Τι είναι η διαπραγμάτευση δεικτών και πώς λειτουργεί;

Πολλοί νέοι επενδυτές που αρχίζουν να επενδύουν μόνοι τους ξεκινούν με τη διαπραγμάτευση δεικτών. Αυτός ο απλός και γενικά ανέξοδος τρόπος επένδυσης βοηθά στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαπραγμάτευση δεικτών είναι μια μορφή επένδυσης κατά την οποία ακολουθείτε την αγορά (παθητική επένδυση) αντί να προσπαθείτε να την νικήσετε (ενεργητική επένδυση).

Τι είναι η διαπραγμάτευση δεικτών;

Ένας χρηματιστηριακός δείκτης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος ενός αριθμού επιλεγμένων μετοχών που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Ένα ολλανδικό παράδειγμα είναι ο δείκτης AEX. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από τις 25 μεγαλύτερες και πιο εμπορεύσιμες εισηγμένες εταιρείες στο Euronext Amsterdam. Δεν είναι ο μόνος δείκτης που συνδέεται με το εν λόγω χρηματιστήριο. Οι μεσαίου μεγέθους εταιρείες (οι λεγόμενες mid-cap) εκπροσωπούνται στον AMX (δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Άμστερνταμ) από το 1995. Από το 2005 έχει προστεθεί ένας τρίτος δείκτης, ο AScX (Amsterdam Small cap Index). Αυτός αποτελείται από 25 εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο Euronext Άμστερνταμ. Πολλές χώρες έχουν το δικό τους δείκτη. Υπάρχουν επίσης δείκτες με εταιρείες από μια ευρύτερη περιοχή. Δημοφιλείς δείκτες είναι, για παράδειγμα, οι εξής:

EURO STOXX 50

Αυτός ο χρηματιστηριακός δείκτης βασίζεται στις πενήντα μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους εξετάζει τον αριθμό των διαπραγματεύσιμων μετοχών (το free float) ανά εταιρεία. Επιπλέον, μια εταιρεία επιτρέπεται να καταλαμβάνει το πολύ το 10% του δείκτη.

S&P 500

Ο S&P 500 είναι ο χρηματιστηριακός δείκτης που ακολουθείται περισσότερο από τους επενδυτές παγκοσμίως, επειδή δίνει μια αξιόπιστη εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ή στο NASDAQ και πληρούν ορισμένα κριτήρια μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον δείκτη.

NASDAQ Composite

Από τη δημιουργία της χρηματιστηριακής αγοράς NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quatations) το 1971, υπάρχει και ο δείκτης NASDAQ Composite. Ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος από τους προαναφερθέντες δείκτες, καθώς αποτελείται από όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο NASDAQ. Πρόκειται κυρίως για εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας.

Βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones (DJIA), είναι επίσης γνωστός ως "Dow 30". Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε τριάντα μεγάλες, δημόσιες blue-chip εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο NASDAQ. Είναι ο δεύτερος παλαιότερος δείκτης των ΗΠΑ μετά τον Dow Jones Transportation Average. Ο DJIA έχει σχεδιαστεί ως μέτρο της υγείας της αμερικανικής οικονομίας.

MSCI World

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI περιλαμβάνει εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από 23 χώρες και 26 αναδυόμενες αγορές. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις παγκόσμιες αγορές μετοχών και διαχειρίζεται από τη Morgan Stanley Capital International. Από εκεί προέρχεται και το ακρωνύμιο MSCI.

Διαπραγμάτευση δεικτών μέσω ETFs

Είναι δυνατόν να επενδύσετε σε έναν δείκτη μέσω ενός δείκτη παρακολούθησης. Ο ανιχνευτής είναι επίσημα γνωστός ως διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ή εν συντομία ETF. Πρόκειται για ένα προϊόν που παρακολουθεί έναν δείκτη, ένα εμπόρευμα, ένα ομόλογο ή μια σύνθεση προϊόντων. Στόχος ενός ETF είναι η απόδοση του προϊόντος να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αξία των υποκείμενων προϊόντων. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα διαφοροποίησης του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου με ευκολία και σχετικά χαμηλό κόστος. Ένα ETF είναι παρόμοιο ως προς τον σχεδιασμό με ένα επενδυτικό κεφάλαιο. Ένα επενδυτικό ταμείο είναι ένα χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζονται ειδικοί και αποτελείται από διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να είναι ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, αλλά και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεικτών. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ ενός ETF και ενός επενδυτικού κεφαλαίου είναι ότι ένα επενδυτικό κεφάλαιο επενδύεται συχνά ενεργά (πολλές αγορές και πωλήσεις), γεγονός που καθιστά το προϊόν πιο ακριβό από ένα ETF. Σε γενικές γραμμές, τα ETF χαρακτηρίζονται ως παθητική επένδυση.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την αγορά ETF μέσω της πλατφόρμας μας.

