03 Βασικά Χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Μόλις αρχίσετε τις επενδύσεις, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλά είδη προσφερόμενων προϊόντων των οποία η πολυπλοκότητα ποικίλει. Με τόσο μεγάλη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, από πού ξεκινούσατε; Σε αυτό το βίντεο, θα σας δώσουμε μια εισαγωγική εξήγηση για τέσσερα κοινά χρηματοπιστωτικά προϊόντα: μετοχές, ομόλογα, ETF και επενδυτικά κεφάλαια.

Έκδοση κειμένου

Μετοχές, ομόλογα και ETF’s.

Μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια

Μόλις αρχίσετε να επενδύετε, μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προϊόντα που κυμαίνονται από απλά έως πολύπλοκα. Λοιπόν, εσείς από πού ξεκινάτε;

Οι μετοχές είναι κεφάλαιο, εκφράζοντας μέρους της ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Συναλλαγές μετοχών

Η πιο γνωστή μορφή επενδύσεων είναι η διαπραγμάτευση μετοχών. Με την αγορά ενός μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας που διαπραγματεύεται δημόσια, στην πραγματικότητα γίνεστε ιδιοκτήτης ενός μικρού μέρους αυτής της εταιρείας. Αν αυτή η εταιρεία πηγαίνει καλά, θα γίνει ελκυστική για άλλους επενδυτές να αγοράσουν επίσης μετοχές της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή των μετοχών συνήθως θα αυξηθεί και θα μπορούσατε να πουλήσετε τη θέση σας σε αυτήν την εταιρεία με κέρδος. Αυτό είναι γνωστό ως κεφαλαιουχικό κέρδος. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρξει απώλεια κεφαλαίου εάν η εταιρεία πέσει κάτω από δύσκολες στιγμές και η τιμή της μετοχής μειωθεί. Η πώληση των μετοχών σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια για την επένδυσή σας.

Η πώληση σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράσατε δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αυξήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Είναι κοινή πρακτική για τις εταιρείες να διανέμουν ένα μέρος των κερδών τους στους μετόχους. Αυτό το καταβληθέν ποσό καλείται μέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εισόδημα από τις μετοχές σας χωρίς να χρειαστεί να πουλήσετε τη θέση.

Κρατικό ομόλογο. Δανείζετε χρήματα στο κράτος και λαμβάνετε ένα κουπόνι.

Διαπραγμάτευση ομολόγου

Τα ομόλογα είναι ένα άλλο πολύ γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο χρηματοοικονομικό προϊόν. Πρόκειται στην ουσία για ένα δάνειο σε ένα κράτος ή εταιρεία για το οποίο λαμβάνετε τόκο. Ο τόκος αυτός αναφέρεται ως κουπόνι και το ποσό αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του δανείου και της πιστοληπτικής ικανότητας του ιδρύματος στο οποίο δανείζετε. Οι επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα σε κυβερνήσεις ή εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση είναι ένας κοινός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο. Το μειονέκτημα αυτών των προϊόντων χαμηλού κινδύνου είναι ότι το κουπόνι μπορεί επίσης να αναμένεται να είναι χαμηλό.

Το ETF περιγράφεται ως ένα καλάθι διαφορετικών προϊόντων που προσφέρονται ως ένα προϊόν.

Exchange traded funds (ETFs)

Είναι επίσης δυνατό να πάρετε μια επιλογή από διαφορετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα με μία μόνο αγορά. Κανονικά, η αγορά ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών αποθεμάτων απαιτεί σημαντικό προϋπολογισμό και είναι χρονοβόρα. Ωστόσο, προϊόντα όπως τα ETF καθιστούν δυνατή τη διαπραγμάτευση απλή και φιλική ως προς το κόστος.

Ένα ETF ή ένα tracker, όπως συνήθως αυτά ονομάζονται, είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο φαίνεται να ταιριάζουν οι αποδόσεις τους με το υποκείμενο καλάθι προϊόντων. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ενός tracker θα μπορούσαν να είναι δείκτες, όπως o S & P 500. Μπορούν επίσης να εξειδικευτούν σε σχέση με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής ή του τομέα. Ορισμένα παραδείγματα αυτού του είδους θα ήταν η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ή μία με αποθέματα γεωργικών εταιρειών. Ο οργανισμός που εκδίδει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρεώσει τέλη, συχνά μεταξύ 0,10% και 1,00% για την υπηρεσία αυτή. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται συνήθως στην τιμή του ίδιου του προϊόντος.

