06 Επιλέγοντας την πρώτη σας μετοχή

Ένας λογαριασμός στη DEGIRO σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς να αποφασίζετε λοιπόν στο τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση ή περνάτε χρόνο να κάνετε μια λεπτομερή ανάλυση; Αυτό το βίντεο θα αναφέρει διάφορους τρόπους ανάλυσης.

Έκδοση κειμένου

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση σε γραφήματα.

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση

Ένας λογαριασμός με την DEGIRO μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς λοιπόν επιλέγετε τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση; Ή περνάτε το χρόνο κάνοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση;

Κέρδη ανά μετοχή και λόγος τιμής κέρδους

Θεμελιώδης ανάλυσης

Όταν πρόκειται για την αγορά μετοχών, υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με το τι κάνει μια επένδυση ελκυστική. Η πρώτη από αυτές, η θεμελιώδης ανάλυση, είναι μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της υποκείμενης αξίας μιας εταιρείας. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν βασικά δημοσιευμένα στοιχεία για να υπολογίσουν εάν μια επιχείρηση είναι μια αξιόλογη επένδυση. Στον λογαριασμό σας στη DEGIRO, πολλές μετοχές έχουν μια γενική εικόνα αυτών των βασικών αριθμών. Ένα παράδειγμα είναι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μιας εταιρείας. Το EPS είναι το κέρδους, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών δεικτών. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο λόγος τιμής-κέρδους. Ο λόγος αυτός υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εικόνα της οικονομικής υγείας και της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Παρόλο που δεν υπάρχει κατ 'ανάγκη ένα τυποποιημένο σημείο αναφοράς για το τι είναι ένας καλός ή κακός λόγος, συνήθως είναι καλύτερο να επανεξετάζεται σε μια περίοδο αρκετών ετών, προκειμένου να αναζητηθούν τάσεις. Επιπλέον, καθώς οι αποτιμήσεις μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τομέων, είναι επίσης καλύτερο να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της σύγκρισης μεταξύ επιχειρήσεων σε μια κοινή βιομηχανία.

Τεχνική ανάλυση

Η δεύτερη μέθοδος ανάλυσης επενδυτικών ευκαιριών είναι η τεχνική ανάλυση. Ενώ η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει αν μία μετοχή είναι υποτιμημένη ή ανατιμημένη με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί στατιστικούς δείκτες για να προβλέψει την απόδοση ενός αξιόγραφου στην αγορά.

Ένα δημοφιλές παράδειγμα είναι η χρήση κινητών μέσων όρων ως δείκτης της τάσης των τιμών. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι λαμβάνουν έναν ιστορικό μέσο για μια τιμή των μετοχών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των καθημερινών διακυμάνσεων των τιμών και θα δώσει μια σαφέστερη γενική τάση.

Γράφημα που κινείται πάνω και κάτω με την πάροδο του χρόνου.

Σε αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε έναν απλό κινητό μέσο όρο για την τιμή μίας μετοχής σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Εκτός από την ημερήσια τιμή της μετοχής, παρατηρούμε τον κινούμενο μέσο όρο 10 ημερών σε πράσινο και τον κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών με κόκκινο χρώμα. Όπως φαίνεται, όσο πιο μακροπρόθεσμο το χρονικό πλαίσιο για τον κινητό μέσο, τόσο ο δείκτης ομαλοποιείται. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμάσει και να προβλέψει την τάση της τιμής των μετοχών με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των ιστορικών δεδομένων συναλλαγών. Στο λογαριασμό σας στη DEGIRO, θα έχετε πρόσβαση σε διαδραστικά διαγράμματα, δίνοντάς σας μια ευρεία επιλογή εργαλείων που θα σας επιτρέψουν να κάνετε τη δική σας ανάλυση.

Κάνοντας μια επιλογή

Ενώ η θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε για το τι πρέπει να επενδύσετε, αυτές οι μέθοδοι δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για το πώς πρέπει να αγοράσετε να αγοράσετε μία μετοχή. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε εάν η μετοχή συμβάλλει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, ή ίσως προτιμάτε να επενδύετε σε εταιρείες από τις οποίες εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι θα είναι επιτυχείς ή έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ακόμη και οι επιχειρήσεις που σας ικανοποίησαν ως καταναλωτές ή που σας ενδιαφέρουν απλά θα μπορούσαν να προστεθούν. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο σας γίνεται λίγο πιο προσωπικό.

Στη συνέχεια

Μόλις το καταλάβετε, είναι καιρός να κάνετε ένα trade. Αλλά τότε υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών για να διαλέξετε. Αυτές οι διαφορετικές επιλογές θα συζητηθούν λεπτομερώς στο επόμενο μάθημα.

Ένας λογαριασμός στη DEGIRO σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς να αποφασίζετε λοιπόν στο τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση ή περνάτε χρόνο να κάνετε μια λεπτομερή ανάλυση; Αυτό το βίντεο θα αναφέρει διάφορους τρόπους ανάλυσης.