Διαπραγμάτευση δεικτών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης

Εκτός από την επένδυση με έναν δείκτη παρακολούθησης, είναι επίσης δυνατό να επενδύσετε σε έναν δείκτη χρησιμοποιώντας ένα δικαίωμα προαίρεσης ή ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Το future είναι ένα προθεσμιακό συμβόλαιο για την παράδοση ενός υποκείμενου προϊόντος σε συμφωνημένη τιμή σε συμφωνημένο χρόνο στο μέλλον. Αυτό το υποκείμενο προϊόν μπορεί να είναι ένας δείκτης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για δείκτες διακανονίζονται πάντα σε μετρητά. Ισχύει ένα μέγεθος συμβολαίου 200 x τον δείκτη.

Όταν αγοράζετε ένα δικαίωμα προαίρεσης, αγοράζετε το δικαίωμα να αγοράσετε ή να πωλήσετε έναν ορισμένο αριθμό τίτλων στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη τιμή. Στον χρηματοοικονομικό κόσμο, τα δικαιώματα προαίρεσης και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι παράγωγα. Αυτό σημαίνει ότι είναι παράγωγα, τα οποία αντλούν την αξία τους από την τιμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Με τα δικαιώματα προαίρεσης, το υποκείμενο προϊόν μπορεί επίσης να είναι ένας δείκτης. Η αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης βασίζεται κυρίως στην τιμή αυτού του υποκείμενου προϊόντος, στη μεταβλητότητα του υποκείμενου προϊόντος και στη διάρκεια του συμβολαίου προαίρεσης.

Πριν αρχίσετε να επενδύετε σε δικαιώματα προαίρεσης ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι σημαντικό να μάθετε πρώτα ποιες είναι οι δυνατότητες, αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι να κατανοήσετε τους κινδύνους. Τα δικαιώματα προαίρεσης και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως και άλλα σύνθετα προϊόντα, δεν είναι κατάλληλα για αρχάριους επενδυτές.

Ποιος είναι ο κίνδυνος των συναλλαγών με δείκτες;

Η διαπραγμάτευση δεικτών μπορεί να είναι επωφελής, αλλά δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Στη DEGIRO, είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση. Με τη διαπραγμάτευση σε δείκτες, εξακολουθείτε να επενδύετε σε έναν συνολικό δείκτη μέσω μιας και μόνο συναλλαγής. Επειδή με το index trading ακολουθείτε την αγορά, διατρέχετε τον κίνδυνο να μην είστε σε θέση να προβλέψετε αλλαγές, όπως η εξαγορά μιας εταιρείας ή μια αλλαγή στη σύνθεση του δείκτη. Παρόλο που οι δείκτες βασίζονται σε πολλές εταιρείες, οπότε το στοιχείο αυτό διαφοροποιείται, ο χρόνος της επένδυσής σας μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοσή σας. Αντί να επενδύσετε ένα ποσό αμέσως, γεγονός που σας εκθέτει στο κόστος των τίτλων σας σε ένα σημείο, μπορείτε να επιλέξετε να επενδύσετε σταδιακά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επενδύοντας σε μικρότερα ποσά, όπως σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, είστε λιγότερο εκτεθειμένοι στην τιμή που καταβάλλεται κατά τη στιγμή της επένδυσης, αλλά η τιμή της επένδυσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μέσο μοναδιαίο κόστος. Διαβάστε περισσότερα για τη διαφοροποίηση.

Πριν ξεκινήσετε να επενδύετε, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας. Βοηθά να καθορίσετε πόσο κίνδυνο είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε και ποια προϊόντα είναι τα καλύτερα για εσάς. Επιπλέον, δεν είναι σκόπιμο να επενδύετε χρήματα που μπορεί να χρειάζεστε βραχυπρόθεσμα ή να παίρνετε θέσεις που μπορεί να προκαλέσουν οικονομικές δυσκολίες.

Επενδύοντας με τη DEGIRO

Σας ενδιαφέρει η διαπραγμάτευση δεικτών μέσω της DEGIRO; Για να επενδύσετε σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως ETFs, δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, χρειάζεστε έναν χρηματιστή για να δώσετε μια εντολή. Η DEGIRO είναι ένας διαδικτυακός χρηματιστής που θεωρεί σημαντικό να μπορείτε να διατηρείτε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με χαμηλό κόστος.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών εκτός από τον κατάλογο των ETF για επενδύσεις σε πάνω από πενήντα χρηματιστήρια σε τριάντα χώρες, με μερικές από τις χαμηλότερες αμοιβές στην αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα των αγορών στον ιστότοπό μας. Επιπλέον, ενημερωθείτε για τις χρεώσεις συναλλαγών στη σελίδα μας για τις χρεώσεις.

Άνοιγμα λογαριασμού

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο δεν παρατίθενται για συμβουλευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για οποιαδήποτε επένδυση. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Ενδέχεται να χάσετε την κατάθεσή σας (ή μέρος αυτής). Σας συνιστούμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στις γνώσεις και στην εμπειρία σας.

Πρώτο μάθημα

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.