Επενδυτικά Κεφάλαια

Ένα επενδυτικό κεφάλαιο είναι πολύ παρόμοιο με ένα Tracker. Πρόκειται επίσης για μια συλλογή υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων σε ένα ενιαίο προϊόν, ωστόσο ένα επενδυτικό κεφάλαιο θα διαχειρίζεται ενεργά από έναν διαχειριστής κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι τα περιεχόμενα του κεφαλαίου συχνά επανεξετάζονται και μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Τα έξοδα για ένα ενεργά διαχειριζόμενο κεφάλαιο θα είναι υψηλότερα από αυτά ενός παθητικά διαχειριζόμενου tracker και τείνουν να κυμαίνονται μεταξύ 0,5% και 2,00%. Όπως και στα trackers, αυτά τα έξοδα συνήθως περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος.

Στη συνέχεια

Στο επόμενο μάθημα, θα εισαγάγουμε πιο σύνθετα προϊόντα. Παραδείγματα αυτών είναι τα δικαιώματα προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προϊόντα μόχλευσης.

Μόλις αρχίσετε τις επενδύσεις, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλά είδη προσφερόμενων προϊόντων των οποία η πολυπλοκότητα ποικίλει. Με τόσο μεγάλη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, από πού ξεκινούσατε; Σε αυτό το βίντεο, θα σας δώσουμε μια εισαγωγική εξήγηση για τέσσερα κοινά χρηματοπιστωτικά προϊόντα: μετοχές, ομόλογα, ETF και επενδυτικά κεφάλαια.

Έκδοση κειμένου

Μετοχές, ομόλογα και ETF’s.

Μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια

Μόλις αρχίσετε να επενδύετε, μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προϊόντα που κυμαίνονται από απλά έως πολύπλοκα. Λοιπόν, εσείς από πού ξεκινάτε;

Οι μετοχές είναι κεφάλαιο, εκφράζοντας μέρους της ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Συναλλαγές μετοχών

Η πιο γνωστή μορφή επενδύσεων είναι η διαπραγμάτευση μετοχών. Με την αγορά ενός μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας που διαπραγματεύεται δημόσια, στην πραγματικότητα γίνεστε ιδιοκτήτης ενός μικρού μέρους αυτής της εταιρείας. Αν αυτή η εταιρεία πηγαίνει καλά, θα γίνει ελκυστική για άλλους επενδυτές να αγοράσουν επίσης μετοχές της εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή των μετοχών συνήθως θα αυξηθεί και θα μπορούσατε να πουλήσετε τη θέση σας σε αυτήν την εταιρεία με κέρδος. Αυτό είναι γνωστό ως κεφαλαιουχικό κέρδος. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρξει απώλεια κεφαλαίου εάν η εταιρεία πέσει κάτω από δύσκολες στιγμές και η τιμή της μετοχής μειωθεί. Η πώληση των μετοχών σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια για την επένδυσή σας.

Η πώληση σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που αγοράσατε δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αυξήσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Είναι κοινή πρακτική για τις εταιρείες να διανέμουν ένα μέρος των κερδών τους στους μετόχους. Αυτό το καταβληθέν ποσό καλείται μέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εισόδημα από τις μετοχές σας χωρίς να χρειαστεί να πουλήσετε τη θέση.

Κρατικό ομόλογο. Δανείζετε χρήματα στο κράτος και λαμβάνετε ένα κουπόνι.

Διαπραγμάτευση ομολόγου

Τα ομόλογα είναι ένα άλλο πολύ γνωστό και συχνά χρησιμοποιούμενο χρηματοοικονομικό προϊόν. Πρόκειται στην ουσία για ένα δάνειο σε ένα κράτος ή εταιρεία για το οποίο λαμβάνετε τόκο. Ο τόκος αυτός αναφέρεται ως κουπόνι και το ποσό αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του δανείου και της πιστοληπτικής ικανότητας του ιδρύματος στο οποίο δανείζετε. Οι επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα σε κυβερνήσεις ή εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση είναι ένας κοινός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο. Το μειονέκτημα αυτών των προϊόντων χαμηλού κινδύνου είναι ότι το κουπόνι μπορεί επίσης να αναμένεται να είναι χαμηλό.

Το ETF περιγράφεται ως ένα καλάθι διαφορετικών προϊόντων που προσφέρονται ως ένα προϊόν.