Έκδοση κειμένου

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση σε γραφήματα.

Τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση

Ένας λογαριασμός με την DEGIRO μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Πώς λοιπόν επιλέγετε τι να επενδύσετε; Βασίζεστε στη δική σας διαίσθηση; Ή περνάτε το χρόνο κάνοντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση;

Κέρδη ανά μετοχή και λόγος τιμής κέρδους

Θεμελιώδης ανάλυσης

Όταν πρόκειται για την αγορά μετοχών, υπάρχουν δύο σχολές σχετικά με το τι κάνει μια επένδυση ελκυστική. Η πρώτη από αυτές, η θεμελιώδης ανάλυση, είναι μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της υποκείμενης αξίας μιας εταιρείας. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν βασικά δημοσιευμένα στοιχεία για να υπολογίσουν εάν μια επιχείρηση είναι μια αξιόλογη επένδυση. Στον λογαριασμό σας στη DEGIRO, πολλές μετοχές έχουν μια γενική εικόνα αυτών των βασικών αριθμών. Ένα παράδειγμα είναι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μιας εταιρείας. Το EPS είναι το κέρδους, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφορετικών δεικτών. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο λόγος τιμής-κέρδους. Ο λόγος αυτός υπολογίζεται διαιρώντας την τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή.

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εικόνα της οικονομικής υγείας και της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Παρόλο που δεν υπάρχει κατ 'ανάγκη ένα τυποποιημένο σημείο αναφοράς για το τι είναι ένας καλός ή κακός λόγος, συνήθως είναι καλύτερο να επανεξετάζεται σε μια περίοδο αρκετών ετών, προκειμένου να αναζητηθούν τάσεις. Επιπλέον, καθώς οι αποτιμήσεις μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τομέων, είναι επίσης καλύτερο να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της σύγκρισης μεταξύ επιχειρήσεων σε μια κοινή βιομηχανία.

Τεχνική ανάλυση

Η δεύτερη μέθοδος ανάλυσης επενδυτικών ευκαιριών είναι η τεχνική ανάλυση. Ενώ η θεμελιώδης ανάλυση εξετάζει αν μία μετοχή είναι υποτιμημένη ή ανατιμημένη με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί στατιστικούς δείκτες για να προβλέψει την απόδοση ενός αξιόγραφου στην αγορά.

Ένα δημοφιλές παράδειγμα είναι η χρήση κινητών μέσων όρων ως δείκτης της τάσης των τιμών. Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι λαμβάνουν έναν ιστορικό μέσο για μια τιμή των μετοχών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό θα βοηθήσει στην εξομάλυνση των καθημερινών διακυμάνσεων των τιμών και θα δώσει μια σαφέστερη γενική τάση.

Γράφημα που κινείται πάνω και κάτω με την πάροδο του χρόνου.

Σε αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε έναν απλό κινητό μέσο όρο για την τιμή μίας μετοχής σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Εκτός από την ημερήσια τιμή της μετοχής, παρατηρούμε τον κινούμενο μέσο όρο 10 ημερών σε πράσινο και τον κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών με κόκκινο χρώμα. Όπως φαίνεται, όσο πιο μακροπρόθεσμο το χρονικό πλαίσιο για τον κινητό μέσο, τόσο ο δείκτης ομαλοποιείται. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμάσει και να προβλέψει την τάση της τιμής των μετοχών με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των ιστορικών δεδομένων συναλλαγών. Στο λογαριασμό σας στη DEGIRO, θα έχετε πρόσβαση σε διαδραστικά διαγράμματα, δίνοντάς σας μια ευρεία επιλογή εργαλείων που θα σας επιτρέψουν να κάνετε τη δική σας ανάλυση.

Κάνοντας μια επιλογή

Ενώ η θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε για το τι πρέπει να επενδύσετε, αυτές οι μέθοδοι δεν αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για το πώς πρέπει να αγοράσετε να αγοράσετε μία μετοχή. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε εάν η μετοχή συμβάλλει στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας, ή ίσως προτιμάτε να επενδύετε σε εταιρείες από τις οποίες εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι θα είναι επιτυχείς ή έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ακόμη και οι επιχειρήσεις που σας ικανοποίησαν ως καταναλωτές ή που σας ενδιαφέρουν απλά θα μπορούσαν να προστεθούν. Με αυτόν τον τρόπο, το χαρτοφυλάκιο σας γίνεται λίγο πιο προσωπικό.

Στη συνέχεια

Μόλις το καταλάβετε, είναι καιρός να κάνετε ένα trade. Αλλά τότε υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών για να διαλέξετε. Αυτές οι διαφορετικές επιλογές θα συζητηθούν λεπτομερώς στο επόμενο μάθημα.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.