους ανάλυσης.

Έκδοση κειμένου

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση σε γραφήματα.

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση

Ένας λογαριασμός με την DEGIRO μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς λοιπόν επιλέγετε τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση; Ή περνάτε το χρόνο κάνοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση;

Κέρδη ανά μετοχή και λόγος τιμής κέρδους

Θεμελιώδης ανάλυσης

Όταν πρόκειται για την αγορά μετοχών, υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με το τι κάνει μια επένδυση ελκυστική. Η πρώτη από αυτές, η θεμελιώδης ανάλυση, είναι μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της υποκείμενης αξίας μιας εταιρείας. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν βασικά δημοσιευμένα στοιχεία για να υπολογίσουν εάν μια επιχείρηση είναι μια αξιόλογη επένδυση. Στον λογαριασμό σας στη DEGIRO, πολλές μετοχές έχουν μια γενική εικόνα αυτών των βασικών αριθμών. Ένα παράδειγμα είναι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μιας εταιρείας. Το EPS είναι το κέρδους, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών δεικτών. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο λόγος τιμής-κέρδους. Ο λόγος αυτός υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εικόνα της οικονομικής υγείας και της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Παρόλο που δεν υπάρχει κατ 'ανάγκη ένα τυποποιημένο σημείο αναφοράς για το τι είναι ένας καλός ή κακός λόγος, συνήθως είναι καλύτερο να επανεξετάζεται σε μια περίοδο αρκετών ετών, προκειμένου να αναζητηθούν τάσεις. Επιπλέον, καθώς οι αποτιμήσεις μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τομέων, είναι επίσης καλύτερο να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της σύγκρισης μεταξύ επιχειρήσεων σε μια κοινή βιομηχανία.

Τεχνική ανάλυση

Η δεύτερη μέθοδος ανάλυσης επενδυτικών ευκαιριών είναι η τεχνική ανάλυση. Ενώ η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει αν μία μετοχή είναι υποτιμημένη ή ανατιμημένη με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί στατιστικούς δείκτες για να προβλέψει την απόδοση ενός αξιόγραφου στην αγορά.

Ένα δημοφιλές παράδειγμα είναι η χρήση κινητών μέσων όρων ως δείκτης της τάσης των τιμών. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι λαμβάνουν έναν ιστορικό μέσο για μια τιμή των μετοχών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των καθημερινών διακυμάνσεων των τιμών και θα δώσει μια σαφέστερη γενική τάση.

Γράφημα που κινείται πάνω και κάτω με την πάροδο του χρόνου.

Σε αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε έναν απλό κινητό μέσο όρο για την τιμή μίας μετοχής σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Εκτός από την ημερήσια τιμή της μετοχής, παρατηρούμε τον κινούμενο μέσο όρο 10 ημερών σε πράσινο και τον κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών με κόκκινο χρώμα. Όπως φαίνεται, όσο πιο μακροπρόθεσμο το χρονικό πλαίσιο για τον κινητό μέσο, τόσο ο δείκτης ομαλοποιείται. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμάσει και να προβλέψει την τάση της τιμής των μετοχών με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των ιστορικών δεδομένων συναλλαγών. Στο λογαριασμό σας στη DEGIRO, θα έχετε πρόσβαση σε διαδραστικά διαγράμματα, δίνοντάς σας μια ευρεία επιλογή εργαλείων που θα σας επιτρέψουν να κάνετε τη δική σας ανάλυση.

Κάνοντας μια επιλογή

Ενώ η θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε για το τι πρέπει να επενδύσετε, αυτές οι μέθοδοι δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για το πώς πρέπει να αγοράσετε να αγοράσετε μία μετοχή. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε εάν η μετοχή συμβάλλει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, ή ίσως προτιμάτε να επενδύετε σε εταιρείες από τις οποίες εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι θα είναι επιτυχείς ή έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ακόμη και οι επιχειρήσεις που σας ικανοποίησαν ως καταναλωτές ή που σας ενδιαφέρουν απλά θα μπορούσαν να προστεθούν. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο σας γίνεται λίγο πιο προσωπικό.

Στη συνέχεια

Μόλις το καταλάβετε, είναι καιρός να κάνετε ένα trade. Αλλά τότε υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών για να διαλέξετε. Αυτές οι διαφορετικές επιλογές θα συζητηθούν λεπτομερώς στο επόμενο μάθημα.

backtotop

Ξεκινήστε να επενδύετε σήμερα

Ανακαλύψτε γιατί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πελάτες επιλέγουν την πλατφόρμα συναλλαγών μας.

Ανοίξτε τώρα δωρεάν λογαριασμό

Σημείωση: Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.

Σημείωση:
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε (μέρος) της περιουσίας σας. Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία ταυτίζονται με τη γνώση και την εμπειρία σας.