Exchange traded funds (ETFs)

Είναι επίσης δυνατό να πάρετε μια επιλογή από διαφορετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα με μία μόνο αγορά. Κανονικά, η αγορά ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών αποθεμάτων απαιτεί σημαντικό προϋπολογισμό και είναι χρονοβόρα. Ωστόσο, προϊόντα όπως τα ETF καθιστούν δυνατή τη διαπραγμάτευση απλή και φιλική ως προς το κόστος.

Ένα ETF ή ένα tracker, όπως συνήθως αυτά ονομάζονται, είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο φαίνεται να ταιριάζουν οι αποδόσεις τους με το υποκείμενο καλάθι προϊόντων. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ενός tracker θα μπορούσαν να είναι δείκτες, όπως o S & P 500. Μπορούν επίσης να εξειδικευτούν σε σχέση με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής ή του τομέα. Ορισμένα παραδείγματα αυτού του είδους θα ήταν η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ή μία με αποθέματα γεωργικών εταιρειών. Ο οργανισμός που εκδίδει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρεώσει τέλη, συχνά μεταξύ 0,10% και 1,00% για την υπηρεσία αυτή. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνονται συνήθως στην τιμή του ίδιου του προϊόντος.

Επενδυτικά Κεφάλαια

Ένα επενδυτικό κεφάλαιο είναι πολύ παρόμοιο με ένα Tracker. Πρόκειται επίσης για μια συλλογή υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων σε ένα ενιαίο προϊόν, ωστόσο ένα επενδυτικό κεφάλαιο θα διαχειρίζεται ενεργά από έναν διαχειριστής κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι τα περιεχόμενα του κεφαλαίου συχνά επανεξετάζονται και μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Τα έξοδα για ένα ενεργά διαχειριζόμενο κεφάλαιο θα είναι υψηλότερα από αυτά ενός παθητικά διαχειριζόμενου tracker και τείνουν να κυμαίνονται μεταξύ 0,5% και 2,00%. Όπως και στα trackers, αυτά τα έξοδα συνήθως περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος.

Στη συνέχεια

Στο επόμενο μάθημα, θα εισαγάγουμε πιο σύνθετα προϊόντα. Παραδείγματα αυτών είναι τα δικαιώματα προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα προϊόντα μόχλευσης.

backtotop

Το επενδυτικό σας ταξίδι ξεκινάει εδώ

Ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν και ενταχθείτε σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια επενδυτές στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας.

Σημείωση:
Η επένδυση ενέχει κινδύνους. Μπορείτε να χάσετε ένα μέρος ή και όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε να επενδύετε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Η επένδυση ενέχει κινδύνους.

icon_close

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι επενδυτές που μπορούν να γίνουν. Προσφέροντας ένα σύμπαν δυνατοτήτων και επιλογών στη φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα μας, καταργούμε τα εμπόδια για να κάνουμε τις επενδύσεις προσιτές σε όλους: αρχάριους ή ειδικούς. Αποκτάτε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε περισσότερα από 50 παγκόσμια χρηματιστήρια, ώστε να έχετε την ελευθερία να επενδύετε με τον τρόπο που σας αρέσει. Στον κόσμο μας, έχετε επίσης μεγάλη αξία για τα χρήματά σας. Έτσι, χωρίς να κάνουμε ούτε εκατοστό συμβιβασμό στην ποιότητα, την ασφάλεια και το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών, προσφέρουμε απίστευτα χαμηλές χρεώσεις. Η ιεράρχηση των αναγκών σας μας βοήθησε να γίνουμε η κορυφαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή χρηματιστηριακή. Οι 2,5+ εκατομμύρια πελάτες μας και τα 100+ διεθνή βραβεία αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας μας.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, a foreign branch of flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | Τηλέφωνο: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της συγκεκριμένης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας (π.χ. +31 20 2613072). | e-mail: εδώ θα πρέπει να προσθέσετε την τοπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) του SD (π.χ. clients@degiro.gr) | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένοη στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82510245. | Η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, με την επωνυμία DEGIRO, είναι το ολλανδικό υποκατάστημα της flatexDEGIRO Bank AG. Η flatexDEGIRO Bank AG εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (BaFin). Στην Ολλανδία, η flatexDEGIRO Bank Dutch Branch είναι εγγεγραμμένη στην DNB και εποπτεύεται από την AFM και την DNB. | Η flatexDEGIRO Bank AG είναι αδειοδοτημένη γερμανική τράπεζα που εποπτεύεται από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή και είναι εγγεγραμμένη στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό HRB 105687.